Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Indoxacarb (Steward): Ανάκληση έγκρισης κυκλοφορίας

Steward, Segefos, Indoxa, Avaunt, Bolero, Sindoxa και άλλα σκευάσματα

Απαγορεύεται από 19.08.2022 η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης.

Απαγορεύεται από 19.09.2022 η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες.
 
 
<<<

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 44 και 46 αυτού.

2. Το ν. 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

3. Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ». 4. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.

6. Την αριθ. 1881/286212/13.10.20 (Β΄ 4612) Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση”.

7. Τη με αριθ. πρωτ. 7338/176638/15.07.2019 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SINDOXA (indoxacarb 30% β/β), με ΑΑΔΑ 14706 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2081 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2021 για τη μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας indoxacarb (ινδοξακάρβη), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.

1. Ανακαλούμε από 19.03.2022 τη με αριθ. 14706 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) SINDOXA (indoxacarb 30% β/β), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 7338/176638/15.07.2019 απόφασή μας, σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2081 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2021 για τη μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας indoxacarb.

2. Απαγορεύεται από 19.05.2022 η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

3. Απαγορεύεται από 19.08.2022 η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης.

4. Απαγορεύεται από 19.09.2022 η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες.

5. Οι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των ορισθεισών προθεσμιών, να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

6. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
>>>
 

Νέα / Ενημερώσεις

Ανακλήσεις και εγκρίσεις σκευασμάτων - Ενημερωτικό Δελτίο PlantPro.gr - 4/2022 / Ενημερώσεις (Τρίτη 26 Απριλίου 2022)
Έγκριση σε βιολογικό εντομοκτόνο με άδεια χρήσης και για ερασιτέχνες (Azadirachtin) Τα καλά νέα για τους λάτρεις της ερασιτεχνικής κηπουρικής / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 15 Απριλίου 2022)
Indoxacarb (Steward): Ανάκληση έγκρισης κυκλοφορίας Steward, Segefos, Indoxa, Avaunt, Bolero, Sindoxa και άλλα σκευάσματα / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 15 Απριλίου 2022)
Phosmet (Imidan): Ανάκληση έγκρισης κυκλοφορίας στην αγορά Imidan, Campsis, Zignal, Chorus, Vivio και άλλα σκευάσματα / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 7 Απριλίου 2022)
Πότε και πού απαγορεύεται η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων σύμφωνα με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης για την προστασία του περιβάλλοντος / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Σάββατο 26 Μαρτίου 2022)
Κανονισμοί: ως προς τον κίνδυνο μεταφοράς ψεκαστικού νέφους Οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Σάββατο 12 Μαρτίου 2022)
Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2022 - plantpro.gr / Ενημερώσεις (Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022)
Λιπάσματα: Οι λόγοι που είναι τόσο ανεβασμένες οι τιμές Τι λέει ο International Fertilizer Industry Association (IFA) / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022)
Μέχρι τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση βρώσιμης ελιάς και λεβάντας λέει η Κομισιόν / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022)
Οι βασικές αρχές τις νομοθεσίας που πρέπει όλοι οι αγρότες να τηρούν σύμφωνα με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης: Γενικές Υποχρεώσεις Γεωργών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022)