Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Ενημερωτικό τεχνικό δελτίο σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα

Πρόληψη και αντιμετώπιση δηλητηριάσεων στη γεωργία


Τα περισσότερα φυτοφάρµακα είναι από πάρα πολύ τοξικά µέχρι απλώς επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την όλο και διευρυνόµενη χρήση των φυτοφαρµάκων τα καθιστούν µία από τις πιο επικίνδυνες οµάδες ουσιών για τη δηµόσια υγεία. Οι κίνδυνοι που εµφανίζουν τα φυτοφάρµακα για τον άνθρωπο είναι παρόµοιοι µε εκείνους για τα υπόλοιπα θερµόαιµα ζώα. [2]

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΟΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
 • Εργάτες στις βιομηχανίες παραγωγής
 • Γεωργούς που εφαρμόζουν τα γεωργικά φάρμακα στις καλλιέργειες
 • Πληθυσμός που ζει σε αγροτικές περιοχές που εφαρμόζονται ψεκασμοί [3]


Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 2 και του άρθρου 37, παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α' /8) και μετά του από 16-2-15 εγγράφου του Κέντρου Δηλητηριάσεων είναι υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων να εφαρμόζουν για όλες τις καλλιέργειες τις παρακάτω οδηγίες της ολοκληρωμένης φυτοπροστασιας:
 • Αποφεύγουμε την αγορά και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εάν δεν υπάρχει λόγος.
   
 • Συμβουλευόμαστε ειδικό επιστήμονα (γεωπόνο) για την αντιμετώπιση προβλημάτων φυτοπροστασίας.
   
 • Προτιμούμε τεχνικές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας καθώς και την εφαρμογή εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.
   
 • Εφόσον χρειαστεί να γίνει εφαρμογή επιλέγουμε μόνον εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (αναγράφουν επί της συσκευασίας τους αριθμό έγκρισης και το σκοπό για τον οποίο τα θέλουμε), τα αγοράζουμε μόνον από ειδικά εξουσιοδοτημένα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
   
 • Από τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επιλέγουμε τα χαμηλότερης τοξικολογικής επισήμανσης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
   
 • Κατά την χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και σε κάθε περίπτωση, φοράμε τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας. Μετά τη χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τα μέσα ατομικής προστασίας πλένονται χωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα.
   
 • Προμηθευόμαστε και διατηρούμε καθαρά μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, ειδικά γάντια για φυτοφάρμακα, γυαλιά, μπότες, κλπ)
   
 • Αγοράζουμε την ποσότητα που θα μας χρειαστεί για τον επόμενο ψεκασμό και αποφεύγουμε να διατηρούμε στην ειδική αποθήκη παλιά ή ανοιγμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
   
 • Διαβάζουμε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου πριν από κάθε χρήση και ακολουθούμε πιστά τα οριζόμενα επί της συσκευασίας.
   
 • Ακολουθούμε τις διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, όσον αφορά τις αποστάσεις από ευαίσθητες περιοχές, το τριπλό ξέπλυμα των κενών συσκευασίας, την ενημέρωση περιοίκων κλπ.[1]
 
Τα γεωργικά φάρμακα διατηρούνται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο, ξηρό καιδροσερό, ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
 
Σε περίπτωση δηλητηρίασης ζητάμε ΑΜΕΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ επιδεικνύοντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου. Δεν λαμβάνουμε αντίδοτο εάν δεν υπάρχει κατάλληλη οδηγία ιατρού. 
Δηλητηριάσεις κατά κατηγορία φυτοφαρµάκων

Εντοµοκτόνα
Οργανοφωσφορικά
. Είναι κατά κανόνα τοξικά. Δρουν στο νευρικό σύστηµα αδρανοποιώντας το ένζυµο της χολινεστεράσης. Συµπτώµατα δηλητηρίασης είναι:
- ναυτία, διάρροια, σιελόρροια
- κεφαλαλγία, ζάλη, ίλιγγος
- θόλωση όρασης - γενική αδυναµία, τραύλισµα
- διανοητική σύγχυση - αναπνευστική δυσχέρεια
- σπασµοί, ακράτεια, κώµα και θάνατος.
Ειδικό αντίδοτο είναι η θειϊκή ατροπίνη.

Καρβαµιδικά. Είναι επίσης πολύ τοξικά. Δρουν ταχύτερα από τα οργανοφωσφορικά, αλλά µε παρόµοιο τρόπο, στο νευρικό σύστηµα. Συµπτώµατα:
- αρχικά κεφαλαλγία, αδυναµία, ναυτία
- αργότερα θόλωση όρασης, σιελόρροια, διάρροια, εµετός.
Ειδικό αντίδοτο είναι η θειϊκή ατροπίνη. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση του 2-PAM.

Πυρεθροειδή. Είναι γενικά µικρής τοξικότητας για τον άνθρωπο. Όµως είναι ιδιαίτερα ερεθιστικά για το δέρµα και τα µάτια.
Η Θεραπεία είναι ανάλογη των συµπτωµατων.

Μυκητοκτόνα
Διθειοκαρβαµιδικά. Είναι πολύ χαµηλής τοξικότητας. Συµπτώµατα ερεθισµός των βλεννογόνων του ανωτέρου αναπνευστικού (φαρυγγίτιδα, ρινίτιδα, βρογχίτιδα), επιπεφυκίτιδα, διάρροια, δερµατίτιδα.

Χαλκούχα. Χαµηλής τοξικότητας. Σε περίπτωση κατάποσης προκαλούν διάρροια, κοιλιακό άλγος, κεφαλαλγία, εφίδρωση.

Άλλα µυκητοκτόνα: (φθαλιµιδικά, βενζιµιδαζόλες, καρβοξιµίδια). Είναι χαµηλής τοξικότητας.

Ζιζανιοκτόνα
Είναι γενικά χαµηλής τοξικότητας. Ανάλογα με το σκεύασμα και τον τρόπο επαφής με αυτό.
 
Σε κάθε περίπτωση δηλητηρίασης, µε τη συσκευασία του φυτοφαρµάκου ανά χείρας: - Καλέστε το 01 7733777 (Κέντρο Δηλητηριάσεων – Αθήνα) για άµεσες πρώτες Βοήθειες. Λειτουργεί όλο το 24ωρο. - Καλέστε αµέσως γιατρό στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή νοσοκοµείο και ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες.

 
Πηγές και βιβλιογαφία:
[1] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΤΣΤΑΤΙΚΑ ΟΞΕΙΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
[2] ΑΤΕΙ Κρητης, Σχολή τεχνολογων γεοπνίας μεθοδοι αντιμετωπισης φυτοπαρασιτων - Κεφάλεο 3 - Παρενέργειες των φυτοφαρµάκων
[3] Πρόληψη δηλητηριάσεων στη γεωργία

Νέα / Ενημερώσεις

Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Αριθ. Πρωτ. 2139/55846 / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020)
Ενημερωτικό Δελτίο: Καλοκαίρι 2020 - Plantpro.gr / Ενημερώσεις (Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020)
Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων στην βαμβακοκαλλιέργεια της ΠΕ Λάρισας 1ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων στη Βαμβακοκαλλιέργεια / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020)
Απαλλάσσονται οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες από το τέλος επιτηδεύματος Για το φορολογικό έτος 2019 / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020)
Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης αμπελουργών στο μέτρο για τον «πράσινο τρύγο» Όπως ενημερώνουν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020)
Τεχνικές Προδιαγραφές Θερμοκηπίων Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την κατασκευή και τον εξοπλισμό / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Σάββατο 30 Μαΐου 2020)
Νόμιμα και Παράνομα γεωργικά φάρμακα: Πως να τα αναγνωρίσετε Οδηγίες για τους επαγγελματίες χρήστες / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Πέμπτη 14 Μαΐου 2020)
Εδαφοκάλυψη: πλεονεκτήματα και τρόπος εφαρμογής Τύποι εδαφοκάλυψης και οδηγίες για τη συνθετική εδαφοκάλυψη / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Παρασκευή 8 Μαΐου 2020)
Ανοικτή έως 15 Μαΐου η εφαρμογή Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2020 / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 4 Μαΐου 2020)
Xylella fastidiosa: Σε ερευνητικό στάδιο η θεραπεία για τα μολυσμένα ελαιόδεντρα Ερευνητές έχουν αναπτύξει ένα νέο βακτηριοκτόνο. / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 23 Απριλίου 2020)