Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Ενημερωτικό δελτίο για τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων

Γεωργική συνταγογράφηση - ποια σκευάσματα εξαιρούνται

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργική Απόφαση 9497/104760/20-8-2014 (ΦΕΚ τ.Β’ 2310) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 8670/83089/01-08-2017 (ΦΕΚ τ.Β΄2724), καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής έκδοσης συνταγής γεωργικών φαρμάκων ως εξής:
 

 

✒️ Ημερομηνία έναρξης έκδοσης συνταγής από τις 18-09-2017.

✒️ Από την ημερομηνία αυτή και μετά, η πώληση των γεωργικών φαρμάκων θα γίνεται μόνον με την έκδοση συνταγής.

✒️ Η συνταγή θα εκδίδεται μόνο στους κατόχους "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ".

✒️ Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων οφείλουν να κρατούν στο αρχείο τους τις συνταγές, από την ημερομηνία έκδοσης τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

✒️ Είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τις συνταγές στις αρμόδιες αρχές εφόσον τους ζητηθούν.

✒️ Η συνταγή θα εκδίδεται από Γεωπόνους ή Τεχνολόγους Γεωπονίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων.

✒️ Η συνταγή θα εκτελείται από τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε μικρά μεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων:

Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή μπορεί:

* Είτε να εκδίδεται συνταγή είτε την στιγμή της πώλησης του γεωργικού φαρμάκου να γίνεται μόνος ηλεκτρονική καταγραφή από τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος.

* Στην περίπτωση αυτή η ηλεκτρονική καταγραφή έχει τη θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου.
 


✒️ Η έκδοση της συνταγής είναι απαραίτητη σε όλες τις καλλιέργειες εκτός των παρακάτω:


ΕΙΔΗ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

✔️ Αρωματικά φυτά

✔️ Ανθοκομικά είδη

✔️ Δασικά είδη

✔️ Καλλιέργειες ήσσονος σημασίας

Στις παρακάτω εξαιρέσεις γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων από τον υπεύθυνο τους καταστήματος.


Σε Καλλιέργειες ήσσονος σημασίας

Οι καλλιέργειες ήσσονος σημασίας για τη χώρα μας, όπως καθορίστηκαν με την υπ’αριθ. 10088/115732/26-09-2013 (ΦΕΚ Β’ 2587), είναι οι παρακάτω:

Αβοκάντο αμυγδαλιά άνηθος
αρακάς αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά βλήτα
γκότζυ μπέρυ γλυκό καλαμπόκι δαμασκηνιά
ελαιοκράμβη ιπποφαές καπνός
κάρδαμο καρότο καρυδιά
καστανιά καυκαλήθρα κελιφωτό φιστίκι
κερασιά κόλλιανδρο κολοκύθες
κουκιά κουνουπίδι κρεμμυδάκι χλωρό
λαθούρι μαϊδανός μανιτάρια
μάραθος μελιτζάνα μουσμουλιά
μπάμια μπιζέλι μπρόκολο
σέσκουλο σκόρδο σμέουρα
σόγια σπανάκι σπαράγγι
σταμναγκάθι στέβια συκιά
τριφύλλι φακή φασόλι ξερό
φινόκιο φοινικοειδή φουντουκιά

 

Έγκριση ερασιτεχνικής χρήσης

Της συνταγογράφισης εξαιρούνται και τα σκευάσματα που έχουν έγκριση ερασιτεχνικής χρήσης, και διατίθενται σε ερασιτέχνες παραγώγους όπως αναφέρει η Υπουργική Απόφαση «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση» 9519/105300 21-8-2014 στο Άρθρο 2:
«ερασιτέχνης χρήστης» είναι το φυσικό πρόσωπο που κάνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και το οποίο στα πλαίσια της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, όπως αυτή δηλώνεται στις Αρµόδιες Αρχές της χώρας για φορολογικούς σκοπούς, δεν είναι αγρότης τα δε φυτικά προϊόντα που έχουν δεχθεί επέµβαση µε φυτοπροστατευτικό προϊόν δεν διατίθενται στην αγορά

Πηγή άρθρου: Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου ΚαβάλαςΥπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Δείτε το σε PDF) και σχετικές αποφάσεις.


To Plant Protection σας ενημερώνει την ανάγκη ή όχι συνταγογράφησης του κάθε σκευάσματος επιλέγοντας το πεδίο εφαρμογης (καλλιεργεια) που σας ενδιαφέρει να το εφαρμόσετε
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
(ΦΕΚ 2310)Νομοθέσια
(ΦΕΚ / ΚΥΑ / Κανονισμοί ΕΚ / Οδηγίες ΕΕ)

✏️ Συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου (ΦΕΚ 2310/Β/28.08.2014)
✏️ Τροποποίηση απόφασης συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου (ΦΕΚ 2724/Β/03.08.2017)
✏️ Ενοποιημένο κείμενο απόφασης συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου

✏️ Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας (ΦΕΚ 2587 - 14.10.2013)
✏️ «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» - ΚΥΑ 8197 90920 (22.07.13)
✏️ Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. (ΦΕΚ 8 - 27.01.2012  - ν. 4036/2012 για τα Γεωργικά Φάρμακα)
✏️ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα
✏️ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων
✏️ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

✏️ ΥΑ 9519/105300/21-08-14. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση (ΦΕΚ 2331Β/29-08-2014)

Νέα / Ενημερώσεις

Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα και Προστασία της Δημόσιας Υγείας MRLs: Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022)
Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμβριος 2022 - PlantPro.gr / Ενημερώσεις (Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022)
Κομισιόν: Στο μικροσκόπιο η εκτόξευση των τιμών στα λιπάσματα - Συστάσεις στους αγρότες Σχέδιο για τη διαθεσιμότητα των λιπασμάτων – Πώς θα μειωθεί η εξάρτηση / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022)
Οι βασικές αρχές τις νομοθεσίας που πρέπει όλοι οι αγρότες να τηρούν σύμφωνα με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης: Γενικές Υποχρεώσεις Γεωργών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022)
Εντομολογικοί εχθροί - Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2022 / Ενημερώσεις (Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022)
Γεωργικές προειδοποιήσεις: Μηλιά, Αμπέλι, Καρπουζιά Εντομολογικοί εχθροί: ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ, ΕΥΔΕΜΙΔΑ, ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ, ΘΡΙΠΑΣ / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022)
Δόθηκε παράταση στα Σχέδια Βελτίωσης για την υλοποίηση του 20% - Η καταληκτική προθεσμία / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022)
Νέες εγκρίσεις σκευασμάτων στη μάχη ενάντια στο ΔΑΚΟ Για κάλυψη και Δολωματικό ψεκασμό / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022)
Ανακλήσεις και εγκρίσεις σκευασμάτων - Ενημερωτικό Δελτίο PlantPro.gr - 4/2022 / Ενημερώσεις (Τρίτη 26 Απριλίου 2022)
Έγκριση σε βιολογικό εντομοκτόνο με άδεια χρήσης και για ερασιτέχνες (Azadirachtin) Τα καλά νέα για τους λάτρεις της ερασιτεχνικής κηπουρικής / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 15 Απριλίου 2022)