Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Λάχανο: Τροφοπενίες και ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων

Οδηγός διάγνωσης, τροφοπενιών και ελλείψεων στοιχείων

Τα λάχανα δεν αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες και αν πρόκειται να τα καλλιεργήσει κανείς για συγκομιδή το καλοκαίρι, πρέπει να επιλεγούν ειδικές ποικιλίες.[3]
Το χώμα πρέπει να είναι ελαφρύτερο στις πρώιμες καλλιέργειες. Το βαρύ αργιλώδες έδαφος όσο και το ελαφρύτερο αμμώδες μπορεί να βελτιωθεί προσθέτοντας οργανικές ύλες. Το ιδανικό εύρος pH για τα λαχανοκομικά είναι μεταξύ  6 και 6.5. Ασβέστωση του εδάφους αυξάνει το pH των όξινων εδαφών. Είναι σημαντικό μέτρο προστασίας από κάποιες ασθένειες όπως η σήψη ρίζας και  η club root.[3]
 

Το λάχανο είναι απαιτητικό σε θρεπτικά στοιχεία, ιδιαίτερα σε άζωτο και κάλιο. Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχουν τα στοιχεία σε σχετική ισορροπία γιατί είναι γνωστό ότι περίσσεια του αζώτου ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την κακή ποιότητα, τη μικρή διατηρησιμότητα και το σκάσιμο του λάχανου. Γενικά συνιστάται η σχέση αζώτου/κάλιο 1:1,5 και αζώτου/φωσφόρο 1:0,5 ή 1:0,4. Προσοχή επίσης να μην υπάρχει έλλειψη μαγνησίου και έλλειψη βορίου (το διαθέσιμο βόριο στο έδαφος να μην είναι λιγότερο από 0,5 ppm). Το λάχανο είναι επίσης απαιτητικό σε θείο, γι’ αυτό το καλιούχο λίπασμα θα πρέπει να χορηγείται σε μορφή θειικού καλίου, αλλιώς να προστίθενται θειάφι στο χώμα κατά τη βασική λίπανση. Τα πρώιμα λάχανα, τα οποία έχουν γενικά μικρότερη ανάπτυξη από τα μεσοπρώιμα και τα όψιμα, χρειάζονται λιγότερη ποσότητα λιπασμάτων. [6]
 

Έλλειψη αζώτου (N)


 
Τα συμπτώματα ανεπάρκειας αζώτου εμφανίζονται πρώτα στα εξωτερικά φύλλα όπου κιτρινίζουν και σε άλλες ποικιλίες (με υψηλή περιεκτικότητα σε ανθοκυανίνες) εμφανίζουν μωβ απόχρωση. Όταν έχουμε έλλειψη αζώτου τα κεφάλια γίνονται μικρότερα και ελαφρύτερα.[1] Παρατηρείτε συνήθος σε εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία.
Θεραπεία: Για Βιολογική καλιέργια συνισταται η προσθήκη χλωρης λίπανσης ή και κομπόστας/κοπριάς. Για συμβατική Καλιέργια:Με την εμφάνιση τροφοπενίας σε άζωτο κάνουμε επιφανειακές εφαρμογές με αζωτούχα λιπάσματα. Σε περίπτωση έντονων συμπτωμάτων τότε θα αναμένουμε σημαντικήαπώλεια εισοδήματος.

Λίπανση: Είναι σημαντικό το έδαφος να είναι εφοδιασμένο με οργανική ουσία. Για να καλύψουμε τις ανάγκες σε άζωτο σε όλη την βλαστική περίοδο θα πρέπει να γίνονται τακτικές λιπάνσεις (βασική και επιφανειακή) με 5 – 20 kg N ανα στρέμμα σύμφωνα με την εδαφοανάλυση και την παραγωγή που θέλουμε να επιτύχουμε.
 

Έλλειψη Φωσφόρου (P)


 
Η ανεπάρκεια τροφοδοσίας των φυτών σε φώσφορο προκαλούν σημαντική καθυστέρηση ανάπτυξης σε σχέση με τα υγιή φυτά. Οι ρίζες έχουν αναπτυχθεί ελάχιστα και σχηματίζουν μικρά φύλλα. Τα εξωτερικά φύλλα είναι μπλε- πράσινα στην αρχή και μετά γίνονται πρασινό-καφέ με μωβ απόχρωση. Αργότερα τα ίδια συμπτώματα εμφανίζονται και στα εσωτερικά φύλλα.[1]
Θεραπεία: Η τροφοπενία φωσφόρου δεν γίνεται να περιοριστεί με διαφυλλικές εφαρμογές και θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πρόληψη. Φυσικά υπάρχουν διαφυλλικά σκευάσματα φωσφόρου που έχουν ευεργετική επίδραση στο φυτό αλλά μόνο η διαφυλλική εφαρμογή δεν αντιμετωπίζει την τροφοπενία.
Λίπανση: Εφαρμόζοντας 10 – 20 kg/στρ P2O5 πρίν την φύτευση εμπλουτίζουμε το έδαφος αρκετά σε φώσφορο ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του φυτού.
 

Έλλειψη καλίου (K)


Εμφανίζεται στα παλαιότερα φύλλα όπου κιτρινίζουν μεταξύ των νεύρων και με το χρόνο ξεραίνονται ενώ τα κεντρικά νεύρα διατηρούν το πράσινο χρώμα. Τα φυτά που έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, είναι πιο ευαίσθητα στον παγετό, η δυνατότητα μεταφοράς και ο χρόνος αποθήκευσης μειώνεται σημαντικά. Τα φύλλα δείχνουν την έλλειψη νερού γρηγορότερα.[1]
Θεραπεία: Εφοδιάσουμός του έδαφος πριν την φύτευση με κάλιο. Ο καλύτερος οδηγός είναι οι εδαφοαναλύσεις του εδάφους.
Λίπανση: Οι ανάγκες σε κάλιο κυμαίνονται μεταξύ 25 – 30 kg/στρ.
 

Έλλειψη μαγνησίου (Mg)


 
Εμφανίζεται πρώτα επί των εξωτερικών φύλλων υπό την μορφή χλώρωσης μεταξύ των νεύρων. Η χλώρωση ξεκινάει από το μίσχο και εκτείνεται προς την άκρη του φύλλου. Ο ιστός μεταξύ των νεύρων γίνεται κίτρινο φωτεινό χρώμα και τα νεύρα παραμένουν πράσινα. Η χλώρωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποικιλία και ιδιαίτερα από το χρώμα τους.[1]
Θεραπεία: Αν αναγνωριστεί νωρίς η τροφοπενία μπορεί να αντιμετωπιστεί με επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς διαφυλλικά. Φυσικά η πρόληψη με στην αρχική λίπανση είναι ο κύριος τρόπος για να καλυφθούν οι ανάγκες σε μαγνήσιο.
Λίπανση: Στην βασική λίπανση μια ποσότητα με 4 – 5 kg MgO/στρ είναι αρκετή ώστε να καλύψει τις ανάγκες της καλλιέργειας.  Την περίοδο της έντονης βλάστησης και του σχηματισμού του καρπού 2 με 3 εφαρμογές διαφυλλικά.
 

Έλλειψη Θείου (S)


 
Οι απαιτήσεις του λάχανο σε Θείο είναι ιδιαίτερη υψηλή σε σχέση με άλλα κηπευτικά και εμφανίζονται πολύ συχνά συμπτώματα ανεπάρκειας. Τα αρχικά συμπτώματα εμφανίζονται στα νεώτερα φύλλα σε μορφή χλώρωση και το σύνολο των φύλλων έχει ομοιόμορφο χρώμα κίτρινο, χοντρό και τραχύ.[1]
Θεραπεία: Όπου εμφανίζονται συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με διαφυλλικές εφαρμογές 4 – 5 φορές.
Λίπανση: Στην βασική λίπανση χρησιμοποιούμε λιπάσματα με Θείο όπως Θειϊκό Κάλιο 20 – 40 kg ανά στρέμμα
Εφαρμογή διαφυλλικά με 2 έως 5 φορές.
 

Έλλειψη Βορίου (Β)

Συμπτόματα: Ο μίσχος του φυτού είναι κούφιος, το εσωτερικό του στελέχους είναι νεκρό και ο βλαστός εμφανίζει συμπτώματα νέκρωσης η οποία εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του φυτού. Το εσωτερικό του λάχανου γίνεται ρόζ και εμφανίζεται καφέ νέκρωση (σαν ροζέτα). 
Η τροφοπενία βορίου στο λάχανο δύσκολα συγχέετε με τις άλλες τροφοπενίες. [1]
Θεραπεία: Εάν τα συμπτώματα δεν είναι πολύ έντονα μπορούν να θεραπευτούν με διαφυλλικές λιπάνσεις. Ανάλογα με την καλλιεργητική περίοδο.
Λίπανση: Το διαθέσιμο βόριο στο έδαφος να μην είναι λιγότερο από 0,5 ppm. Αποφυγή ασβεστούχων εδαφών που έχουν περιεκτικότητα όπου η πρόσληψη του βορίου γίνεται δύσκολα από το φυτό. Διαφυλλικές εφαρμογές σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 

Έλλειψη Ασβεστίου (Ca)


 
Κάψιμο στο εσωτερικό της κεφαλής: Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της έλλειψης ασβεστίου είναι τα εγκαύματα στην κορυφή ή στην περιφερειακά των φύλλων και τα καφετιασματα (νεκρώσεις) στο εσωτερικό.
Αντιμετώπιση: Πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική αζωτούχα λίπανση και η έλλειψη νερού κατά την ανάπτυξη των κεφαλών και το ακανόνιστο πότισμα, μπορούν επίσης να γίνουν διαφυλλικοι ψεκασμοί.
 

 
Πηγές / Βιβλιογραφία:
[1] Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά. της εταιρείας K+S KALI
[2] Η τεχνική της καλλιέργειας των κηπευτικών στα θερμοκήπια, του Χρήστου Ολύμπιου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα 2001.
[3] plantprotection προγραμά 
Leonardo Da Vinci της ευρωπαϊκής επιτροπής
[4] 'O Ρόλος του ασβεστίου στα φυτά' της εταιρείας Κ+Ν Ευθυμιάδη

[5] Τεχνικές βιολογικής καλλιεργιας κραμοειδών λαχανικών, Γ.Π.Α. Χαράλαμπος Θανόπουλος, 2008
[6] Λάχανο: πληροφορίες για την καλλιέργεια
 
 

Νέα / Ενημερώσεις

Γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020)
Όσα δεν γνωρίζετε για το Βόρακα και τις άλλες χρήσεις του Καθαριστικό, απωθητικό εντόμων και τρωκτικών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019)
Επετεύχθη η μη επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στο ελληνικό ελαιόλαδο και τις βρώσιμες ελιές Πλήγμα για την Ισπανία - Παραμένει ο ανταγωνισμός από την Ιταλία / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019)
Ελεοκομική περίοδος 2019-2020 - Ενημερωτικό Δελτίο plantpro.gr / Ενημερώσεις (Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019)
Κερδίζει την κυπριακή αγορά το ελληνικό ελαιόλαδο Ανοδική πορεία ακολουθούν οι εξαγωγές ελληνικού ελαιόλαδου στην Κύπρο, αλλά μειώνεται η τιμή του. / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019)
Το Plantpro.gr για IOS (iPhone / iPod) βάλτε το plantpro στην κεντρική οθόνη του κινητού σας / Static Pages (Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019)
Νόμιμα και Παράνομα γεωργικά φάρμακα: Πως να τα αναγνωρίσετε Οδηγίες για τους επαγγελματίες χρήστες / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019)
Εδαφοκάλυψη: πλεονεκτήματα και τρόπος εφαρμογής Τύποι εδαφοκάλυψης και οδηγίες για τη συνθετική εδαφοκάλυψη / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019)
Ανάκληση Σκευασμάτων που περιέχουν την δ.ο. Dimethoate Μη ανανέωση της δραστικής ουσίας dimethoate / Νομοθεσία (Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019)
Ενημερωτικό Δελτίο: Καλοκαίρι 2019 - Plantpro.gr / Ενημερώσεις (Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019)