Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Επεμβάσεις: Μαρτίου - Απριλίου

ΑΜΠΕΛΙ: Επιτραπέζιες Ποικιλίες

Για να δείτε περισσοτερες πληροφοριες για το κάθε λίπασμα, δημιουργήσετε μια συνδρομή.

Εργασίες στο Αμπέλι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο


ΒΛΑΣΤΙΚA ΣΤΑΔΙA: Λήθαργος - Φούσκωµα οφθαλµών


ΦΟΜΟΨΗ


 
Οι µολύνσεις γίνονται στο στάδιο της έκπτυξης των οφθαλµών (Στάδιο D).  Η βροχή είναι απαραίτητη για να γίνουν µολύνσεις. 
H phomopsis γίνεται πρόβλημα όταν αφεθεί ο μύκητας να εγκατασταθεί σε νεκρές βέργες στο αμπέλι. 

Καταπολέµηση: Συνιστάται να ακολουθηθεί µία από τις δύο παρακάτω στρατηγικές προληπτικής αντιµετώπισης:
 • Οι προσβεβλημένες βέργες πρέπει ν'απομακρύνονται με το κλάδεμα για ν'αποφευχθεί η μετάδοση. Η σκουριά της βέργας και τα στίγματα στο φύλλο αντιμετωπίζονται με ένα συνδυασμό εξυγίανσης και εφαρμογής μυκητοκτόνου. Στο κλάδεμα, απομακρύνετε κάθε νεκρό ή μολυσμένο ξύλο.
 • 2  ανοιξιάτικοι ψεκασµοί µε εγκεκριμένο µυκητοκτόνο επαφής (µανκοζέµπ, ντιθιανόν, φολπέτ κ.α. εφόσων ελέγξουμε αν το σκευασμα εχει εγκριση):
  • ο πρώτος όταν έχουν ανοίξει τα µισά περίπου µάτια (Στάδιο D)
  • ο δεύτερος όταν το 40% των µατιών βρίσκονται στο στάδιο της έκπτυξης των 2-3 πρώτων φύλλων (στάδιο Ε)  
 • Ένας ψεκασµός µε σκευάσµατα που συνδυάζουν το Fosetil-Al µε µυκητοκτόνο επαφής (φοζεθύλ-αλ +  φολπέτ,  φοζεθύλ-αλ +  µανκοζέµπ,  φοζεθύλ-αλ + φλουοπικολίντ κ.α.) στο στάδιο του «ανοίγµατος του µατιού» (Στάδιο D).

 

ΕΡΙΝΩΣΗ

Προκαλεί εξογκώµατα στην άνω επιφάνεια των φύλλων, αντιµετωπίζεται µε ψεκασµό µε βρέξιµο θείο που συνίσταται για το ωίδιο .


ΑΚΑΡΕΑ

Προκαλεί: καθυστερηµένη ανάπτυξη και παραµόρφωση βλαστών (προσοχή το σύµπτωµα αυτό το προκαλούν και άλλες ασθένειες).
 

 
Καταπολέµηση συνιστάται, µόνο στην περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί σηµαντικές ζηµιές (κυρίως νεκρώσεις οφθαλµών και ισχυρές παραµορφώσεις βλαστών και φυλλώµατος) την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο. Η καταπολέµηση αφορά ψεκασµό µε βρέξιµο θείο 1% στο φούσκωµα των οφθαλµών (στάδια Β1-Β3). Μετά την έκπτυξη των οφθαλµών και για λόγους τοξικότητας, η αναλογία πρέπει να µειωθεί σε 0,8-0,6%. Ο ψεκασµός αυτός είναι µεγάλης σηµασίας, διότι οι επεµβάσεις αργότερα, µετά την εκδήλωση των συµπτωµάτων, δεν είναι υψηλής αποτελεσµατικότητας. Σηµειώνεται, ότι ο ψεκασµός αυτός έχει ευεργετική δράση τόσο εναντίον του ωιδίου, όσο και εναντίον της φόµοψης και της µακρόφωµας.
 

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ
(Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες-Διαπιστώσεις:
Για να γίνουν πρωτογενείς μολύνσεις πρέπει να υπάρχουν ταυτόχρονα: επιδεκτική βλάστηση (ξεδιπλωμένα φύλλα), βροχή τουλάχιστον 8-10 χιλ.και θερμοκρασίες πάνω από 10οC.

Καλλιεργητικά μέτρα:

•    Καλή αποστράγγιση του αμπελώνα
•    Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η νεαρή βλάστηση να μην είναι κοντά στο έδαφος. Οι νεαρές κληματίδες που έρπουν την περίοδο της άνοιξης καθώς και οι βλαστοί γύρω από την βάση του πρέμνου να καταστρέφονται.
•    Οι άκρες του αμπελώνα να καθαρίζονται έτσι ώστε να μην υπάρχουν θέσεις που μπορεί να ξεκινήσει η ασθένεια
•    Συνεχής και επιμελημένος έλεγχος του αμπελώνα ιδιαίτερα των σημείων που συνήθως εμφανίζουν πρωταρχικές προσβολές.
•    Όπου εντοπίζονται κηλίδες «ελαίου» να καταστρέφονται αμέσως πριν εμφανιστούν καρποφορίες (εξάνθιση).
•    Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον καλό αερισμό των πρέμνων και στην μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό τους.
•    Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης που οδηγεί σε υπερβολική βλάστηση.

Χημική αντιμετώπιση:
•    Να μην γίνονται άσκοποι ψεκασμοί.
•    Σε αμπελώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία, υπάρχει ιστορικό προσβολών και σε ευαίσθητες ποικιλίες να γίνει προληπτική επέμβαση (μήκος της νέας βλάστησης 8-10 εκατ.). Ο ψεκασμός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, επειδή αν δεν καταπολεμηθούν αποτελεσματικό οι πρωτογενείς μολύνσεις και επικρατήσουν κατόπιν ευνοϊκές συνθήκες για τον μύκητα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εμφανιστεί επιδημία της ασθένειας αργότερα ( Μάιο ή στις αρχές Ιουνίου). Λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης οι προληπτικές επεμβάσεις εξασφαλίζουν προστασία για μικρό χρονικό διάστημα (4-7 ημέρες).ΩΙΔΙΟ (χολέρα, σίρικας)
(Erysiphe necator)

Το ωίδιο προκαλείται από την Uncinula necator, είναι η πλέον καταστροφική νόσος του σταφυλιού οπουδήποτε παράγονται κρασοστάφυλα. Μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη του αμπελιου, την παραγωγή και την ανθεκτικότητα στο χειμώνα.

Γενικές πληροφορίες: Η έγκαιρη αντιμετώπιση των αρχικών μολυσμάτων (βλαστοί σημαίες) είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της ασθένειας.

 • Υπενθυμίζεται ότι η προστασία πρέπει να ξεκινά όταν το μήκος της βλάστησης είναι 5 - 6 εκ.
 • Σε αμπέλια με προχωρημένη βλάστηση που δεν έχει γίνει καμία επέμβαση για ωίδιο, καλό ειναι να γινετε ένας προστατευτικός ψεκασμός.
 • Οι μολυσμένοι βλαστοί που τυχόν γίνονται αντιληπτοί, να αφαιρούνται και να απομακρύνονται από τα αμπέλια κατά τη διάρκεια των καλλιεργητικών εργασιών.
 • Πρέπει πάντα να δίνεται µεγάλη σηµασία στην ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας ανθεκτικότητας του µύκητα. Στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί το σκεύασµα (φυσικό προϊόν) του ανταγωνιστικού µύκητα Ampelomyces quisqualis M10.
 • Στο στάδιο έκπτυξης 2-3 φύλλων (Στάδιο Ε) µπορεί να γίνει ένας ψεκασµός µε Βρέξιµο Θείο. Η πρώτη επέµβαση είναι πολύ σηµαντική όταν την προηγούµενη χρονιά είχαν παρατηρηθεί σοβαρές προσβολές ωϊδίου.
 • Κατάλληλα φάρµακα:  θείο, µυκλοµπουτανίλ,  συπροκοναζόλ,  πενκοναζόλ,  τεµπουκοναζόλ, τριαντιµενόλ,  φενµπουκοναζόλ, τριφλοξυστροµπίν, αζοξιστροµπίν, κρεσοξίµ-µεθύλ, κινοξιφέν, µεπτυλντινοκάπ, µετραφενόν, µπουπιριµέιτ, σπιροξαµίν κ.α. βλέπε λίστα. 


ΕΥΔΕΜΙΔΑ
(Lobesia botrana)

Αν η ανθόβια γενιά βρίσκεται σε εξέλιξη (σε περιοχές όπος η Κρητη), η πτήση αρξετές φώρες ξεκινάει από τα μέσα Μαρτίου (πρωιμότερες περιοχές) και σταδιακά μέχρι τις αρχές Απριλίου εμφανίστηκε και στις οψιμότερες περιοχές. Στην ανθόβια γενιά, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ολοκληρώνει την ανάπτυξή του στις ανθοταξίες της ελιάς και οι προσβολές στα αμπέλια είναι χωρίς οικονομική σημασία.
Οδηγίες : Δεν συνιστάται αντιμετώπιση. Για την προστασία από την ανθόβια γενιά, μόνο στις επιτραπέζιες ποικιλίες που καρποδένουν πριν τη σουλτανίνα, (prime, superior, ralli κλπ.)

 

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Καλό ειναι να γίνετε ένας τουλάχιστον ψεκασµός µε βρέξιµο θείο µέχρι την έξοδο των 2-3 φύλλων που έχει δράση ενάντια στη φόµοψη, το ωΐδιο  και την ερίνωση, και έχει και ακαρεοαπωθητική δραση. Η δόση πρέπει να κυµαίνεται στα  500-1000 gr/hl  ώστε ο ψεκασµός να είναι σχετικά αποτελεσµατικός και κατά της Φόµοψης.
Για το ωΐδιο µπορεί να χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα του ανταγωνιστικού µύκητα αµπελόµυκες (Ampelomyces)  το οποίο έχει καλύτερη δράση όταν εφαρµόζετε στην αρχή της προσβολής µε δύο διαδοχικούς ψεκασµούς   και  µε προσθήκη ενός προσκολλητικού. Όµως βροχή µεγαλύτερη των 6 mm  θεωρούµε ότι έχει ξεπλύνει το σκεύασµα γι’ αυτό καλύτερα να χρησιµοποιηθεί αργότερα που οι βροχές θα αραιώσουν .  


Πηγές και βιβλιογραφία:
[1] Γεωργικές Προειδοποιήσεις
http://wwww.minagric.gr/greek/data/AMPELI_290311.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/NAYPLIO/ampeli_190318.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/NAYPLIO/ampeli_100418.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/BOLOS/ampeli_190418.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/BOLOS/ampeli_150318.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/HRAKLEIO/ampeli_270418.pdf
http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/images/8/8b/ΠΚΠΦ%26ΠΕ_Ιωαννίνων-Εχθροί-ασθένειες_αμπελιού_30-03-15.pdf
https://www.erosmykonos.gr/?p=3486
[2] plantrpotection.hu
[3] http://biokipos.blogspot.com/2012/04/blog-post_9537.html