Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Το Κάλιο στο έδαφος

Η κίνηση του καλίου στο έδαφος και οι δυσκολίες στην αφομοίωση του

O ρόλος του καλίου στα φυτά

Το Κάλιο είναι το θρεπτικό συστατικό – ρυθμιστής του μεταβολισμού των φυτών.

Το κάλιο στα φυτά:

  • Ρυθμίζει το άνοιγμα και κλείσιμο των στοματίων, κατά συνέπεια την υδατική οικονομία γενικότερα του φυτού και το κάνει ανθεκτικό σε περιόδους ξηρασίας ή παγετού.
  • Είναι χαρακτηριστικό θρεπτικό στοιχείο που δίνει καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στους καρπούς(μέγεθος, γεύση, χρώμα)
  • Αυξάνει την περιεκτικότητα πρωτεΐνης στα φυτά.
  • Ενισχύει την δράση τουλάχιστον 80 ενζύμων.
  • Ευνοεί τον σχηματισμό κυτταρίνης και ελαττώνει το πλάγιασμα. [2]

 

Η κινητικότητα του καλίου στο έδαφος

Το κάλιο ανταγωνίζεται έντονα με τα στοιχεία Άζωτο, Μαγνήσιο, Ασβέστιο. Η σχέση Κ+Mg/Ca είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εκδήλωση ή μη ανωμαλιών στα φυτά και καθοριστική για την ποιότητα τους.[2]
Το Κ βρίσκεται στο έδαφος σε πολύ μεγαλύτερη αναλογία από το N και το P. Η περιεκτικότητα του στα στερεό εξωτερικό περίβλημα της γης ανέρχεται σε 2,5% περίπου ενώ στα καλλιεργούμενα εδάφη η αναλογία αυτή κυμαίνεται από 0,5 έως 4%. Το μεγαλύτερο μέρος του Κ είναι δεσμευμένο από τα κολλοειδή του εδάφους γι αυτό το λόγο και τα βαρύτερα εδάφη είναι πλουσιότερα σε Κ από τα αντίστοιχα αμμώδη. Το Κ μπορεί να αντικαταστήσει το Ca ή άλλα στοιχεία στα κολλοειδή του εδάφους. Η δέσμευσή του στο έδαφος είναι ευκολότερη από το Ν και δυσκολότερη από το P ενώ η κινητικότητά του στο έδαφος αντίθετη[1]

Το Κ του εδάφους βρίσκεται κατά 99% περίπου υπό μορφή ορυκτού, γενικώς μη ανταλλάξιμο.[1] H κινητικότητα του στο έδαφος δεν είναι καλή, από το συνολικό κάλιο του έδαφους, ένα πολύ μικρό ποσοστό προσλαμβάνεται, λόγω του ότι θα πρέπει να έχει άμεση επαφή με την ενεργή ρίζα (ριζικά τριχίδια). Το καλίο πρέπει πρώτα να μεταφερθεί στο εδαφικό διάλυμα και από εκεί στην ενεργό ριζόσφαιρα (ριζικά τριχίδια) για να απορροφηθεί. Γι' αυτό το λόγο στις περισσότερες καλλιέργειες, είναι απαραίτητο σχεδόν πάντα στη βασική λίπανση η προσθήκη καλίου.


 

Η απελευθέρωση του καλίου από την άργιλο

Mερικά εδάφη «καταπίνουν» το κάλιο. Σε αργιλώδη εδάφη το Κ του λιπάσματος δεσμεύεται και αποδίδεται δύσκολα στο φυτό. Προσωρινή προσήλωση του Κ συναντάμε και στις οργανικές ουσίες αλλά το Κ στην περίπτωση αυτή αποδεσμεύεται με τη δράση των μικροοργανισμών, ενώ η προσήλωσή του στα κολλοειδή της αργίλου είναι μονιμότερη.[1]

Η δυνατότητα του εδάφους προς απελευθέρωση καλίου σε επαρκή ποσότητα προς το εδαφοδιάλυμα εξαρτάται από τον κορεσμό των εδαφοτεμαχιδίων αργίλου σε κάλιο. Ένα έδαφος με έλλειψη καλίου προσροφά με μεγάλη δύναμη κατιόντα καλίου και δεν μπορεί να αποδώσει στο εδαφοδιάλυμα ικανοποιητικές ποσότητες κατιόντων καλίου, με αποτέλεσμα τα φυτά να εμφανίζουν συμπτώματα τροφοπενίας καλίου. [3]

Κλειδί η συγκέντρωση αργίλου στο έδαφος: Η διαφορετική συγκέντρωση των εδαφών σε άργιλο καθορίζει τον βαθμό κορεσμού τους σε κατιόντα καλίου και άρα την ικανότητα απόδοσής των στο εδαφοδιάλυμα. Έτσι, ενώ σε ένα αμμώδες έδαφος τα 15 mg K2O / 100g εδάφους είναι αρκετά για κορεσμό σε κάλιο και άρα δυνατότητα απόδοσης καλίου στο εδαφοδιάλυμα χαρακτηρίζοντας το έδαφος πλούσιο σε κάλιο, σε ένα αργιλώδες έδαφος δεν επαρκούν, χαρακτηρίζοντας το έδαφος φτωχό σε κάλιο.[3]
kinhsh kaliou edafos 5
 

Τα αμμώδη εδάφη (περίπου 3% άργιλος) σε σχέση τα βαριά αργιλο-πυλώδες εδάφη (πέριπου 25% άργιλος), χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ποσότητα καλίου στο εδαφοδιάλυμα για να μπορέσουν να το αποδόση στο φυτό.

Σε ίδιες συνθήκες ένα ελαφρύ έδαφος δείχνει καλύτερο – πιο αδύναμη δέσμευση καλίου και άρα υψηλότερη συγκέντρωση καλίου στο εδαφοδιάλυμα σε συντομότερο χρόνο, σε σχέση με ένα βαρύ έδαφος, στο οποίο η δέσμευση καλίου είναι ισχυρότερη και η διάχυση καλίου πιο αργή. [3]


Η αντίδραση των φυτών στο Κάλιο

Η αντίδραση των φυτών στο Κ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα. Υπό συνθήκες δυσμενείς για τη φωτοσύνθεση, όπως η μειωμένη ηλιοφάνεια και χαμηλή θερμοκρασία, τα φυτά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη σε ΚΤο Κ εξάλλου ενισχύει την ανθεκτικότητα των φυτών στην ξηρασία ενώ επαρκής υγρασία συντελεί στην παροχή μεγαλύτερης ποσότητας αφομοιώσιμου Κ.

Οι απώλειες σε Κ οφείλονται στους παρακάτω λόγους  :
  1. Απομάκρυνση με τα προϊόντα.
  2. Έκπλυση: αρδεύσεις ή έντονες βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν έκπλυση του καλίου.[2]  Σε αμμώδη κυρίως εδάφη η απώλεια αυτή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Παράδειγμα, η ετήσια απώλεια σε αμμώδες έδαφος  βάθους 109cm υπολογίσθηκε σε 56% του προστιθέμενου αζωτούχου λιπάσματος, 1% του φωσφορικού λιπάσματος και 47% του καλιούχου.
  3. Διάβρωση: Η απώλεια αυτή είναι επίσης σημαντική και υπολογίζεται στις Η.Π.Α σε 16kg/στρεμ. Η απώλεια αυτή αντικαθίσταται μερικώς από τα κατώτερα στρώματα του εδάφους.[1]
 
 

Σχέτικά με την κινητικότητα του καλίου μέσα στο φυτό: Το κάλιο είναι ευκίνητο στοιχείο μέσα στο φυτό και ως εκ τούτου τα συμπτώματα τροφοπενίας εκδηλώνονται πρώτα στα παλαιότερα φύλλα.[2]Πηγές και βιβλιογραφία
[1] Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Γενική Γεωργία - Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γαλανοπούλου Σενδούκα Στέλλα - Καθηγήτρια Γεωργίας )

- http://biokipos.blogspot.com/2018/11/blog-post_97.html
[2] http://gavriel.gr/language/el/καλιο/
[3] HAIFA: Η δυναμική της κίνησης του Καλίου στο έδαφος - https://docplayer.gr/8230157-I-dynamiki-tis-kinisis-toy-kalioy-sto-edafos.html
[4] Τα προβληματικά εδάφη και η βελτίωση τους, Π. Κουκουλάκης τ. Αναπληρωτής Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ, ΑΡ. Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ
[5] International Potash Institute

Νέα / Ενημερώσεις

Οδηγός Μέσων Ατομικής Προστασίας: Μάσκες, φίλτρα, στολές Μέσα ατομικής προστασίας για αγρότες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021)
Πότε τα έντομα γίνονται βλαβερά για τις καλλιέργειες; Η σημασία της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021)
Στο πρόγραμμα αποζημιώσεων και τα εσπεριδοειδή της Άρτας, της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 20 Ιουλίου 2021)
Κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων από το 2023 Αναδιανεμητική ενίσχυση από το 2023 και κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 20 Ιουλίου 2021)
Dimethoate: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά (NTEKOR 40 EC) / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 13 Ιουλίου 2021)
Ενημερωτικό Δελτίο Καλοκαίρι 2021 - plantpro.gr / Ενημερώσεις (Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021)
Αμπέλι: Καλλιεργητικά μέτρα για τον περιορισμό περονόσπορου, ωιδίου και βοτρύτη / Φυτοπροστασία (Τρίτη 15 Ιουνίου 2021)
e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία 10 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους αγρότες Οι υπηρεσίες προς τους αγρότες / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 15 Ιουνίου 2021)
Σε ιστορικό υψηλό οι ελληνικές εξαγωγές ελαιόλαδου Οι συνολικές εξαγωγές ελαιολάδου εκτοξεύθηκαν στους 52.735 τόνους / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 15 Ιουνίου 2021)
Ενημερωτικό Δελτίο Άνοιξη 2021 - plantpro.gr / Ενημερώσεις (Τρίτη 6 Απριλίου 2021)