Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

Χρήση του μυκητοκτόνου TEBUSIP 25 EC

TEBUSIP 25 EC

Tebuconazole 25%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 74.84%


Οδηγίες εφαρμογής για ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Βοτρύτης (Botrytis cinerea)
Μονίλια (Φαιά σήψη) (Monilinia laxa)
Ωϊδιο (Sphaerotheca pannosa)
100 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 - 150 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ωίδιο, βοτρύτης Όταν οι μεμονωμένοι ανθοφόροι οφθαλμοί ξεχωρίσουν αλλά είναι ακόμη κλειστοί με τα πράσινα μέρη τους ελαφρώς ανοιχτά έως που τα φρούτα έχουν φθάσει περίπου το 90% του τελικού τους μεγέθους σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης (BBCH 55 – 79) Μονίλια Εφαρμογή για προστασία των ώριμων καρπών πριν από τη συγκομιδή.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 7
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs).
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως.
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό
μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος.
Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης,
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής και ανάκτησης ενέργειας.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Χρήση του TEBUSIP μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.
Η είσοδος στις ψεκασθείσες καλλιέργειες γίνεται αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα τους. Σε περίπτωση εισόδου ενωρίτερα τα ενδύματα πρέπει να καλύπτουν τα χέρια και τα πόδια.
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό
και καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασίες κάτω των 40oC και προστατευόμενο
από παγωνιά. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής τους.
Συνθήκες εφαρμογής: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής και ανάκτησης ενέργειας. Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση του TEBUSIP μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole. Η είσοδος στις ψεκασθείσες καλλιέργειες γίνεται αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα τους. Σε περίπτωση εισόδου ενωρίτερα τα ενδύματα πρέπει να καλύπτουν τα χέρια και τα πόδια. Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασίες κάτω των 40oC και προστατευόμενο από παγωνιά. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής τους.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Φιάλη σε κουτί. 40 κ.εκ., 50 κ.εκ., 80 κ.εκ., 100 κ.εκ., 200 κ.εκ., 250 κ.εκ. και 300 κ.εκ. Φιάλη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), κουτί χάρτινο.
2. Φιάλη 40 κ.εκ., 50 κ.εκ., 80 κ.εκ., 100 κ.εκ., 200 κ.εκ., 250 κ.εκ., 300 κ.εκ., 500 κ.εκ., 750 κ.εκ., 800 κ.εκ. και 1 λίτρου. Φιάλη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), κουτί χάρτινο.
3.Δοχείο 2 λίτρων, 3 λίτρων, 4 λίτρων και 5 λίτρων. Δοχείο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE).

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (ZRMS) (άρθρο 33)
Λήξη έγκρισης: 31/08/2021
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS05+GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
SIPCAM OXON S.p.A. (Milano)
Via Sempione 195
20016 20016
Pero (Milano)
ITALY
TEL: 00390371 596229
FAX: 00390371 596230
e-mail: vricci@sipcam.it
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
19400
ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
TEL: +30 2105223834
FAX: +30 2105223139
e-mail: info@sipcam.gr