Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Καθορισμός συντελεστών μετατροπής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων σε μεταποιημένα ή/και σύνθετα προϊόντα

Θέμα: «Καθορισμός συντελεστών μετατροπής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων σε μεταποιημένα ή/και σύνθετα προϊόντα φυτικής προέλευσης και ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 70).»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1.   1Του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 8), όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 3, των άρθρων 7, 8 και 12 καθώς και της περ. ξ΄ της παρ. 1 του άρθρου 50.

2.   Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).

3.   Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

4.   Του ν. 4691/2020 «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 108) και ειδικότερα του άρθρου 23.

5.   Το π.δ. αριθ. 97 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

6.   Το π.δ. αριθ. 83 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121).  

7.   Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των εφαρμοστικών Κανονισμών αυτού (ΕΕ L 70), όπως ισχύει. 

8.   Τον κανονισμό (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ  L 31).

9.   Τη με αριθ. 15523/30-08-2006 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Β’ 1187), όπως τροποποιήθηκε από τη με αριθ. 1288/22-05-2017 (Β΄ 1763) ομοία.

10.   Τη με αριθ. 122805/24-09-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός εθνικής αρμόδιας αρχής για τον ΚΑΝ (ΕΚ) αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή  πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Β΄ 2060).

11.   Την με αριθ. 1942/32113/18-02-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Τροποποίηση της 8503/94606/3.7.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”, (Β΄ 763).

12.   Την ανάγκη καθορισμού ειδικών συντελεστών μετατροπής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων στα μεταποιημένα ή/και σύνθετα τρόφιμα φυτικής προέλευσης και τις ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων στην αγορά και για την εκτίμηση επικινδυνότητας του καταναλωτή.

13.   Τα αποτελέσματα του προγράμματος “Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx2 (GP/EFSA/PRAS/2016/01)” της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

14.   Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός συντελεστών μετατροπής των Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων (Α.Ο.Υ.) φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εφεξής “συντελεστές”), λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές των επιπέδων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε εφαρμογή του άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005, για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων με τα Α.Ο.Υ. στην αγορά και την εκτίμηση επικινδυνότητάς τους για τον καταναλωτή.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

 

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα προϊόντα φυτικής προέλευσης ή σε μέρη αυτών, τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, όπως ισχύει και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως μεταποιημένα ή/και σύνθετα τρόφιμα ή ζωοτροφές φυτικής προέλευσης και πάνω ή μέσα στα οποία ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και για τα οποία δεν ορίζονται Α.Ο.Υ. στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 396/2005, όπως ισχύει.

2. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, όπως ισχύει.

 

Άρθρο 3

Καθορισμός Συντελεστών 

1. Ως συντελεστές ορίζονται αυτοί που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι (reliable) και ενδεικτικοί (indicative) στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) “Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx2”, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Συντελεστές δύναται να οριστούν και κατόπιν αίτησης κάθε ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 4. 

3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον καθορισμό συντελεστή σε ένα προϊόν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, εφαρμόζεται η απόλυτη τιμή ένα “1” ως προκαθορισμένος συντελεστής. Ο συντελεστής με απόλυτη τιμή “1” στην περίπτωση μεταποιημένου προϊόντος φυτικής προέλευσης με ένα (1) μόνο συστατικό εξισώνει τα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με αυτό του νωπού προϊόντος. Στην περίπτωση σύνθετου προϊόντος φυτικής προέλευσης (μίγμα συστατικών), ο συντελεστής με απόλυτη τιμή “1” αναλογεί στο συστατικό με την μεγαλύτερη αναλογία στο μίγμα και εφ’ όσον αυτή ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 % του βάρους (w/w) του προϊόντος επί του συνόλου των συστατικών του.

4. Στα προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 2 εφαρμόζονται τα Α.Ο.Υ. των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) 396/2005, όπως ισχύει, για το αντίστοιχο νωπό προϊόν που καλύπτεται από το παράρτημα Ι του ιδίου κανονισμού, πολλαπλασιαζόμενα με τον αντίστοιχο συντελεστή των παραγράφων 1, 2 ή 3 ανωτέρω.

5. Οι συντελεστές των ανωτέρω παραγράφων 1, 2 ή 3 λαμβάνονται υπόψη όταν και όπου απαιτείται, κατά την εκτίμηση επικινδυνότητας του καταναλωτή στα προϊόντα όπως ορίζονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

6. Οι οριζόμενοι συντελεστές δύνανται να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ και να επικαιροποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής (ΣΕΑ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4036/2012 (Α΄ 8) όπως ισχύει (Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ).

 

Άρθρο 4

Υποβολή αίτησης για καθορισμό συντελεστή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη ΣΕΑ ανά προϊόν, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της παρούσας, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :

α) Συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι. 

β) Επιστημονικά αιτιολογημένη πρόταση για τον καθορισμό συντελεστή στην οποία δύναται να αναφέρονται Κανονισμοί της ΕΕ, γνωμοδοτήσεις/αξιολογήσεις της EFSA, αξιολογήσεις/εκθέσεις άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, αξιολογήσεις/εκθέσεις κοινών συναντήσεων της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) για τα υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Joint Meeting on Pesticide Residues/JMPR), αποτελέσματα ερευνών των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς της χώρας για τα υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων, πρωτογενείς μελέτες ή/και άλλα υποστηρικτικά στοιχεία.γ) Αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου με α/α 161 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθ. 1942/32113/18-02-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Τροποποίηση της 8503/94606/3.7.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός παραβόλων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον έλεγχο των υπολειμμάτων αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”, (Β΄ 763), αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ. Τα ποσά των παραβόλων, εισπράττονται από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.). Υφίσταται η δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, με κατάθεση στο λογαριασμό με αριθμό ΙΒΑΝ GR7601100400000004048638524. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή.

Άρθρο 5

Εξέταση αιτήσεων με σκοπό τον καθορισμό συντελεστών

1. Οι υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται από τη ΣΕΑ η οποία δύναται να ζητάει την άποψη εμπειρογνωμόνων όπου απαιτείται. Στην περίπτωση που για την ολοκλήρωση της εξέτασης του αιτήματος απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες/διευκρινήσεις, ο ενδιαφερόμενος καλείται να τις υποβάλει στη ΣΕΑ εντός ορισμένης προθεσμίας. Μετά τη λήψη τυχόν πρόσθετων πληροφοριών/διευκρινήσεων, η ΣΕΑ ολοκληρώνει την εξέταση του αιτήματος και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά. 

2. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της εξέτασης της αίτησης, η ΣΕΑ προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 3 της παρούσας.

 

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν εφαρμόζεται σε προϊόντα που παρήχθησαν πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Παράρτημα Ι ( Έντυπο αίτησης )

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

 

Tμήμα 1

Στοιχεία αιτούντος

Επωνυμία

 

Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Πόλη, ΤΚ)

 

Τηλέφωνο

 

e-mail

 

Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου ή υπεύθυνου επικοινωνίας

Ιδιότητα

 

Ονοματεπώνυμο

 

Πατρώνυμο

 

Διεύθυνση (Οδός, Αριθμός, Πόλη, ΤΚ)

 

Τηλέφωνο

 

e-mail

 

 

Τμήμα 2

Μεταποιημένο προϊόν

(αναγράφετε το μεταποιημένο προϊόν π.χ. ελαιόλαδο)

 

 

Κωδικός μεταποιημένου προϊόντος με βάση το Foodex II 

 

(αναγράφετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο μεταποιημένο προϊόν 

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1726 )

 

 

Πρωτογενές Προϊόν

 

(αναγράφετε το πρωτογενές προϊόν από την επεξεργασία του οποίου έχει προέλθει το μεταποιημένο προϊόν (π.χ. εάν το μεταποιημένο προϊόν είναι το ελαιόλαδο, το πρωτογενές προϊόν που πρέπει να καταγράψετε είναι οι ελαιοποιήσιμες ελιές)

 

 

Κωδικός πρωτογενούς προϊόντος με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005

 

(αναγράφετε τον επταψήφιο κωδικό όπως εμφανίζεται στην πρώτη στήλη του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 της Επιτροπής όπως εκάστοτε ισχύει

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0062 )

 

 

Προτεινόμενος συντελεστής ανά δραστική ουσία/δραστικές ουσίες 

 

(αναγράφετε αριθμητική τιμή π.χ. 0,8 ή 5 και προσδιορίζετε τη δραστική ουσία ή τις δραστικές ουσίες)

 

Συντελεστής: …..……… Δραστική ουσία :……………………….

 

 

 

Τμήμα 3

Δικαιολογητικά

 

 

Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου με α/α 161 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθ. 8509/94606/30-7-2013 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (B 2016), όπως ισχύει (500 ευρώ).

 

(Τα ποσά των παραβόλων, εισπράττονται από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.). Υφίσταται η δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, με κατάθεση στο λογαριασμό με αριθμό ΙΒΑΝ GR7601100400000004048638524. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος το αποδεικτικό κατάθεσης υποβάλλεται σε ψηφιοποιημένη μορφή.)

 

         ΝΑΙ                               ΟΧΙ  

Επιστημονικά αιτιολογημένη πρόταση

         ΝΑΙ                               ΟΧΙ  

Υποστηρικτικά στοιχεία

(συμπληρώνονται παρακάτω αναλυτικά)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: H παρούσα αίτηση ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης

 

 

 

O/H ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

 

 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή


 

Νέα / Ενημερώσεις

Καθορισμός συντελεστών μετατροπής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων σε μεταποιημένα ή/και σύνθετα προϊόντα / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024)
Ενημέρωση για την πρώτη εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας Bactocera dorsalis στη Χώρα μας. σας γνωστοποιούμε την πρώτη εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Bactrocera dorsalis στην Ελλάδα / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 25 Ιουνίου 2024)
Γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024)
Κανονισμοί: ως προς τον κίνδυνο μεταφοράς ψεκαστικού νέφους Οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Τρίτη 7 Μαΐου 2024)
Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων CLP: Νέα σήμανση / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Δευτέρα 22 Απριλίου 2024)
Ενημερωτικό Δελτίο Άνοιξη 2024 - Plantpro.gr / Ενημερώσεις (Τετάρτη 10 Απριλίου 2024)
Αμπέλι: Τι αλλάζει στις άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τις νέες φυτεύσεις / Νέα / Ειδήσεις (Τετάρτη 10 Απριλίου 2024)
Abamectine: Ανάκληση έγκρισης κυκλοφορίας Vertimec Pro, BELPROMEC GOLD και BELPROMEC Έως ποια ημερομηνία επιτρέπεται η τιμολόγηση των σκευασμάτων / Νέα / Ειδήσεις (Τρίτη 2 Απριλίου 2024)
Οι βασικές αρχές τις νομοθεσίας που πρέπει όλοι οι αγρότες να τηρούν σύμφωνα με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης: Γενικές Υποχρεώσεις Γεωργών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Κυριακή 24 Μαρτίου 2024)
Εδαφοκάλυψη: πλεονεκτήματα και τρόπος εφαρμογής Τύποι εδαφοκάλυψης και οδηγίες για τη συνθετική εδαφοκάλυψη / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024)