Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Εγκατάσταση της εφαρμογής σε κινητό Blackberry Βρείτε μας στο Facebook

Καπνός: Οδηγός λίπανσης

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη λίπανση του καπνού

Οι θρεπτικές απαιτήσεις του καπνού διαφοροποιούνται ουσιαστικά, ανάλογα με το βοτανικό τύπο. Οι ποικιλίες Ανατολικού τύπου έχουν τις μικρότερες απαιτήσεις, τα Βιρτζίνια βρίσκονται σε ενδιάμεση θέση, ενώ τα Μπέρλεϋ είναι τα πιο απαιτητικά και συγχρόνως εξαντλητικά για το έδαφος. Στην περίπτωση του καπνού, το Άζωτο είναι ο κατ” εξοχήν Θρεπτικός παράγοντας αύξησης, ο Φώσφορος συντελεί στην απόδοση και στην πρωϊμότητα ωρίμανσης και το Κάλιο είναι ο κυριότερος παράγοντας ποιότητας του προϊόντος. Οι λιπαντικές απαιτήσεις, μέσα σε κάθε Βοτανικό τύπο εξαρτώνται έντονα από τη γονιμότητα και τις λοιπές συνθήκες εδάφους, ενώ η εδαφοανάλυση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την κατάστρωση ενός ορθολογικού προγράμματος λίπανσης.[2]
 

Ενδεικτικές Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για τον καπνό (κιλά/στρέμμα)
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΖΩΤΟ (Ν) ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ205) ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο)
Ανατολικού Τύπου 2 – 4 6 – 8 8 – 12
Βιρτζίνια Βασική Λίπανση 3 – 7 8 – 14 15 – 22
Βιρτζίνια Επιφ. Λίπανση 2 – 3    
Μπέρλευ Βασική Λίπανση 10 – 14 12 – 16 20 – 35
Μπέρλευ Επιφ. Λίπανση 4 – 6    

Στα καπνά Ανατολικού τύπου δεν προτείνεται η προσθήκη επιφανειακού Αζώτου, διότι υποβαθμίζει την ποιότητα του προϊόντος. Συχνές επίσης είναι οι ανάγκες προσθήκης Μαγνησίου στις ποικιλίες Δυτικού τύπου σε όξινα καθώς και σε ουδέτερα αμμώδη εδάφη. Αυτοί οι τύποι καπνού, ιδίως σε οργανικά εδάφη και σπανιότερα σε ασβεστούχα ή αμμώδη εδάφη εκδηλώνουν και τροφοπενία Βορίου. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να ικανοποιούνται με τη βασική λίπανση.

Βασική Λίπανση σπορείου: Όχι περισσότερο από 8-24-16 αντίστοιχα για Ν-P-K g/m2. Προσοχή χρειάζεται στο Ν και στο Ρ γιατί ρίχνοντας μεγαλύτερες ποσότητες τα φυτά καίγονται και γίνονται ακατάλληλα για μεταφύτευση.
Η επιφανειακή Λίπανση σπορείου δεν κρίνεται απαραίτητη. Γίνεται μόνο εφόσον τα καπνοφυτάρια είναι καθυστερημένα στην ανάπτυξη και κιτρινωπά από την έλλειψη Ν. Η επιφανειακή λίπανση θα πρέπει να ακολουθείται πάντα από πότισμα.

Προετοιμασία εδάφους στο χωράφι: Καλό ειναι να γινετε εδαφολογική ανάλυση για προσδιορισμό των χημικών στοιχείων και της σύστασης του εδάφους, για ακριβή υπολογισμό της ποσότητας των λιπασμάτων που απαιτούνται.

  • Ενδεικτικά για τα ανατολικά καπνά συνίσταται βασική λίπανση με 1 έως 2 μονάδες αζώτου, 4 έως 6 μονάδες φωσφόρου και 8 έως 12 μονάδες καλίου.
  • Ενδεικτικά για τα δυτικού τύπου Βιρτζίνια συνίσταται βασική λίπανση με 3- 7  μονάδες αζώτου, 8 - 14 μονάδες φωσφόρου και 15 - 22 μονάδες καλίου. Εφόσον κρίνεται απαραίτητη, συνίσταται επιφανειακή με 2 - 3 μονάδες αζώτου.
  • Ενδεικτικά για τα δυτικού τύπου Μπέρλευ συνίσταται βασική λίπανση με 10 - 14 μονάδες αζώτου, 12 - 16 μονάδες φωσφόρου και 20 - 35 μονάδες καλίου. Συνίσταται επιφανειακή λίπανση με 4 - 6 μονάδες αζώτου σε δύο δόσεις κατά το 1ο και 2ο σκάλισμα. [3]
Προτάσεις Λίπανσης - Βασική Λίπανση
Τύπος Λιπάσματος Δοσολογία (κιλά/στρέμ.) Παρατηρήσεις
12-12-17-(13) + MgO + Ιχν. 60 – 120 Λόγω διαφορετικών απαιτήσεων των διαφόρων τύπων καπνών η δοσολογία κυμαίνεται σε μεγάλα όρια.
10-10-20-(15) + MgO + Ιχv. 60 – 120
0-0-30 + 10MgO + 18S 50 – 100
8-16-24-(12) 50 – 80
Βασική λίπανση στο σπορείο
34-0-0 2 - 3 kg
για 100m2
Για του ανατολικού τύπου καπνά
0-20-0 13 - 20kg
για 100m2
Για του ανατολικού τύπου καπνά
8-16-24 8 - 12kg
για 100m2
Για του ανατολικού τύπου καπνά
11-15-15 6 - 10kg
για 100m2
Για του ανατολικού τύπου καπνά
34-0-0 2,5 - 4 kg
για 100m2
Για τα καπνά τύπου Virginia
0-20-0 15 - 25 kg
για 100m2
Για τα καπνά τύπου Virginia
8-16-24 10 - 15 kg
για 100m2
Για τα καπνά τύπου Virginia
11-15-15 7 - 11 kg
για 100m2
Για τα καπνά τύπου Virginia
34-0-0 3 - 5 kg
για 100m2
Για τα καπνά τύπου Burley
0-20-0 20 - 30 kg
για 100m2
Για τα καπνά τύπου Burley
8-16-24 15 - 20kg
για 100m2
Για τα καπνά τύπου Burley
11-15-15 10 - 15 kg
για 100m2
Για τα καπνά τύπου Burley
Επιφανειακή Λίπανση
25-0-0-(16) 20 – 50  
ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (33,5-0-0) 15 – 40
ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (26-0-0) 20 – 50
21-0-0-(18) 25 – 60
13-0-48 1Kg σε 200lt
νερού
Για επιφανειακή λίπανση στο σπορείο
34-0-0 0,5Kg σε 200lt
νερού
Για επιφανειακή λίπανση στο σπορείο

Πηγές και βιβλιογραφία:
[1] ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
[2] Οδυγός λίπανσης ELFE.

[3] ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΠΝΑΓΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΥ (ΚΑΠΝΙΚΗ) - http://users.otenet.gr/~kapniki/Kalliergeia.htm

Νέα / Ενημερώσεις

Νόμιμα και Παράνομα γεωργικά φάρμακα: Πως να τα αναγνωρίσετε Οδηγίες για τους επαγγελματίες χρήστες / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019)
Γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019)
Εδαφοκάλυψη: πλεονεκτήματα και τρόπος εφαρμογής Τύποι εδαφοκάλυψης και οδηγίες για τη συνθετική εδαφοκάλυψη / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019)
Ανάκληση Σκευασμάτων που περιέχουν την δ.ο. Dimethoate Μη ανανέωση της δραστικής ουσίας dimethoate / Νομοθεσία (Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019)
Ενημερωτικό Δελτίο: Καλοκαίρι 2019 - Plantpro.gr / Ενημερώσεις (Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019)
Εγκρίσεις και ανακλήσεις φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων Όλες οι τελευταίες αλλαγές: Ποια νέα σκευάσματα μπαίνουν στην αγορά, ποιά καταργούνται / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 2 Ιουλίου 2019)
Πότε και πού απαγορεύεται η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων σύμφωνα με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης για την προστασία του περιβάλλοντος / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019)
Πότε τα έντομα γίνονται βλαβερά για τις καλλιέργειες; Η σημασία της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Σάββατο 1 Ιουνίου 2019)
Αμπέλι: Ανοιξιάτικες προσβολές Ασθενείς και εχθροί του αμπελιού: Φόμοψη, Ωίδιο, Περονόσπορος, Ακέραια / Φυτοπροστασία (Παρασκευή 12 Απριλίου 2019)
Ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής Eνιαίας Aίτησης Eνίσχυσης 2019 Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 12 Απριλίου 2019)