Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Κατάλογος χρήσεων ήσσονος σημασίας: ΦΕΚ 2587/14.10.2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I & ΙΙ

ΦΕΚ 2587_14.10.2013  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I & ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ   -   ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΑ/ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   -   ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   -   ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α/A ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Εντομολογικοί Εχθροί, Νηματώδεις Μυκητολογικοί/ Βακτηριολογικοί Εχθροί Ζιζάνιο  ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Χαρακτηρισμός χρήσης (καλλιέργειας/ εχθρού)     (καλλιέργειας/ ασθένειας)     (καλλιέργειας/ ζιζάνιο)
1 Ακτινίδιο (Actinidia deliciosa)       Αντικαρποπτωτικά - Καρπόδεση major crop /minor pest
2 Αμπέλι (Vitis vinifera) ψευδόκοκκος, θρίπας Καλιφόρνιας, Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata), Μηλολόνθη-Melolontha, Ερίνωση, metcalfa pruinosa, κονχυλίδα (Eupoecillia ambiguella), δροσόφιλα, φυλλοξήρα (Viteus vitifoliae), Τσιγαρολόγος (Byctiscus betulae)       major crop /minor pests
3 Αντίδι (Cichorium endiva) Νηματώδεις (Meloidogyne incognita, Μ. javanica)       major crop / minor pest
4 Βερικοκιά (Prunus armeniaca) Καπνώδης, Θρίπας       major crop / minor pest
5 Ελιά (Olea europaea) Ρυγχίτης (Rhynchites cribripennis), Ακάρεα (Eriophyidae), Καλόκορη (Calocoris trivialis), Ξυλοφάγα έντομα ελιάς, Σκολύτες (Φλοιοτρίβης Phloeotribus scarabaeoides & Φλοιοφάγος Hylesinus oleiperda), Euzophera bigella, Κοκκοειδή (Saissetia Oleae, Polinia pollini, Leucaspis riccae, Aspidiotus nerii), κηκιδόμυγα (Dasyneura oleae, Resseliella oleisuga), Κόσσος (Cossus cossus), Ωτιόρρυγχος (Otiorrynchus cribricollis), Ακάρεα (Tegolophus hassani, Oxycenus Maxwelli, Dimitrimacus athiasellus), Metcalfa pruinosa, Lepidosaphes ulmi, Leucapsis riccae       major crop / minor pest
6 Ζαχαρότευτλα (Beta vulgaris) όλα τα έντομα εκτός από τα εδάφους       major crop / minor pest
7 Ηλίανθος (Helianthus annuus)   Περονόσπορος (Plasmopara halstedii), Macrophomina phaseolina, Phomopsis helianthi Οροβάγχη   major crop /minor diseases - pest
8 Κρεμμύδι ξερό (Allium cepa) Αφίδες       major crop /minor pest
9 Μαρούλι (Lactuca sativa) Θρίπας, κοφτοσκούληκα, πράσινο σκουλήκι, σποντόπερα, μύγα (Delia sp.), αλευρώδης       major crop / minor pest
10 Μελιτζάνα (Υπαίθρου και θερμοκηπίου) (Solatium Melongena)   Ωίδιο, βοτρύτης, Φυτόφθορα     major crop /minor disease
11 Μηδική (Medicago sativa) Πράσινο σκουλήκι (Heliothis sp.)       major crop / minor pest
12 Μηλοειδή (pome fruit) Ανθονόμος, αιματόψειρα -βαμβακάδα μηλιάς (Eriosoma lanigerum), θρίπας, ξυλοφάγα έντομα, Pentatomidae, κηκιδόμυγα αλτενάρια, σεπτορίωση, σκωρίαση     major crop / minor pest - minor disease
13 Πατάτα (Solatium tuberosum)   Φουζαρίωση, Καρκίνωση (Synchytrium endobioticum) Πιπερίτσα (Persicaria amphibia)   major crop /minor disease - pest
14 Πεπόνι (Cucumis melo) φυλλοφάγες κάμπιες, κρεμμυδοφάγος       major crop / minor pest
15 Πυρηνόκαρπα (stone fruit) ξυλοφάγα έντομα, περίτελος φυλλόβιος, χρυσοκάνθαρος (Anomalla vitis), δροσόφιλα, θρίπας κλαδοσπόριο, σκωρίαση     major crop / minor pest - minor disease
16 Ρύζι (Oryza sativa) Αφίδες, Βρωμούσες (Pentatomidae), Chironomus sp. Αφίδα Rhopalosiphum padi, Ephydra attica, Σεσάμια (Sesamia nonagrioides)       major crop / minor pest
17 Σιτάρι (Triticum aestivum) βρωμούσες       major crop / minor pest

1 Avocado (Persea americana) Μύγα της Μεσογείου Φελλοποίηση καρπών sphceloma perseae     minor crop
2 Raspberries (Σμέουρο) (Rubus idaeus) Κολεόπτερα(σκαθάρια), Τετράνυχος, Αφίδες, θρίπας Βοτρύτης, ωϊδιο, Μύκητες εδάφους(φουζάριο, φυτόφθορα, σκληρωτίνια, πύθιο, ριζοκτόνια,κ.λ.π.), βακτήρια Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα   minor crop
3 Αγκινάρα (Cynara Scolymus) Αφίδες, Τετράνυχος Tetranychus urticae Ωίδιο, Βοτρύτης, Ασκοχύτωση ανθοκεφαλής, Ωϊδιο ανθοκεφαλής Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα   minor crop
4 Ακτινίδιο (Actinidia deliciosa) Κοκκοειδή, Βαμβακάδα, Τετράνυχος, Μετκάλφα Στεμφύλιο, Φυτοφθορα, Βοτρύτης, Αλτερνάρια     minor crop
5 Αμυγδαλιά (Prunus dulcis) Ευρύτομο (Eurytoma plotnikovii), Κοκκοειδή (Diaspis quadraspidiotus, Spaerolecanium prunastri, Eulecanium Persicae κ.λπ.), Τετράνυχος (Tetranychus sp.), Σκόλυτες (Scolytus amygdali), Καπνώδης (Capnodis tenebrionis), Αφίδες, Ανθονόμος       minor crop
6 Άνηθος (Anethum graveolens) Αφίδες, Λεπιδόπτερα, Θρύπας, Φυλλοφάγες κάμπιες(Σποντόπτερα κ.λ.π.), Τετράνυχος Σεπτόρια, Βοτρύτης, Συψηριζίες, Ωίδιο (Erysiphe, Oidium), Περονόσπορος, Κερκοσπορα-Αλτερνάρια Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα   minor crop
7 Αντίδι (Cichorium endiva) Αφίδες, άλτης, κοφτοσκούληκα, σποντόπτερα Περονόσπορος, Ωίδιο, Στεμφύλιο Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα   minor crop
8 Αρακάς (Pisum sativum) Αφίδες, κάμπιες που προσβάλουν λοβούς και φυλλικά τμήματα του αρακά Ωίδιο (Erysiphe pisi), Ωίδιο (Erysiphe pisi), Ασκοχίτωση (Ascochyta pisi), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium sp), Περονόσπορος     minor crop
9 Αραχίδα (Arachis hypogaea)     Κύπερη   minor crop
10 Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (Aromatic & medicinal plants) όλοι οι εχθροί όλες οι ασθένειες     minor crop
11 Βίκος (Vicia sativa)   Σκωρίαση (Uromyces viciae), Περονόσπορος (Peronospora viciae), Ασκοχύτωση (Ascochyta viciae)     minor crop
12 Βλήτο (Amaranthus blitum) Λεπιδόπτερα, ψύλλα, Κοινός τετράνυχος (Tetranychus urticae), Αφίδες, Θρίπας   Ετήσια αγρωστώδη   minor crop
13 Γαρύφαλλο (Dianthus caryophyllus)  (Eugenia caryophyllus) Θρίπας, Τετράνυχος Σκωρίαση, Αλτερνάρια, Βοτρύτης, Φουζάριο, Ριζοκτόνια     minor crop
14 Γκότζι Μπέρυ (Lycium barbarum) όλοι       minor crop
15 Γλαδίολος (Gladiolus) Θρίπας Βοτρύτης, Σκωρίαση, Φουζάριο     minor crop
16 Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays ποικ. Saccharata) Κάμπιες λεπιδοπτέρων (πράσινο σκουλίκι, σποντόπτερα, πυραλίδα, σεζάμια), Διαβρωτικό κολεόπτερο, Σιδηροσκούληκο, Αγρότιδα (=καραφατμέ), Υλέμυια, Θρίπας, Αφίδες, Τετράνυχος   Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα   minor crop
17 Γυψοφύλλη (Gypsophila) Θρίπας Ωίδιο, Βοτρύτης, Πύθιο, Φυτόφθορα     minor crop
18 Δαμασκηνιά (Prunus domestica) Τετράνυχοι Μονίλια     minor crop
19 Ελαιοκράμβη (Brassica napus) Κευθόρρυγχος (Ceuthorrhynchus pallidactylus), Άλτης (Psylliodes chrysocephala), Σκαθάρια της γύρης (Meligethes aeneus)       minor crop
20 Ζέρμπερα (Gerbera jamesonii) Θρίπας, Τετράνυχος Βοτρύτης, Ωίδιο, Πύθιο, Φυτόφθορα     minor crop
21 Ιπποφαές (Hippophae rhamnoides) όλοι       minor crop
22 Καπνός (Nicotiana tabacum) Θρίπας  Πράσινο σκουλήκι       minor crop
23 Κάρδαμο (Elettaria cardamomum) Αφίδες, Θρίπας       minor crop
24 Καρότο (Daucus carota) Νηματώδεις (Pseudomonas syringae)       minor crop
25 Καρυδιά (Juglans regia) Καρπόκαψα όλες οι αθένειες Ετήσια-Πολυετή, Πλατύφυλλα, Αγρωστώδη   minor crop
26 Καστανιά (Castanea sativa) Καρπόκαψα (Laspeyresia splendana), Curculio elephas Μελάνωση, Έλκος     minor crop
27 Καυκαλήθρα (Tordylium apulum) Αφίδες, Θρίπας       minor crop
28 Κελιφωτό φιστίκι (Pistachia vera) Ψύλλα της φιστικιάς  Agonoscena pistaciae, Ευρύτομο της φιστικιάς Eurytoma pistachiae, σκώρος, βρωμούσα Σεπτόρια, Σκωρίαση Septoria pistacia, Pileolaria terebinthi, Καμαροσπόριο/ Βοτρυοσφαίρια (C. pistaciae/B.dothidea, Ασθένειες ξύλου     minor crop
29 Κερασιά (Prunus cerasus) Ραγολέτιδα       minor crop
30 Κόλλιανδρο (Coriandrum sativum) Αφίδες, Θρίπας       minor crop
31 Κολοκύθες (Cucurbita maxima)     Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα   minor crop
32 Κολοκύθι (Cucurbita pepo ποικ. Melopepo)   βακτήριο     minor crop
33 Κουκιά (Phaseolus vulgaris)   Ασκοχύτωση (Ascochyta fabae), Ωϊδιο+Β35 (Erysiphe pisi), Σκωρίαση, Ανθράκνωση Ετήσια-Πολυετή, Πλατύφυλλα   minor crop
34 Κουνουπίδι (Brassica oleracea ποικ. Botrytis) Αφίδες, Αλευρώδης       minor crop
35 Κρεμμυδάκι χλωρό (Allium cepa) Αφίδες, Λεπιδόπτερα, Υλέμυια (Delia sp.), Υπονομευτής του πράσσου (Phytomyza gymnostoma -Agromyzidae), Θρίπας, Φυλλοφάγες κάμπιες, Αλευρώδης, κοφτοσκούληκα Βοτρύτης, σηψιρριζία ωϊδιο, περονόσπορος Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα   minor crop
36 Κρόκος (Crocus sativus)   Ιώδη Σηψψιριζια (Rhizoctonia crocorum)     minor crop
37 Λαθούρι (Lathyrus sativus) προνύμφες Λεπιδόπτερων, Αφίδες, Τετράνυχος, Πράσινο σκουλήκι Ανθράκωση, φουζάριο     minor crop
38 Μαϊδανός - Μαϊδανός (θερμοκηπίου) (Petroselinum crispum) Αφίδες, Λεπιδόπτερα, Σαλιγκάρι, ψύλλα, Θρίπας, Τεράνυχος, Άλτης, Σποντόπτερα Σεπτόρια, Βοτρύτης, Συψηριζίες, Ωίδιο (Erysiphe, Oidium), Περονόσπορος, Κερκοσπορα-Αλτερνάρια   -  Ωίδιο Ετήσια αγροστώδη και πλατύφυλλα   minor crop
39 Μανιτάρι (Pleurotus ostreatus etc.) όλοι οι εχθροί όλες οι αθένειες     minor crop
40 Μάραθο (Foeniculum vulgare) Αφίδες, θρίπας, άλτης, σποντόπτερα Κερκόσπορα πλατύφυλλα και αγροστώδη   minor crop
41 Μαστίχα (Pistacia lentiscus) όλοι οι εχθροί όλες οι αθένειες Ετήσια-Πολυετή, Πλατύφυλλα, Αγρωστώδη   minor crop
42 Μελιτζάνα (Solatium Melongena) Τετράνυχος, Αλευρώδης , Θρίπας       minor crop
43 Μουσμουλιά (Mespilus germanica) Μύγα της Μεσογείου       minor crop
44 Μπάμια (Hibiscus esculentus) όλοι οι εχθροί όλες οι αθένειες Ετήσια-Πολυετή, Πλατύφυλλα, Αγροστώδη   minor crop
45 Μπρόκολο (Brassica oleracea ποικ. Italica) Αλευρώδης, Τετράνυχος, Αφίδες βακτήριο     minor crop  /  minor use (minor crop)
46 Ντάλια (Dahlia, asteraceae) Θρίπας, τετράνυχος βακτήριο     minor crop / minor use (minor crop)
47 Παντζάρι (Beta vulgaris) Λεπιδόπτερα, Αφίδες, Θρίπας, ψύλλα, Σαλιγκάρι, Φυλλοφάγες κάμπιες (Σποντόπτερα κ.λ.π.), Άλτης, Μύγα των τεύτλων, Κοφτοσκούληκα βακτήριο - Περονόσπορος, Κερκόσπορα, Συψηριζία Αγροστώδη ζιζάνια   minor crop
48 Πιζέλι (Pisum sativum) Βρωμούσες (Pentatomidae) Ασκοχύτωση (Ascochyta pisi), Περονόσπορος (Peronospora pisi), Ωϊδιο (Erysiphe pisi)     minor crop
49 Πορτοκαλιές Μανταρινιές (Citrus sinensis and Citrus reticulata) Νηματώδεις       minor crop
50 Πράσσο (Allium porrum) Υπονομευτής του πράσσου (Phytomyza gymnostoma -Agromyzidae), Τετράνυχος, Αφίδες, Λεπιδόπτερα, Θρίπας, Σαλιγκάρι Βοτρύτης, σηψιρριζία, Περονόσπορος, Σκωρίαση (Puccinia allii) Αγροστώδη ζιζάνια   minor crop
51 Ραδίκι (Cichorium intybus) Αφίδες, Λεπιδόπτερα, Θρίπας, Σποντόπτερα Ωϊδιο, Κερκόσπορα, Αλτερνάρια Ετήσια αγροστώδη και πλατύφυλλα   minor crop
52 Ραπανάκια  / Ραπάνι (Armoracia rusticana) Αφίδες, θρίπας, άλτης, σποντόπτερα - Νηματώδεις (Meloidogyne incognita, Μ. javanica)   αγροστώδη και πλατύφυλλα   minor crop
53 Ρεβίθι (Pisum sativum) Θρίπας (Thrips sp.), Βρούχος (Callosobruchus maculatus, C. chinensis), Τετράνυχος - Ακάρεα, Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera), Αγροτιδες - Καραφατμέ (Agrotis sp.), λυριόμυζα (Lyriomyza cicerina), Υλέμια (Hylemyia cilicrura) - Νηματώδεις (Meloidogyne incognita, M. javanica) Ασκοχύτωση, ανθράκνωση, σκωρίαση, αλτερνάρια , φουζάριο Σινάπι (sinapis alba L-sinapis arvensis L ), Βρούβα-λαψανα, Κουφάγκαθο (silybum marianum), μυρώνι (scandix pecten- veneris L), Ετήσια-Πολυετή, Πλατύφυλλα   minor crop
54 Ρίγανη (Origanum heracleoticum) πράσινο σκουλήκι, καραφατμέ   αγροστώδη ετήσια θερινά & πολυετή   minor crop
55 Ροδιά (Punica granatum) Αφιδες, Αλευρώδεις, Λεπιδόπτερα και άλλα έντομα, Μύγα της Μεσογείου, Θρίπας, Λεπιδόπτερα, Ακάρεα (ΤθΐΓθηγεΗυ5 sp,Eriophyes grannati), Καρπόκαψα (Ectomyelois ceratomiae) Μύκητες ξύλου (Plidiella granati, Botryospheria sp.,Cytospora sp, φυτόφθορα, αλτερνάρια, ριζοκτόνια, βοτρύτης, Σήψεις καρπών (Colletotrichum gloesporiodes, Botrytis cinerea, A. alternata ) Ετήσια-Πολυετή, Αγροστώδη και πλατύφυλλα σχίσιμο καρπών minor crop
56 Ρόκα (Consolida ambigua) Ψύλλα, Αφιδες, Κάμπιες φυλλώματος, Κάμπιες Λεπιδοπτέρων, Τετράνυχος, Θρίπας, Πράσινο και Ρόδινο σκουλήκι, Ανθόνομος, Άλτης, Σποντόπτερα, Κοφτοσκούληκα   -                                    Νηματώδεις (Meloidogyne incognita, Μ. javanica) Περονόσπορος, Κερκόσπορα, Βοτρύτης Ετήσια αγροστώδη και πλατύφυλλα   minor crop
57 Σέλινο  κ Σέλινο θερμοκηπίου (Apium graveolens var. dulce ) Αφίδες, Λεπιδόπτερα, Σαλιγκάρι, Θρίπας, Τετράνυχος, Άλτης, Κοφτοσκούληκα, Σποντόπτερα  -                          Νηματώδεις (Meloidogyne incognita, Μ. javanica) Σεπτόρια, Βοτρύτης, Σηψιριζίες, Ωϊδιο (Erysiphe, Oidium), Περονόσπορος, Κερκοσπορα-Αλτερνάρια πλατύφυλλα   minor crop
58 Σελινόριζα (Apium graveolens)     αγροστώδη και πλατύφυλλα   minor crop
59 Σέσκουλο (Beta vulgaris) Λεπιδόπτερα, Αφίδες, Θρίπας, ψύλλα, Σαλιγκάρι, Φυλλοφάγες κάμπιες (Σποντόπτερα κ.λ.π.), Άλτης, Μύγα των τεύτλων, Κοφτοσκούληκα Περονόσπορος, σηψιριζία, Σεπτόρια, Κερκόσπορα (Cercospora beticola)     minor crop
60 Σιτηρά (Triticum aestivum and other cereals)     Elymus reppens (παλαιά ονομασία Αγρόπυρο)   minor crop
61 Σκόρδο (Allium sativum) Θρίπας Francliniella oxydentalis,      -    Νηματώδεις       minor crop
62 Σόγια (Glycine max)   Περονόσπορος (Peronospora manshurica)     minor crop
63 Σολιντάκο  (Ανθοκομία) (Sambucus nigra ) Θρίπας Ωίδιο, Βοτρύτης, πύθιο, Φυτόφθορα     minor crop
64 Σπανάκι (Spinacia oleracea) Λεπιδόπτερα, Αφίδες, Θρίπας, ψύλλα, Πράσινο & Ρόδινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Άλτης, Σαλιγκάρι Κλαδοσποριωση (Cladosporium variabile f.sp. Spinaciae), Ανθρακνωση (Colletotrichum dematium f.sp. Spinaciae), Περονοσπορος (Peronospora farinosa), Σηψιρριζίες, Αδρομυκώσεις Βέλιουρας   minor crop
65 Σπαράγκι (Asparagus acutifolius) Τετράνυχος, Κρυόκερος φυτόφθορα, στεμφύλιο, Σκωρίαση     minor crop
66 Σταμναγκάθι (Cichorium spinosum) Θρίπας, Ακάρεα Κηλιδώσεις φύλλων (βοτρύτης, ανθράκωση, αλτερναρια) Σηψιριζίες     minor crop
67 Στατική (Ανθοκομία) (Limonium sinuatum) Θρίπας Σκωρίαση     minor crop
68 Στέβια (Stevia rebaudiana) όλοι οι εχθροί όλες οι ασθένειες     minor crop
69 Συκιά (Ficus carica) Κηροπλάστης ή ψώρα της συκιάς, Λογχαία ή μαύρη μύγα των σύκων, ψύλλα της συκιάς, μύγα Μεσογείου, τετράνυχος     -       Νηματώδεις Σηψηρριζίες από Armilaria και Roselinia Necatrix, σκωρίαση Ετήσια αγροστώδη και πλατύφυλλα   minor crop
70 Τομάτα (Lycopersicum esculentum)   σήψη από Sclerotium rolfsii     minor use (major crop)
71 Τουλίπα (Tulipa)   Βοτρύτης     minor crop
72 Τριαντάφυλλο (Rosa hybrida) Θρίπας, Τετράνυχος Ωίδιο, περονόσπορος, βοτρύτης     minor crop
73 Τριφύλι (Trifolium repens)   Ασκοχύτωση (Ascochyfa viciae), Σκωρίαση (Uromyces viciae, pisi)     minor crop
74 Φάβα (Λαθούρι) (Lathyrus sativus)     αγροστώδη ετήσια, πλατύφυλλα   minor crop
75 Φακή (Lens culinaris) Τετράνυχος - Ακάρεα, βρούχος, πράσινο σκουλήκι, θρίπας Ασκοχύτωση (Ascochyta sp.), Σκωρίαση (Uromyces fabae), Αλτερνάρια (Alternaria sp), Ανθράκνωση Ετήσια-Πολυετή, Πλατύφυλλα, Αγροστώδη, Μυρώνι-scandix pecten veneris apiacheae, Κυλινδράκι (adonis aestivalis), Παπαρούνα -pa paver rhoeas -papaveraceae   minor crop
76 Φασόλι ξερό (Phaseolus vulgaris) Αφίδες, Βρούχος (Acanthoscelides obtectus), αλευρώδης αφίδες, Πράσινο Σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Λυριόμυζα, Φυλλοφάγες και καρποφάγες κάμπιες, Θρίπας   -   Νηματώδεις Σκωρίαση, Ασκοχύτωση, Βακτήρια (Ψευδομονάς, Ξανθομονάς), Περονόσπορος, Φουζαρίωση   -   βακτήριο Galinsoga parviflora   minor crop
77 Φινόκιο (Foeniculum Vulgare) Αφίδες, θρίπας, άλτης, σποντόπτερα       minor crop
78 Φοινικοειδή (Phoenix caneriensis etc.) Ρυγχοφόρος (Rynchophorus ferrugineus), Paysandisia archon       minor crop
79 Φουντουκιά (Corylus avellana) όλοι οι εχθροί όλες οι ασθένειες Ετήσια-Πολυετή, Πλατύφυλλα, Αγροστώδη   minor crop
80 Φυτώρια γενικά καθώς και παραγωγή πολ/στικού υλικού σε θερμοκηπιακό περιβάλλον σε σταθερό υπόστρωμα ή υγρό (floating) Κοφτοσκούληκα όλες οι ασθένειες     minor use

Νέα / Ενημερώσεις

Αμπέλι: Καλλιεργητικά μέτρα για τον περιορισμό περονόσπορου, ωιδίου και βοτρύτη / Φυτοπροστασία (Τρίτη 15 Ιουνίου 2021)
e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία 10 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους αγρότες Οι υπηρεσίες προς τους αγρότες / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 15 Ιουνίου 2021)
Σε ιστορικό υψηλό οι ελληνικές εξαγωγές ελαιόλαδου Οι συνολικές εξαγωγές ελαιολάδου εκτοξεύθηκαν στους 52.735 τόνους / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 15 Ιουνίου 2021)
Ενημερωτικό Δελτίο Άνοιξη 2021 - plantpro.gr / Ενημερώσεις (Τρίτη 6 Απριλίου 2021)
Κρατικές ενισχύσεις 24,2 εκατ. ευρώ σε αγροτικά προϊόντα Ποιοί είναι οι δικαιούχοι / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 5 Απριλίου 2021)
Diquat: χορήγηση έγκρισης 120 ημερών Από 15-03-2021 έως 13-05-2021 και από 01-09-2021 έως 30-10-2021 / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 5 Απριλίου 2021)
Νέα δυνατότητα: Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) Νέα δυνατότητα για τους συνδρομητές του Plantpro.gr ! / Ενημερώσεις (Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021)
Ενημερωτικό Δελτίο plantpro.gr / MRLs: Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων Άνοιξη 2021 / Ενημερώσεις (Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021)
Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα και Προστασία της Δημόσιας Υγείας MRLs: Υπολείμματα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021)
Όσα δεν γνωρίζετε για το Βόρακα και τις άλλες χρήσεις του Καθαριστικό, απωθητικό εντόμων και τρωκτικών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021)