Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

PHYTOSTAR EC

Quizalofop-p-ethyl 5%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 94.2%


Οδηγίες εφαρμογής για ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Φάλαρη (Phalaris sp.)
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Μεγάλη Αγριοβρώμη (Avena sterilis)
Αγριοβρώμη (Avena fatua)
Βρόμος (Bromus sp.)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μικρή Μουχρίτσα (Echinochloa colona)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Ελευσίνη (Eleusine indica)
Κριθάρια (Hordeum sp.)
Σετάρια (Setaria sp.)
Σιτάρια (Triticum sp.)
Κεχρί (Panicum sp.)
Βέλιουρας Από Σπόρο (Sorghum halepense)
100-140 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγρόπυρο (Agropyron repens)
Αγριάδα (Cynodon dactylon)
Έλυμος (Elymus repens)
Πάσπαλος (Paspalum sp.)
Τραχεία Λειβαδοπόα (Poa trivialis)
Λεία Λειβαδοπόα (Poa pratensis)
Βέλιουρας Από Ριζώματα (Sorghum halepense)
Άγρωστη (Agrostis sp.)
200-300 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, στο στάδιο των 2-4 φύλλων μέχρι το αδέλφωμα και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 0
Το σκέυασμα συνταγογραφείται στην καλλιέργεια "ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ".
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: ∆ιασυστηµατικό, µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Το Quizalofop-p-ethyl απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και µεταφέρεται στις ρίζες, στους στόλωνες και στα ριζώµατα. Τα ψεκασµένα ζιζάνια σταµατούν να αναπτύσσονται 1 – 2 ηµέρες µετά την εφαρµογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαµηλότερο µέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται µέσα σε 10 – 20 ηµέρες, ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες.
Μέθοδος εφαρμογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασµός του φυλλώµατος των ζιζανίων µε 30-40 λίτρα νερό το στρέµµα.
Χρησιµοποιείστε µπεκ τύπου σκούπας . Ψεκάστε µε πίεση µικρότερη από 45 psi (2-3 atm).
1.Εφαρμογή μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, στο στάδιο των 2-4 φύλλων μέχρι το αδέλφωμα και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια.
2.Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.
*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:
Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά, ALOMY), Avena fatua & Α. sterilis (Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή, AVEFA & AVEST), Bromus spp. (Βρώμοι, BROSS), Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο, DIGSA), Echinochloa crus-galli & Ε. colonum (Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα, ECHCG & ECHCO), Eleusine indica (Ελευσίνη, ELEIN), Hordeum spp. (αγριοκρίθαρο, HORSS), Lolium spp (΄Ηρες, LOLSS), Phalaris spp. (Φαλαρίδες, PHASS), Panicum spp. (Πάνικο, PANSS), Setaria spp. (Σετάριες, SETSS), Sorghum halepense (Βέλιουρας από σπόρο, SORHA), Triticum spp. (Σιτάρια, TRZSS).
Πολυετή ζιζάνια:
Αgropyron/Elymus repens (Αγρόπυρο/Ελυμος, AGRRE), Agrostis spp (Άγρωστης, AGSSS), Cynodon dactylon (Αγριάδα, CYNDA), Paspalum spp. (Πάσπαλο, PASSS), Poa trivialis (Τραχεία λειβαδοπόα, POATR), Poa pratensis (λεία λειβαδοπόα, POAPR), Sorghum halepense (Βέλιουρας από ριζώματα, SORHA).
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Εφαρμογή μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, στο στάδιο των 2-4 φύλλων μέχρι το αδέλφωμα και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια. 2.Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά. *Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά, ALOMY), Avena fatua & Α. sterilis (Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή, AVEFA & AVEST), Bromus spp. (Βρώμοι, BROSS), Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο, DIGSA), Echinochloa crus-galli & Ε. colonum (Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα, ECHCG & ECHCO), Eleusine indica (Ελευσίνη, ELEIN), Hordeum spp. (αγριοκρίθαρο, HORSS), Lolium spp (΄Ηρες, LOLSS), Phalaris spp. (Φαλαρίδες, PHASS), Panicum spp. (Πάνικο, PANSS), Setaria spp. (Σετάριες, SETSS), Sorghum halepense (Βέλιουρας από σπόρο, SORHA), Triticum spp. (Σιτάρια, TRZSS). Πολυετή ζιζάνια: Αgropyron/Elymus repens (Αγρόπυρο/Ελυμος, AGRRE), Agrostis spp (Άγρωστης, AGSSS), Cynodon dactylon (Αγριάδα, CYNDA), Paspalum spp. (Πάσπαλο, PASSS), Poa trivialis (Τραχεία λειβαδοπόα, POATR), Poa pratensis (λεία λειβαδοπόα, POAPR), Sorghum halepense (Βέλιουρας από ριζώματα, SORHA).

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα


Quizalofop-p-ethyl:
Δεν συνδυάζεται με: Bentazone,
O συνδυασμός με ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας και πρέπει να αποφεύγεται.
Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 30/11/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
ADAMA AGAN Ltd (7710201 - Ashdod)
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262
7710201
Ashdod
ISRAEL
TEL: +972 526080163
FAX: +972 3232 1315
e-mail: yuval.ronen@adama.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕBΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 και Σποράδων
15231
ΧΑΛΑNΔΡΙ
TEL: 211 1205555
FAX: 211 1205559
e-mail: technical@alfagro.gr