Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Οδηγός καλλιέργειας

ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Για να δείτε περισσοτερες πληροφοριες για το κάθε λίπασμα, δημιουργήσετε μια συνδρομή.

Κουνουπίδι και Μπρόκολο: Καλλιεργητική τεχνική, και εγκατάσταση της καλλιέργειας

Περιεχόμενα:

  

Κλίμα και έδαφος

Οι ιδανικές θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του μπρόκολου είναι μεταξύ 10 - 20 οC και όχι μεγαλύτερες από 26 οC. Αν η θερμοκρασία είναι πάνω από 26 οC, η ταξιανθία του μπρόκολου θα ανθήσει γρήγορα ώστε να παράγει σπόρο και δε θα είναι φαγώσιμη.
Το μπρόκολο προτιμά ηλιόλουστες ή ημισκιερές θέσεις. Πριν γίνει εγκατάσταση του φυτού, το χωράφι καθαρίζεται από ζιζάνια και σκληρά υλικά όπως πέτρες και ξύλα. Το κουνουπίδι επωφελείται από υπολείμματα παλιών καλλιεργειών. Έτσι αν στο χωράφι, υπήρχε προηγούμενη καλλιέργεια χωρίς προσβολές από ασθένειες, τα υπολείμματα μπορούν, αντί να καταστραφούν, να ενσωματωθούν στο χώμα. Αν γίνεται για πρώτη φορά εγκατάσταση, το έδαφος ισοπεδώνεται και οργώνεται ή σκαλίζεται σε αρκετό βάθος (30 - 40cm), ώστε να βελτιωθεί ο αερισμός και να αφρατέψει το χώμα. 1 - 2 μήνες πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας ενσωματώνονται στο έδαφος κομπόστ ή καλά χωνεμένη κοπριά, με φρεζάρισμα ή σκάλισμα. Λίγο πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας ακολουθεί ένα ελαφρύ τσουγκράνισμα για να μείνει το χώμα ισοπεδωμένο και χωρίς σβώλους.[3]

Οι θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του κουνουπιδιού είναι μεταξύ 7 και 29 οC, με τις ιδανικές να είναι μεταξύ 15 και 20 οC, σε καμία περίπτωση όχι μεγαλύτερες από 38 οC. Η θερμοκρασία είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την παραγωγή καλής ποιότητας κουνουπιδιού. Αν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες πριν το σχηματισμός της ανθοκεφαλής, τότε έχουμε υπερβολική ανάπτυξη φυλλώματος και καθυστέρηση της παραγωγής. Αντίθετα, χαμηλές θερμοκρασίες (μεταξύ 4 και 14 οC), επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Αν όμως μετά το σχηματισμό της ανθοκεφαλής επικρατήσουν συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών, τότε προκαλείται ποιοτική υποβάθμιση λόγω διαχωρισμού της επιφάνειας της ανθοκεφαλής σε μικρά τμήματα.
Οι εδαφικές απαιτήσεις του κουνουπιδιού είναι: γόνιμο, καλά στραγγιζόμενο έδαφος, πλούσιο σε οργανική ουσία, με άριστο pH είναι 6,5.


  

Λίπανση

Κυρίως πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας με μια άροση του εδάφους βάθους τουλάχιστον 40 εκ. καλύπτεται το λίπασμα (φωσφοροκαλιούχα ή αζωτούχα) ή η κοπριά πριν την φύτευση η την σπορά. Αρκετές φορές στην καλλιέργεια του κουνουπιδιού παρουσιάζονται συμπτώματα έλλειψης βορίου κυρίως στους κενούς χώρους στο εσωτερικό των κεφαλών και των στελεχών. Επίσης παρουσιάζονται τροφοπενίες μαγνησίου και μαγγανίου.
Το υπόλοιπο αζωτούχο λίπασμα και σε αρκετές περιπτώσεις ολόκληρη η ποσότητα του προστίθεται στην καλλιέργεια κατά την πρόοδο ανάπτυξης των φυτών.
 
Ποσότητες στοιχείων ανά στρέμμα:
 • Αζώτο Ν 10-15 χγρ
 • Φώσφορος P2O5 8-12 χγρ 
 • Κάλιο Κ2Ο 20-25 χγρ.
Kυρίως σε νιτρική μορφή σε επαναλαμβανόμενες 3 ή 4 λιπάνσεις.
 • Αζώτο: Ν 10-15 χγρ.= 40-60 χγρ. 26-0-0
 • Φώσφορος: P2O5 8-12 χγρ.= 40-60 χγρ. 0-20-0 
 • Κάλιο: Κ2Ο χγρ. = 20-25 χγρ. 0-0-50

  

Σπορά

Καλλιεργητικές Εργασίες: Για την πρώιμη φθινοπωρινή παραγωγή η σπορά του φυτού γίνεται συνήθως κατά τον Μάιο ή Ιούνιο ενώ για οψιμότερη σπορά με όψιμες ποικιλίες μέχρι και τον Αύγουστο.

Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις καλλιέργεια λόγω εδαφο-κλιματολογικών συνθηκών υπάρχουν και σπορές έως των Ιανουάριο (Κυρίως σε πρώιμες ποικιλίες)
 
Κυρίως ο σπόρος σπέρνεται σε μη θερμαινόμενο σπορείο με έδαφος ιδανικά προετοιμασμένο (σύσταση-λίπανση) γίνεται σπορά κατά γραμμές και κάλυψη του σπόρου σε βάθος ενός περίπου εκ.
 
Ακολουθεί την ανωτέρα διαδικασία η φύτευση στον αγρό περίπου ενάμιση μήνα μετά την σπορά με φυτά τα οποία έχουν αναπτύξει από 4-6 φύλλα κυρίως επιλέγονται η απογευματινές ώρες για την μεταφύτευση. Οι αποστάσεις ποικίλου από ποικιλία σε ποικιλία αλλά κυρίως είναι 70-100 εκ. ανά γραμμή και 50-70εκ. φυτό από φυτό στην γραμμή. 
 
Για σπορά σπορείου 10-12 m2 που επαρκεί για τις ανάγκες ενός στρέμματος απαιτούνται 20-25 γρ. σπόρου καλής βλαστικής ικανότητας. Η βλάστηση του σπόρου λαμβάνει χώρα 5-7 ημέρες μετά την σπορά και ακολουθεί πότισμα-βοτανισμάτα και αραίωμα φυτών ώστε να διατηρηθούν τελικά 250-300 φυτά ανά τετραγωνικό μέτρο.
 
Οι αποστάσεις φύτευσης είναι ανάλογες με την δυνατή ανάπτυξη των φυτών της χρησιμοποιούμενης ποικιλίας. Συνήθως γίνεται φύτευση ανά 40-60 εκ. επί των γραμμών οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 60-80 εκ.

  

Χλωρή Λίπανση

Με τον όρο αυτόν εννοούμε τη σπορά στο χωράφι σπόρων ψυχανθών (ή και μίγματος σπόρων διαφόρων ετήσιων φυτών) και την ενσωμάτωση της φυτικής μάζας στο έδαφος (παράχωμα) την εποχή της άνθισής τους (τότε έχουν τη μέγιστη περιεκτικότητα σε ωφέλιμα για το έδαφος θρεπτικά στοιχεία, όπως το άζωτο).
 
Φυτά που χρησιμοποιούνται για τη χλωρή λίπανση:
α) Αζωτοσυλλεκτικά - φθινοπωρινά  (Φύτα βαθύρριζα ψυχανθή, όπως το τριφύλλι, η μηδική, το λούπινο, το φασόλι, η φακή, ο βίκος κ.ά.)
β) Μη ψυχανθή - καταναλωτές αζώτου (απορροφούν το άζωτο από το έδαφος) (Φύτα όπως η σίκαλη, η βρώμη κ.ά.)
γ) Φυτά σταυρανθή ή αγρωστώδη σε συγκαλλιέργεια με ψυχανθή. (Νωρίς το φθινόπωρο σπέρνονται, πυκνά, φυτά που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλες ποσότητες φυτικής μάζας.)
 
Με τη χλωρή λίπανση επιτυγχάνονται τα εξής:
 • Εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική ουσία, με όλα τα οφέλη που έχουν προαναφερθεί.
 • Εμπλουτισμός του εδάφους με άζωτο, εφόσον συμμετέχουν ψυχανθή στη χλωρή λίπανση, λόγω δέσμευσης του στις ρίζες τους με τα αζωτοβακτήρια.
 • Απομάκρυνση του κινδύνου έκπλυσης των θρεπτικών ουσιών.
 • Περιορισμός της διάβρωσης του εδάφους.
 • Δημιουργεία εδαφοκάλυψης και ενίσχυση της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους.
 • Αντιμετώπιση των ζιζανίων και των νηματωδών του εδάφους.
 • Διευκόλυνση της κατεργασίας του εδάφους που θα ακολουθήσει, διότι έχει καταστεί χαλαρό, ελαφρύ-χουμώδες και πορώδες.

  

Αμειψισπορά

Με τον όρο αυτό εννοούμε τη διαδοχική εναλλαγή των καλλιεργουμένων ειδών σε μία συγκεκριμένη γεωργική έκταση για ορισμένα χρόνια. Ένα καλά σχεδιασμένο σχέδιο πολυετούς αμειψισποράς (long-term rotation system) αποτελεί μέχρι και κατά 70% τη βάση για την επιτυχημένη παραγωγή ενός λαχανόκηπου, ενώ το υπόλοιπο 30% εναπόκειται στην ορθή και έγκαιρη κατεργασία του εδάφους, την ορθολογική άρδευση και λίπανση και τις εργασίες πρόληψης και αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών.
Η εναλλαγή των φυτικών ειδών που καλλιεργούνται για ορισμένα χρόνια σε μια γεωργική έκταση έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση διαφορετικών ποσοτήτων και ειδών θρεπτικών συστατικών από το έδαφος και συνεπώς τη μη συστηματική και συνεχιζόμενη εξάντλησή του σε θρεπτικά στοιχεία. Παράλληλα, μεριμνάται ώστε τα διαδοχικά καλλιεργούμενα είδη να μην ανήκουν στην ίδια οικογένεια και επομένως  να μην έχουν τις ίδιες απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία ή κοινούς εχθρούς και ασθένειες με την προηγούμενη καλλιέργεια.

Παράδειγμα εφαρμογής αμειψισποράς με κριτήριο το εδώδιμο μέρος του φυτού:
 1. Βολβώδη και ριζωματώδη είδη λαχανικών (κρεμμύδι, καρώτο)
 2. Φυλλώδη είδη λαχανικών (μαρούλι)
 3. Καρποφόρα είδη λαχανικών (τομάτα, κολοκύθι.)

  

Συγκαλλιέργεια

Με τον όρο αυτό εννοούμε την ταυτόχρονη καλλιέργεια διαφορετικών φυτών σε παράλληλες γραμμές, σε μία συγκεκριμένη έκταση αγρού. Η συγκαλλιέργεια συντροφικών φυτών γίνεται με σκοπό την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της αλληλοπάθειας (allelopathy) και την εκμετάλλευση των ιδιοτήτων βιολογικών ρυθμιστικών ουσιών, όπως οι φυτοαλεξίνες (προκαλούν ανοσία) και τα φυτονζίδια (έχουν αντιβιοτική δράση) που παράγονται από ορισμένα είδη φυτών. Στην τεχνική αυτή, φυτεύονται κηπευτικά με διαφορετικό χρόνο ωρίμασης και συγκομιδής στην ίδια πρασιά. Καλλιεργούνται συνήθως φυτά με διαφορετικό ριζικό σύστημα και φυτά με διαφορετικές απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία. Η τεχνική αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον και απαιτεί σκέψη και μελέτη του σχεδίου φύτευσης. 

Για τις περιπτώσεις όπου μπορεί να εφαρμοστεί η συγκαλλιέργεια, παραδείγματα ευνοϊκής συνύπαρξης φυτών είναι:
  α) τομάτα: κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανός, καρώτα,
  β) καρώτο: κρεμμύδι, πράσο, σκόρδα, άνηθο
  γ) μαρούλι: ραπανάκια, κρεμμύδια, παντζάρια
  δ) φράουλα: κρεμμύδι, πράσο, λάχανο
 
Τα φυτά σε συγκαλλιέργεια ευδοκιμούν καλύτερα από αυτά σε μονοκαλλιέργεια.Αποτελούν ένα είδος φυτοκοινωνίας που προσαρμόζεται στο περιβάλλον όπου φυτρώνουν και βρίσκονται σε συνεχή ανταγωνισμό μεταξύ τους. Στην συγκαλλιέργεια τα διάφορα είδη φυτών αναπτύσσονται ικανοποιητικά ενώ ορισμένοι εχθροί και ασθένειές τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω απεκκρίσεων των ριζών και των φύλλων ενός ή περισσοτέρων συγκαλλιεργούμενων φυτών .

 

Ζιζανιολογία

Μέτρα προληπτικής αντιμετώπισης ζιζανίων
Στα διάφορα άλλα μέσα προληπτικής αντιμετώπισης των ζιζανίων περιλαμβάνονται:
  α) Η δημιουργία φυτικής ποικιλομορφίας, με χρησιμοποίηση: αμειψισποράς, συγκαλλιέργειας, παράλληλης καλλιέργειας κ.ά.
  β) Η αύξηση της οργανικής ουσίας, με την προσθήκη κοπριάς ή άλλων οργανικών υπολειμμάτων
 
Μέτρα μείωσης ανταγωνισμού παρουσίας ζιζανίων
Καλλιεργητικά μέτρα: Προσαρμογή του χρόνου σποράς και της πυκνότητας φύτευσης. Μετακινώντας το χρόνο σποράς ή και αυξάνοντας την πυκνότητα σπόρου μειώνονται τα προβλήματα των ζιζανίων.
Μηχανικά μέσα: 
  α) Στην αγορά υπάρχουν πολλά χειροκίνητα μικρά εργαλεία κατάλληλα για την καλλιέργεια των κηπευτικών, μικρού κόστους αγοράς. 
  β) Η εδαφοκάλυψη με διάφορα αδρανή υλικά. Κάλυψη του εδάφους με μαύρο φύλλο πλαστικού, που είναι ένα αρκετά αποτελεσματικό μέτρο για τον έλεγχο των ζιζανίων ενώ παράλληλα μειώνει τις απώλειες της εδαφικής υγρασίας.

Συμπληρωματικά & Φυσικά μέτρα αντιμετώπισης
Θερμική αντιμετώπισηΩς θερμική αντιμετώπιση δεν εννοείται το κάψιμο (αν και αυτό αποτελεί έναν τρόπο αντιμετώπισης γνωστό και εφαρμοζόμενο από την αρχαιότητα), αλλά η στοχευμένη επίδραση με φλόγα ή με υπέρυθρη (θερμική) ακτινοβολία, χρησιμοποιώντας ειδικές συσκευές. Είναι μια αποτελεσματική πρακτική, χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Ηλιοαπολύμανση: Η μέθοδος της ηλιοαπολύμανσης συνίσταται στην κάλυψη του εδάφους κατά τη θερινή περίοδο, για 6-8 εβδομάδες, με διαφανές φύλλο πλαστικού. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους σε βάθος 10-15 cm μέχρι και τους 60 οC. Με τον τρόπο αυτόν και σε συνδυασμό με υψηλή εδαφική υγρασία (υγρή θερμότητα) θανατώνεται το μεγαλύτερο μέρος των παθογόνων μικροοργανισμών ενώ πολλαπλασιάζονται οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί οι οποίοι ως επί το πλείστον είναι θερμόφιλοι (π.χ. βακτήρια και μύκητες).
Εδαφοκάλυψη: Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί με φυσικά υλικά. Φυσική εδαφοκάλυψη με φυτικά υπολείμματα διαφόρων ειδών (ξερά φυτά, άχυρο, πριονίδι κ.τ.λ.) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, χωρίς καμιά παρενέργεια, την παρεμπόδιση ανάπτυξης των ζιζανίων, την ανύψωση θερμοκρασίας και τη συγκράτηση υγρασίας.
 


  

Συγκομιδή Κουνουπιδιού

Προσοχή πριν τη συγκομιδή: Μετά το σχηματισμό της 'κεφαλής', σε ποικιλίες που τα φύλλα τους δεν την καλύπτουν αρκετά, χρειάζεται δέσιμο των φύλλων πάνω από την ανθοκεφαλή για προστασία ή από παγετούς ή από τον ήλιο που αλλοιώνει το λευκό χρώμα. Το στερέωμα των φύλλων γίνεται με λάστιχο ή μαλακό σκηνή. Υπάρχουν ποικιλίες και υβρίδια που τα εξωτερικά τους φύλλα αναδιπλώνονται προς τα μέσα και καλύπτουν την ανθοκεφαλή.

Γενικά για την συγκομιδή: Η συγκομιδή, αναλόγως της ποικιλίας και της εποχής καλλιέργειας γίνεται μετά από διάστημα 5-7 μηνών μετά την σπορά.

Εποχή Συγκομιδής: Στις πρωιμότερες καλλιέργειες αρχίζει από τον Οκτώβριο ή και το Σεπτέμβριο ενώ στις περισσότερο όψιμες από το τέλος του χειμώνα ή της αρχές της άνοιξης.
 
Από έκταση ενός στρέμματος λαμβάνονται 1.500-2.500 κεφαλές κουνουπιδιού συνολικού βάρους 2.000-4.000 χιλιόγραμμων.
 
Συγκομιδή και σήμανση:
Η συγκομιδή γίνεται με χρησιμοποίηση μαχαιριού με το οποίο κόβονται λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (στο λαιμό).
Τα λασπωμένα και μολυσμένα φύλλα απομακρύνονται αμέσως. Τα φυτά πωλούνται είτε χύμα (αποκλειστικά σε καταστήματα διάθεσης βιολογικών προϊόντων) είτε συσκευασμένα. Η συσκευασία γίνεται σε μεγάλα χαρτοκιβώτια με σήμανση.
 
Η σήμανση περιλαμβάνει:
  α) την ονομασία του προϊόντος
  β) την επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης (παραγωγού)
  γ) την επωνυμία και τον κωδικό του φορέα ή της αρχής ελέγχου
  δ) κατά περίπτωση, το σήμα ταυτοποίησης της παρτίδας (κωδικός παρτίδας-ιχνηλασιμότητα)

Τρόπος Συγκομιδής & Αποθήκευσης: Η συγκομιδή γίνεται συνήθως σε ενά χέρι, όταν τα περισσότερα φυτά βρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο και έχουν αποκτήσει ομοιόμορφο μέγεθος. Σπανιότερα, η συγκομιδή μπορεί να γίνει σε 2-3 χέρια εφόσον τα φυτά παρουσιάζουν ανομοιόμορφη ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει συνήθως στα τέλη φθινοπώρου και το χειμώνα.
Κατά την συγκομιδή τα φυτά κόβονται με μαχαίρι στην επιφάνεια του εδάφους, τα κατώτερα φύλλα αφαιρούνται και το προϊόν τοποθετείται σε πλαστικές κλούβες. Συνήθως διατίθεται αμέσως στην αγορά, διαφορετικά θα πρέπει να διατηρηθεί στους 0 οC και σε σχετική υγρασία 95%. Σε αυτές τις συνθήκες ποικίλει το χρονικό διάστημα διατήρησης.

Αποθήκευση: Η σχετική υγρασία στο χώρο αποθήκευσης επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του αποθηκευμένου προϊόντος. Για το λόγο αυτό συνίσταται οι κλούβες ή σε κάθε φυτό χωριστά να καλύπτονται με διάτρητα πλαστικά φιλμ κατά την αποθήκευσης τους.
Σε συνθήκες χαμηλής σχετικής υγρασίας η ποιότητα των κουνουπιδιών υποβαθμίζεται λόγω απώλειας βάρους.
Η διατήρηση των ανθοκεφαλών υπό συνθήκες θερμοκρασίας 1-2 oC και υγρασίας 70-80% μπορεί να διαρκέσει 3-4 εβδομάδες.
Η διατήρηση τους σε συνθήκες δωματίου είναι αρκετά σύντομη και κυρίως εναποτίθενται σε συνθήκες ψυγείου οπού και μπορούν να διατηρηθούν για 10-14 ήμερες σε θερμοκρασία αποθήκευσης 1oCκαι 95-97% Σ.Υ.

 

Συγκομιδή Μπρόκολου

Ξεκινά από την κεντρική ανθοκεφαλή (κορυφαία), όταν αυτή φτάσει σε κατάλληλο μέγεθος, τα άνθη είναι μικρά κα η κεφαλή συνεκτική. Καθυστέρηση στη συγκομιδή έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη των ανθέων, τη χαλάρωση της ανθοκεφαλής και την υποβάθμιση της ποιότητας. Μετά την αφαίρεση της κεντρικής ανθοκεφαλής δίνεται η δυνατότητα στην ανάπτυξη πλευρικών ανθοκεφαλών, οι οποίες βέβαια είναι μικρότερες σε μέγεθος. Κατά την συγκομιδή οι ανθοκεφαλές κόβονται με μέρος του στελέχους μήκους 10 - 15 cm περίπου και στη συνέχεια τις βάζουμε αμέσως στο ψυγείο. Η συνολική του απόδοση μπορεί να φθάσει μέχρι 1,5 τόνο ανθοκεφαλές στο στρέμμα.[2]

Τρόπος Συγκομιδής & Αποθήκευσης: Η συγκομιδή γίνεται συνήθως σε ενά χέρι, όταν τα περισσότερα φυτά βρίσκονται στο κατάλληλο στάδιο και έχουν αποκτήσει ομοιόμορφο μέγεθος. Σπανιότερα, η συγκομιδή μπορεί να γίνει σε 2-3 χέρια εφόσον τα φυτά παρουσιάζουν ανομοιόμορφη ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει συνήθως στα τέλη φθινοπώρου και το χειμώνα.
Κατά την συγκομιδή τα φυτά κόβονται με μαχαίρι στην επιφάνεια του εδάφους, τα κατώτερα φύλλα αφαιρούνται και το προϊόν τοποθετείται σε πλαστικές κλούβες. Συνήθως διατίθεται αμέσως στην αγορά, διαφορετικά θα πρέπει να διατηρηθεί στους 0οCκαι σε σχετική υγρασία 95%. Σε αυτές τις συνθήκες ποικίλει το χρονικό διάστημα διατήρησης.

Αποθήκευση: Η σχετική υγρασία στο χώρο αποθήκευσης επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του αποθηκευμένου προϊόντος. Για το λόγο αυτό συνίσταται οι κλούβες ή σε κάθε φυτό χωριστά να καλύπτονται με διάτρητα πλαστικά φιλμ κατά την αποθήκευσης τους.
Σε συνθήκες χαμηλής σχετικής υγρασίας η ποιότητα των μαρουλιών υποβαθμίζεται λόγω απώλειας βάρους.
Η διατήρηση των ανθοκεφαλών υπό συνθήκες θερμοκρασίας 1-2 oC και υγρασίας 70-80% μπορεί να διαρκέσει 3-4 εβδομάδες.
Η διατήρηση τους σε συνθήκες δωματίου είναι αρκετά σύντομη και κυρίως εναποτίθενται σε συνθήκες ψυγείου οπού και μπορούν να διατηρηθούν για 10-14 ήμερες σε θερμοκρασία αποθήκευσης 1oCκαι 95-97% Σ.Υ.

Πηγές / Βιβλιογραφία:
[1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
[2] http://istath.blogspot.gr/2013/07/blog-post.html
[3] Σταυρανθή - Βιολογικός λαχανόκηπος, των Λαμπρόπουλο Παναγιώτη και Νυδριώτη Έφης, Γεωπόνων Γ.Π.Α M.Sc.