Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΡΥΖΙ

Χρήση του ζιζανιοκτόνου GULLIVER 50 WG

GULLIVER 50 WG

Azimsulfuron 50%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 48.98%


Οδηγίες εφαρμογής για ΡΥΖΙ:

Δόσεις σκευάσματος

Μουχρίτσες (Echinochloa sp.)
Ψαθί (Typha sp.)
Αμανία (Ammannia coccinea)
Ετερανθέρα (Heteranthera limosa)
Λινδέρνια (Lindernia dubia)
Ετερανθέρα (Heteranthera reniformis)
Πεντανεύρο Νερού (Alisma plantago-aquatica)
Αλισμα Το Αγρωστιδόμορφον (Alisma lanceolatum)
Σκίρπος (Scirpus mucronatus)
Ραγάζι (Scirpus maritimus)
Μοσχοκύπερη (Cyperus difformis)
Κίτρινη Κύπερη (Cyperus esculentus)
Cyperus serotinus
Βούτομο (Butomus umbellatus)
4-5 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Κυπερώδη, Πλατύφυλλα Ετήσια, Υδροχαρή,
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Μεταφυτρωτική εφαρμογή 18 ως 50 ημέρες μετά την σπορά (καλλιέργεια στα 2 φύλλα έως τέλος του αδελφώματος {BBCH 12 – 29}).
Μέθοδος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το GULLIVER είναι εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται από το φύλλωµα και τις ρίζες των ζιζανίων και στη συνέχεια µετακινείται στα σηµεία ανάπτυξής τους. Αµέσως µετά την απορρόφησή του από τα ζιζάνια, σταµατά η ανάπτυξη και ο ανταγωνισµός τους µε την καλλιέργεια του ρυζιού. Τα συµπτώµατα είναι ορατά 10-15 περίπου µέρες µετά την εφαρµογή, σαν τυπικό κιτρίνισµα, νέκρωση και σταδιακός θάνατος των ζιζανίων.
Τρόπος Εφαρμογής: Καθολικός ψεκασµός φυλλώµατος µε πίεση 1-2 ατµόσφαιρες µε τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους µε 20-40 λίτρα νερού/στρέµµα και µπεκ τύπου σκούπας. Αποφύγετε την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης.
1. Με σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης αποτελεσματικότητας του ζιζανιοκτόνου µετά την εφαρµογή του GULLIVER είναι απαραίτητη η κατάλληλη διαχείριση του νερού του ορυζώνα ως εξής:
• Εφαρμογή σε πλημυρισμένα τηγάνια (5-10 cm βάθος νερού): Μην απομακρύνετε το νερό για τουλάχιστον 5-7 ημέρες μετά την εφαρμογή.
• Εφαρμογή σε έδαφος κορεσμένο νερού : Απομακρύνετε το νερό 1-3 ημέρες πριν την εφαρμογή αφήνοντας νερό βάθους 0 - 2 cm – Εφαρμόστε το σκεύασμα, μην απομακρύνετε το νερό και μην επανεισάγετε νερό όσο το επιτρέπει η καλλιέργεια και πάντως όχι πριν περάσουν 2-5 ημέρες μετά την εφαρμογή.
• Σε περίπτωση βροχής, κατά την διάρκεια της εφαρμογής ή εντός 6 ωρών από την εφαρµογή, µπορεί να µειωθεί η αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου.
• Επειδή το GULLIVER έχει µικρή υπολειµµατική διάρκεια, η ζιζανιοκτόνος δράση του αφορά µόνο τα ζιζάνια που είναι παρόντα κατά την στιγµή της εφαρµογής.
• Για την άριστη αποτελεσµατικότητα του σκευάσματος συνιστάται η προσθήκη µη ιονιζόµενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο.

2. Για την Echinochloa crus-galli, Echinochloa sp. η εφαρμογή να γίνεται όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1-4 φύλλων και πάντα πριν το αδέλφωμα.
3. Για όλα τα λοιπά μονοκοτυλήδονα μη αγρωστώδη και δικοτυλήδονα ζιζάνια (σπόροι και ρίζωμα) στο στάδιο του 1 φύλλου μέχρι των 4-6 φύλλων.
Συνθήκες εφαρμογής: 1. Με σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης αποτελεσματικότητας του ζιζανιοκτόνου µετά την εφαρµογή του GULLIVER είναι απαραίτητη η κατάλληλη διαχείριση του νερού του ορυζώνα ως εξής: • Εφαρμογή σε πλημυρισμένα τηγάνια (5-10 cm βάθος νερού): Μην απομακρύνετε το νερό για τουλάχιστον 5-7 ημέρες μετά την εφαρμογή. • Εφαρμογή σε έδαφος κορεσμένο νερού : Απομακρύνετε το νερό 1-3 ημέρες πριν την εφαρμογή αφήνοντας νερό βάθους 0 - 2 cm – Εφαρμόστε το σκεύασμα, μην απομακρύνετε το νερό και μην επανεισάγετε νερό όσο το επιτρέπει η καλλιέργεια και πάντως όχι πριν περάσουν 2-5 ημέρες μετά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση βροχής, κατά την διάρκεια της εφαρμογής ή εντός 6 ωρών από την εφαρµογή, µπορεί να µειωθεί η αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου. • Επειδή το GULLIVER έχει µικρή υπολειµµατική διάρκεια, η ζιζανιοκτόνος δράση του αφορά µόνο τα ζιζάνια που είναι παρόντα κατά την στιγµή της εφαρµογής. • Για την άριστη αποτελεσµατικότητα του σκευάσματος συνιστάται η προσθήκη µη ιονιζόµενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο. 2. Για την Echinochloa crus-galli, Echinochloa sp. η εφαρμογή να γίνεται όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1-4 φύλλων και πάντα πριν το αδέλφωμα. 3. Για όλα τα λοιπά μονοκοτυλήδονα μη αγρωστώδη και δικοτυλήδονα ζιζάνια (σπόροι και ρίζωμα) στο στάδιο του 1 φύλλου μέχρι των 4-6 φύλλων.
Συνδυαστικότητα:
Μην αναμιγνύετε το GULLIVER με φυτοπροστατευτικά προϊόντα αλκαλικής αντίδρασης.
Επιτρέπεται να το χρησιμοποιείτε σε μείγμα με τα ζιζανιοκτόνα (AURA 20 EC, BASAGRAN 48SL, CLINCHER Neo 200 EC, VIPER MAX).
Σε περίπτωση ανάμιξης στο βυτίο, ακολουθήστε τους αυστηρότερους περιορισμούς, προφυλάξεις και διαστήματα αναμονής και να προηγηθεί δοκιμή μικρής κλίμακας.
Φυτοτοξικότητα:
Το GULLIVER WG είναι εκλεκτικό στις γνωστές καλλιεργούμενες ποικιλίες ρυζιού τύπου indica ή japonica που βρίσκονται σε καλή βλαστική κατάσταση. Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρµογή του σκευάσματος σε καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες, τροφοπενίες ή προσβολές εντόµων ή ασθενειών. Κάτω από ορισμένες κλιματολογικές συνθήκες µπορεί να εµφανιστούν ελαφρά κιτρινίσµατα ή καθυστέρηση της ανάπτυξης. Τα συµπτώµατα αυτά είναι παροδικά και δεν έχουν καμιά επίδραση στις αποδόσεις. Συνιστάται να πραγματοποιείτε προκαταρκτικές δοκιμές σε περίπτωση εφαρμογής σε νέες ποικιλίες.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Βάζο 40, 50, 80, 100, 120 και 150 γραµµ. Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) µέσα σε χάρτινο κουτί.
2.Βάζο 40, 50, 80, 100, 120 και 150 γραµµ. Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) µέσα σε διαφανές πλαστικό κουτί (PET).
3.Βάζο 40, 50, 80, 100, 120 και 150 γραµµ. Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE).

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 31/12/2022
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)