Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΛΕΜΟΝΙΑ

Χρήση του ζιζανιοκτόνου FUSIKILL 12,5 EC

FUSIKILL 12,5 EC

Fluazifop-p-butyl 12.5%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 85.87%


Οδηγίες εφαρμογής για ΛΕΜΟΝΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Αλεπονουρές (Alopecurus sp.)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)
Βρόμος (Bromus sp.)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσες (Echinochloa sp.)
Σετάρια (Setaria sp.)
Βέλιουρας (Sorghum halepense)
60-120 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 60 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
α) Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα β) Όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος)
Μέθοδος εφαρμογής:
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 30
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε πλατύφυλλες καλλιέργειες. Απορροφάται από τα φύλλα και μετακινείται μέσα στα φυτά στους υπέργειους και υπόγειους ιστούς των φυτών.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλικής επιφάνειας των ζιζανίων,όταν τα πολυετή βρίσκονται στο στάδιο της
ταχείας ανάπτυξης και τα ετήσια στο στάδιο 1-3 φύλλων, με 30-60 λίτρα νερό/στρέμμα.
1. Οι χαµηλές εφαρµόζονται στα ετήσια ζιζάνια και οι υψηλές στα πολυετή.
2. ∆εν καταπολεµά την κοινή πόα (Ροα annua).
3. Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι : α) Ετήσια : αγριοβρώµη (Avena spp.), ήρα (Lolium spp.), σετάρια (Setaria spp.), µουχρίτσα (Echinochloa spp.), βρώµος (Bromus spp.), αλεπονουρά (Alopecurus spp.), αιµατόχορτο (Digitaria sanguinalis), β) Πολυετή : βέλιουρας (Sorghum spp.).
4. Μην εφαρµόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, βοσκή). Η αποτελεσµατικότητα του προϊόντος µπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η σχετική υγρασία µικρότερη του 60%.
Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:
Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
Αποφεύγετε τη χρήση του σε πολύ αμμώδη εδάφη.
Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης να μην χρησιμοποιηθούν πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του.
Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 PSI). Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας.
Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται.
Μετά τον ψεκασμό πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με πολύ νερό.
Μη σπέρνετε και µη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 2 μήνες από την εφαρμογή του.
Συνθήκες εφαρμογής: 1. Οι χαµηλές εφαρµόζονται στα ετήσια ζιζάνια και οι υψηλές στα πολυετή. 2. ∆εν καταπολεµά την κοινή πόα (Ροα annua). 3. Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι : α) Ετήσια : αγριοβρώµη (Avena spp.), ήρα (Lolium spp.), σετάρια (Setaria spp.), µουχρίτσα (Echinochloa spp.), βρώµος (Bromus spp.), αλεπονουρά (Alopecurus spp.), αιµατόχορτο (Digitaria sanguinalis), β) Πολυετή : βέλιουρας (Sorghum spp.). 4. Μην εφαρµόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, βοσκή). Η αποτελεσµατικότητα του προϊόντος µπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η σχετική υγρασία µικρότερη του 60%. Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα: Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. Αποφεύγετε τη χρήση του σε πολύ αμμώδη εδάφη. Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης να μην χρησιμοποιηθούν πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 3 atm (45 PSI). Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας. Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται. Μετά τον ψεκασμό πλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με πολύ νερό. Μη σπέρνετε και µη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 2 μήνες από την εφαρμογή του.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Φιάλη. 250 κ.εκ έως 1 λίτρο. Fluorinated-HDPE ή COEX ή ΡΕΤ ή SELAR.
2.Μπιτόνι. 5 λίτρα. Fluorinated-HDPE ή COEX ή ΡΕΤ ή SELAR.

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Fluazifop-p-butyl ¨Αθροισμα όλων των ισομερών του fluazifop (συμπεριλαμβανομένου και του Fluazifop-p-butyl), των εστέρων του και των συζυγών του, εκφραζόμενα ως fluazifop.0.01 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Παλιές δραστικές ουσίες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ
Λήξη έγκρισης: 31/12/2015
Ημερομηνία απόσυρσης: 13/09/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
SHARDA CROPCHEM LIMITED (Mumbai)
2nd floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road
400056
Vile Parle (West) Mumbai
INDIA
TEL: +91 22 56782800
FAX: +91 22 5678 2828/2808
e-mail: regn@shardaintl.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π. Ε.
Μοναστηρίου 9
54627
Θεσσαλονίκη
TEL: 6946144719
e-mail: nikfot68@gmail.com