Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΣΠΑΝΑΚΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Χρήση Βιολογικού Μυκητοκτόνου REMEDIER

REMEDIER

trichoderma asperellum στέλεχος icc012 2% / trichoderma gamsii strain icc080 2%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 96%


Οδηγίες εφαρμογής για ΣΠΑΝΑΚΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Περονόσπορος (Phytophthora spp.) (χρήση ήσσονος σηµασίας)
250 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80 - 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Σταδιο εφαρμογης: 5-7 ηµέρες πριν τη σπορά ή τη µεταφύτευση
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Οµοιόµορφη εφαρµογή στην επιφάνεια του εδάφους 5-7 ηµέρες πριν τη σπορά ή τη µεταφύτευση . Επανάληψη της εφαρµογής κατά τη σπορά ή τη µεταφύτευση.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 3
Για την καλλιέργεια "ΣΠΑΝΑΚΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το REMEDIER είναι βιολογικό μυκητοκτόνο, με βάση φυσικά και επιλεγμένα στελέχη των μυκήτων Trichoderma asperellum και Trichoderma gamsii, που δρουν ανταγωνιστικά στους εδαφογενείς φυτοπαθογόνους μύκητες. Συνιστάται για πρόληψη σοβαρών μυκητολογικών ασθενειών (π.χ. τήξεις σπορείων, αδρομυκώσεις, σηψιρριζίες), που προκαλούνται από φυτοπαθογόνους μύκητες που παρασιτούν στις ρίζες και στο λαιμό των προστατευομένων καλλιεργειών (όπως: Rhizoctonia solani, Pythium spp., Sclerotinia scelotiorum, Sclerotinia spp., Verticillium dahlia, Thielaviopsis basicola, Sclerotium rolfsii, Phytophthora capsici, Phytophthora spp., Armillaria mellea κ.α). Μετά την εφαρμογή του REMEDIER οι ανταγωνιστικοί μύκητες αποικίζουν στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα των φυτών ανταγωνιζόμενοι τα φυτοπαθογόνα σε θρεπτικά στοιχεία και χώρο. Επίσης προσβάλλουν τα κυτταρικά τοιχώματα των φυτοπαθογόνων με λυτικά ένζυμα και ανασταλτικές ενώσεις. Συνεπώς η εφαρμογή του REMEDIER συνιστάται πριν τον αποικισμό των φυτοπαθογόνων στη ριζόσφαιρα των φυτών.
Μέθοδος εφαρμογής: Ανάλογα µε την εποχή εφαρµογής και την καλλιέργεια το REMEDIER εφαρµόζεται µε ψεκασµό εδάφους καθολικό ή κατευθυνόµενο στη γραµµή σποράς ή φύτευσης και σε ορισµένες
περιπτώσεις ανάπτυξης φυταρίων σε φυτώρια και σπορεία µε απευθείας εφαρµογή στο υπόστρωµα ανάπτυξης .
1.Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
2.Συνιστώµενος όγκος νερού: 80-100 λίτρα νερού ανά στρέµµα
3.Το REMEDIER έχει µόνο προληπτική δράση. Σε περίπτωση ενεργής προσβολής δεν δρα θεραπευτικά.
4.Αποφύγετε την άρδευση µετά την εφαρµογή για αποτροπή τη µεταφοράς σπορίων στα υπόγεια ύδατα.
5.Μπορεί να εφαρµοστεί και µε συστήµατα υδρολίπανσης σε ανάµιξη µε κοινά λιπάσµατα
Εφαρµόζεται µε ελάχιστη θερµοκρασία εδάφους 10°C.
Σε ξηρά εδάφη συνιστάται πριν την εφαρµογή ελαφρά άρδευση.
Απαιτείται ελάχιστη περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία 1%. Σε εδάφη πτωχά σε οργανική ουσία (<1%) συνιστάται ανάµιξη µε υγρό λίπασµα, πλούσιο σε οργανική ουσία.
Να εφαρµόζεται όταν δεν φυσάει.
Περιέχει Trichoderma asperellum και Trichoderma gamsii. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
Μην καταψύχετε το σκεύασµα . Αποθηκευόµενο µακριά από άλλα υλικά, την αρχική κλειστή συσκευασία του, σε µέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο, σε θερµοκρασία κάτω από 25°C, χωρίς απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως , παραµένει σταθερό για 15 µήνες από την
ηµεροµηνία παρασκευής του.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 2.Συνιστώµενος όγκος νερού: 80-100 λίτρα νερού ανά στρέµµα 3.Το REMEDIER έχει µόνο προληπτική δράση. Σε περίπτωση ενεργής προσβολής δεν δρα θεραπευτικά. 4.Αποφύγετε την άρδευση µετά την εφαρµογή για αποτροπή τη µεταφοράς σπορίων στα υπόγεια ύδατα. 5.Μπορεί να εφαρµοστεί και µε συστήµατα υδρολίπανσης σε ανάµιξη µε κοινά λιπάσµατα Εφαρµόζεται µε ελάχιστη θερµοκρασία εδάφους 10°C. Σε ξηρά εδάφη συνιστάται πριν την εφαρµογή ελαφρά άρδευση. Απαιτείται ελάχιστη περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία 1%. Σε εδάφη πτωχά σε οργανική ουσία (<1%) συνιστάται ανάµιξη µε υγρό λίπασµα, πλούσιο σε οργανική ουσία. Να εφαρµόζεται όταν δεν φυσάει. Περιέχει Trichoderma asperellum και Trichoderma gamsii. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης Μην καταψύχετε το σκεύασµα . Αποθηκευόµενο µακριά από άλλα υλικά, την αρχική κλειστή συσκευασία του, σε µέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο, σε θερµοκρασία κάτω από 25°C, χωρίς απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως , παραµένει σταθερό για 15 µήνες από την ηµεροµηνία παρασκευής του.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας.
Συνδυαστικότητα:
∆εν συνδυάζεται µε άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφόσον είναι αναγκαίο πρέπει να εφαρµόζονται 10 ηµέρες µετά την εφαρµογή του REMEDIER. To REMEDIER δεν είναι συµβατό µε τα µυκητοκτόνα: ziram, mancozeb, imazalil, procloraz, thiram.

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 15/04/2026
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Παρασκευάζεται από την:
ISAGRO SPA, Milano
Caldera Park, Via Caldera 21
20153
Milano
ITALY
TEL: +39 02 40901319
FAX: +39 02 40901320
e-mail: isagro@isagro.it
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τ.Θ. 1089 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ
57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TEL: 2311 998600
FAX: 2311 998601
e-mail: e.giounnaki@agrology.eu