Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΜΗΛΙΑ

Χρήση του εντομοκτόνου STEWARD 30 WG

STEWARD 30 WG

Indoxacarb 30%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 57.7%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΗΛΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Φυλλοδέτες (Cacoecia rosana)
Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana)
Καρπόκαψα (Cydia pomonella)
82.5γραμμάρια στα 500 λίτρα ψεκ. υγρού
16.5γραμμάρια στα 100 λίτρα ψεκ. υγρού
2.475γραμμάρια στα 15 λίτρα ψεκ. υγρού
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Έντομα,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 - 200 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 3
Mεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών: 10 - 14 ηµέρες
Για καταπολέμηση της Καρπόκαψας εφαρμογή κοντά στην εκκόλαψη των ωών της πρώτης γενιάς, ενώ στις επόμενες γενιές, λίγο πριν την εκκόλαψή τους. Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής, συνιστάται η εφαρμογή του σε πρόγραμμα επεμβάσεων που περιλαμβάνει την χρήση και άλλων Φ.Π. (ωοκτόνων ή προνυμφοκτόνων), με διαφορετικό τρόπο δράσης. Για καταπολέμηση στους Φυλλοδέτες Διαχειμάζουσες προνύμφες: Επέμβαση όταν οι διαχειμάζουσες προνύμφες αναλαμβάνουν την τροφική τους δραστηριότητα κατά την φάση πριν ή μετά την άνθιση για το Adoxophyes orana, και εναντίον των εξερχομένων προνυμφών από τις εξώπλακες για το Archips rosanus. Θερινές γενιές: Συνιστάται να εκτιμηθεί η ένταση της προσβολής με την βοήθεια ειδικών παγίδων φερομόνης επεμβαίνοντας σε κάθε γενιά μετά 6-8 μέρες περίπου από το μέγιστο της πτήσης. Επίσης κατά την εκκόλαψη των ωών-έξοδο των πρώτων προνυμφών, σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Σε περίπτωση μέτριων - ελαφρών προσβολών, συνιστάται μία εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 10
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση λεπιδοπτέρων. Το indoxacarb δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων, και συγκεκριμένα στους διαύλους των ιόντων Na στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων των εντόμων. Mετά την εφαρμογή του τα έντομα σταματούν κάθε κίνηση και πρόσληψη τροφής. Τα ευαίσθητα έντομα θανατώνονται μέσα σε 24-60 ώρες από την εφαρμογή. Έχει δράση σε όλα τα προνυμφικά στάδια των λεπιδοπτέρων. Παραμένει δραστικό και στις υψηλές θερμοκρασίες.
Τρόπος Εφαρμογής: Το σκεύασμα αραιώνεται σε νερό και γίνεται ψεκασμός καλύψεως.
1. Στην καλλιέργεια επιτραπέζια σταφύλια να λαμβάνεται υπόψη κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος ότι δεν πρέπει να ξεπεραστεί το όριο των 15 γρ. σκευάσματος στο στρέμμα, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του καταναλωτή.
2. Συνιστάται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόμων. Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των προνυμφών του εντόμου του Diabrotica virgifera στον αραβόσιτο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που εμφανίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αμειψισποράς ως ακολούθως:
α) 1:2 (δηλαδή στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβοσίτου προτείνονται οι εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά.
ή
β) 1:3 (δηλαδή στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβοσίτου προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή άλλα φυτά όπως της παραγράφου 2α).
Στο πρόγραμμα αμειψισποράς να αποφεύγεται η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας το έντομο αυτό έχει προσαρμοστεί και ωοθετεί στα φυτά της σόγιας (γιατί είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα ακμαία).
Διαχείριση ανθεκτικότητας,
Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφελίμων αρθροπόδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες.
Παρακολούθηση των πληθυσμών τοπικά και επέμβαση όταν φτάσουν τα όρια οικονομικής ζημιάς.
Εφαρμογές στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα.
Επεμβάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν του indoxacarb.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 3
Για τους βομβίνους συνιστάται η κυψέλη να διατηρείται κλειστή και να απομακρύνεται από το θερμοκήπιο για τουλάχιστον 72 ώρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος
Συνθήκες εφαρμογής: 1. Στην καλλιέργεια επιτραπέζια σταφύλια να λαμβάνεται υπόψη κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος ότι δεν πρέπει να ξεπεραστεί το όριο των 15 γρ. σκευάσματος στο στρέμμα, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του καταναλωτή. 2. Συνιστάται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόμων. Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των προνυμφών του εντόμου του Diabrotica virgifera στον αραβόσιτο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που εμφανίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αμειψισποράς ως ακολούθως: α) 1:2 (δηλαδή στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβοσίτου προτείνονται οι εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά. ή β) 1:3 (δηλαδή στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβοσίτου προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή άλλα φυτά όπως της παραγράφου 2α). Στο πρόγραμμα αμειψισποράς να αποφεύγεται η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας το έντομο αυτό έχει προσαρμοστεί και ωοθετεί στα φυτά της σόγιας (γιατί είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα ακμαία). Διαχείριση ανθεκτικότητας, Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφελίμων αρθροπόδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες. Παρακολούθηση των πληθυσμών τοπικά και επέμβαση όταν φτάσουν τα όρια οικονομικής ζημιάς. Εφαρμογές στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα. Επεμβάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν του indoxacarb. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 3 Για τους βομβίνους συνιστάται η κυψέλη να διατηρείται κλειστή και να απομακρύνεται από το θερμοκήπιο για τουλάχιστον 72 ώρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος
Συνδυαστικότητα:
Συνδυάζεται με τα ακόλουθα σκευάσματα (στις συνιστώμενες για το καθένα καλλιέργειες και
δόσεις: Equation Pro WG (famoxadone+cymoxanil) και Equation Contact WG (famoxadone + mancozeb).
Φυτοτοξικότητα:
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές
εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Βάζο. 25, 50, 75, 165, 250 γρ. Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) μέσα σε χάρτινο κουτί.
2.Βάζο. 25, 50, 75, 165, 250 γρ. Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE).

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 31/10/2020
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09