Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΑΜΠΕΛΙ: ΣΤΑΦΙΔΑ

Χρήση του μυκητοκτόνου CAMBEL DUBLO WP

CAMBEL DUBLO WP

Fosetyl aluminium 35% / Mancozeb 35%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 22.37%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΜΠΕΛΙ: ΣΤΑΦΙΔΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Περονόσπορος (Plasmopara viticola)
90-350 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 70 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 3
Mεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών: 10 - 14 ηµέρες
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας ή με την έναρξη της προσβολής. Γενικά γίνονται εφαρμογές στα στάδια: βλαστοί μήκος περίπου 10 εκ., λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μίγμα ενός διασυστηματικού μυκητοκτόνου της ομάδας των οργανοφωσφορικών (fosetyl Al) και ενός μυκητοκτόνου επαφής της ομάδας των διθειοκαρβαμιδικών (mancozeb) με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Το προϊόν απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό. Μίγμα ενός διασυστηματικού μυκητοκτόνου της ομάδας των οργανοφωσφορικών (fosetyl Al) και ενός μυκητοκτόνου επαφής της ομάδας των διθειοκαρβαμιδικών (mancozeb) με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Το Mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία Το fosetyl Al δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών. Το προϊόν απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών.
1.Η μεγάλη δόση χρησιμοποιείται όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή σε ασθένεια που εκδηλώνεται.
2.Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Η μεγάλη δόση χρησιμοποιείται όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή σε ασθένεια που εκδηλώνεται. 2.Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
Συνδυαστικότητα:
δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα, με όξινα ή οξειδωτικά σκευάσματα.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Mancozeb Διθειοκαρβαμικές ουσίες (Dithiocarbamates) maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram, ziram. Οι ουσίες αυτές δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μεμονωμένα, ορίζονται Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων για όλη την ομάδα των εν λόγω φυτοφαρμάκων5 mg/kg
Fosetyl aluminium Άθροισμα του φωστυλίου/Fosetyl, του φωσφονικού οξέος και των αλάτων τους, εκφραζόμενο σαν Fosetyl)80 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Το CAMBEL DUBLO WP Χρησιμοποιεί την εγκρίση κυκλοφορίας του σκευάσματος ALFIL DUPLO WP
Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/01/2022
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
FATF-Industrias Afrasa S.A.
Pol. Ind. Fuente del Jarro, C/Ciudad de Sevilla 53
E-46988
Paterna (Valencia)
SPAIN
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, Τ.Θ. 26
57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TEL: 2310 569630
FAX: 2310 797047
e-mail: farmchem@otenet.gr