Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

EQUATION PRO WG

Cymoxanil 30% / Famoxadone 22.5%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 45.63%


Οδηγίες εφαρμογής για ΠΕΠΟΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)
50 γραμμάρια στο στρέμμα
Περονόσπορος: 50 γρ / 100 λίτρα ψεκ. Υγρού
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 3
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Από το 5ο φύλλο ως την συγκομιδή BBCH 15-89
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 3
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μίγμα δύο μυκητοκτόνων με προληπτική και θεραπευτική δράση. Δρα δι επαφής στα βλαστάνοντα σπόρια των µυκήτων και έχει ενδοθεραπευτική δράση στο µυκήλιο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των µυκήτων. Η προληπτική δράση του σκευάσµατος οφείλεται στο famoxadone, ενώ η θεραπευτική, διελασματική και τοπικά διασυστηµατική δράση, στο cymoxanil.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως με τα συνήθη ψεκαστικά μέσα.
1.Πεπόνι θερμοκηπίου και κολοκυνθοειδή θερμοκηπίου με βρώσιμο φλοιό (αγγούρι, αγγουράκι και κολοκυθάκι) : Μην χρησιμοποιείτε δόση μικρότερη των 40 γραμμαρίων προϊόντος ανά στρέμμα
2.Τομάτα θερμοκηπίου: Μην χρησιμοποιείτε δόση μικρότερη των 30 γραμμαρίων προϊόντος ανά στρέμμα.
3.Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του κινδύνου προσβολής. Οι εφαρµογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις
Διαχείριση ανθεκτικότητας
Το Equation Pro περιέχει famoxadone, δραστική ουσία που αναστέλλει την μιτοχονδριακή αναπνοή και που ανήκει στην οικογένεια των μυκητοκτόνων αναστολέων της κινόλης (Qo-I). Σε αυτή την οικογένεια ανήκουν και άλλα προϊόντα για την καταπολέμηση του περονοσπόρου των εξής χημικών ομάδων: στομπυλουρίνες, οξαζολιδινιδιόνες, ιμιδαζολινόνες κ.α.
Προκειμένου να αποτραπούν συμπτώματα ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται ανάλογα με την καλλιέργεια και τον εχθρό, να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
Μην πραγματοποιείτε περισσότερες από 3 εφαρμογές με Equation® Pro ανά καλλιεργητική περίοδο, εναλλάσσοντας τις εφαρμογές με άλλα αποτελεσματικά μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης για την καταπολέμηση του περονόσπορου και της αλτερνάριας.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ
-Η εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται με νηνεμία, όταν δε φυσάει άνεμος
-Να αποφεύγεται οποιαδήποτε διασπορά σταγονιδίων ψεκασμού προς γειτονικές καλλιέργειες.
-Αποφύγετε τη διασπορά σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού σε υδάτινες επιφάνειες (λίμνες, ποτάμια, αυλάκια).
Δεν απαιτείται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει 1 ώρα μετά τον ψεκασμό.
Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Να αποθηκεύεται σε χώρο που επιτρέπεται η είσοδος μόνος σε εξουσιοδοτημένα άτομα.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Πεπόνι θερμοκηπίου και κολοκυνθοειδή θερμοκηπίου με βρώσιμο φλοιό (αγγούρι, αγγουράκι και κολοκυθάκι) : Μην χρησιμοποιείτε δόση μικρότερη των 40 γραμμαρίων προϊόντος ανά στρέμμα 2.Τομάτα θερμοκηπίου: Μην χρησιμοποιείτε δόση μικρότερη των 30 γραμμαρίων προϊόντος ανά στρέμμα. 3.Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του κινδύνου προσβολής. Οι εφαρµογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις Διαχείριση ανθεκτικότητας Το Equation Pro περιέχει famoxadone, δραστική ουσία που αναστέλλει την μιτοχονδριακή αναπνοή και που ανήκει στην οικογένεια των μυκητοκτόνων αναστολέων της κινόλης (Qo-I). Σε αυτή την οικογένεια ανήκουν και άλλα προϊόντα για την καταπολέμηση του περονοσπόρου των εξής χημικών ομάδων: στομπυλουρίνες, οξαζολιδινιδιόνες, ιμιδαζολινόνες κ.α. Προκειμένου να αποτραπούν συμπτώματα ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται ανάλογα με την καλλιέργεια και τον εχθρό, να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: Μην πραγματοποιείτε περισσότερες από 3 εφαρμογές με Equation® Pro ανά καλλιεργητική περίοδο, εναλλάσσοντας τις εφαρμογές με άλλα αποτελεσματικά μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης για την καταπολέμηση του περονόσπορου και της αλτερνάριας. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ -Η εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται με νηνεμία, όταν δε φυσάει άνεμος -Να αποφεύγεται οποιαδήποτε διασπορά σταγονιδίων ψεκασμού προς γειτονικές καλλιέργειες. -Αποφύγετε τη διασπορά σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού σε υδάτινες επιφάνειες (λίμνες, ποτάμια, αυλάκια). Δεν απαιτείται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει 1 ώρα μετά τον ψεκασμό. Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Να αποθηκεύεται σε χώρο που επιτρέπεται η είσοδος μόνος σε εξουσιοδοτημένα άτομα.
Συνδυαστικότητα:
Το σκεύασμα συνδυάζεται με τα περισσότερα ευρέως χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα . Σε περίπτωση ανάμιξης στο βυτίο για χρήση σε εγκεκριμένες καλλιέργειες που αναγράφονται στην ετικέτα, ακολουθήστε τους αυστηρότερους περιορισμούς , προφυλάξεις και διαστήματα αναμονής και να προηγηθεί δοκιμή μικρής κλίμακας.
Σε περίπτωση ανάμειξης, συνιστάται να εισάγετε στη δεξαμενή τα προϊόντα με την ακόλουθη σειρά:
Υδατοδιαλυτά φακελάκια → υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG) → κόκκοι διασπειρόμενοι (WG) → βρέξιμες σκόνες (WP) → συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) → γαλακτώδη αιωρήματα (SE) → υδατικά γαλακτώματα (EW) → συμπυκνωμένα γαλακτώματα (EC) → συμπυκνώματα διαλυτά στο νερό (SL) → λιπάσματα

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Σακούλα 100,200, 250, 400, 500, 1000, 2000 γραμμάρια. PET/aluminium foil/PE μέσα σε χάρτινο κουτί.
2.Βάζο 80,100, 200, 250, 400, 500, 1000, 2000 γραμμάρια. Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. (HDPE) μέσα σε χάρτινο κουτί.

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Famoxadone (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία)0.7 mg/kg
Cymoxanil 0.4 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 16/03/2022
Ημερομηνία απόσυρσης: 16/08/2022
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: 16/08/2022
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09