Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

QUINN 5 EC

Quizalofop-p-ethyl 5%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 94.6%


Οδηγίες εφαρμογής για ΗΛΙΑΝΘΟΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Φάλαρη (Phalaris sp.)
Αλεπονουρές (Alopecurus sp.)
Ανεμόχορτο (Apera spica-venti)
Βρόμος (Bromus sp.)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Ελευσίνη (Eleusine indica)
Κριθάρια (Hordeum sp.)
Σετάρια (Setaria sp.)
Σιτάρια (Triticum sp.)
Δακτυλίδες (Dactylis sp.)
Κεχρί (Panicum sp.)
Βέλιουρας Από Σπόρο (Sorghum halepense)
100-150 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Κοινή Πόα (Poa annua)
Αγριάδα (Cynodon dactylon)
300 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγρόπυρο (Agropyron repens)
Άγρωστη (Agrostis stolonifera)
Πάσπαλος (Paspalum sp.)
Βέλιουρας Από Ριζώματα (Sorghum halepense)
200-300 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2-3 φύλλων μέχρι το αδέλφωμα των ζιζανίων και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 35
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό στο στρέμμα. Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm).
Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα.
Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.
Χρόνος Εφαρμογής:
Τα Cynodon dactylon καταπολεμείται καλύτερα όταν έχουν ύψος 15 – 20 εκατοστά.
Το Sorghum halepense καταπολεμείται καλύτερα όταν έχει μήκος βλαστού 45 – 50 εκατοστά.
Η Poa annua (ετήσια Πόα) καταπολεμείται όταν έχει 1 – 4 φύλλα και σε δόση 300 κ.εκ./στρέμ.
Να μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.
Συνθήκες εφαρμογής: Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά. Χρόνος Εφαρμογής: Τα Cynodon dactylon καταπολεμείται καλύτερα όταν έχουν ύψος 15 – 20 εκατοστά. Το Sorghum halepense καταπολεμείται καλύτερα όταν έχει μήκος βλαστού 45 – 50 εκατοστά. Η Poa annua (ετήσια Πόα) καταπολεμείται όταν έχει 1 – 4 φύλλα και σε δόση 300 κ.εκ./στρέμ. Να μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες.
Συνδυαστικότητα:
Συνδυασμός με ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας και πρέπει να αποφεύγεται.

Quizalofop-p-ethyl:
Δεν συνδυάζεται με: Bentazone,
O συνδυασμός με ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας και πρέπει να αποφεύγεται.
Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S

Τύπος έγκρισης: Παλιές δραστικές ουσίες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ
Λήξη έγκρισης: 31/05/2014
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS05+GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
SHARDA CROPCHEM LIMITED (Mumbai)
2nd floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road
400056
Vile Parle (West) Mumbai
INDIA
TEL: +91 22 56782800
FAX: +91 22 5678 2828/2808
e-mail: regn@shardaintl.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
SHARDA BALKAN ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Μοναστηρίου 9
54627
Θεσσαλονίκη
TEL: 2310 521045
e-mail: athinasarakini@gmail.com