Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

STEWARD 30 WG

Indoxacarb 30%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 57.7%


Οδηγίες εφαρμογής για ΛΑΧΑΝΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Προνύμφες φυλλώματος (Barathra brassicae)
Πιερίδα (Pieris brassicae)
Πιερίδα (Pieris rapae)
Προνύμφες φυλλώματος (Plutella maculipennis)
8.5 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Έντομα,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 - 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 3
Mεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών: 10 - 14 ηµέρες
Συνιστώνται ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβο- -λής.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 28
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση λεπιδοπτέρων. Το indoxacarb δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων, και συγκεκριμένα στους διαύλους των ιόντων Na στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων των εντόμων. Mετά την εφαρμογή του τα έντομα σταματούν κάθε κίνηση και πρόσληψη τροφής. Τα ευαίσθητα έντομα θανατώνονται μέσα σε 24-60 ώρες από την εφαρμογή. Έχει δράση σε όλα τα προνυμφικά στάδια των λεπιδοπτέρων. Παραμένει δραστικό και στις υψηλές θερμοκρασίες.
Τρόπος Εφαρμογής: Το σκεύασμα αραιώνεται σε νερό και γίνεται ψεκασμός καλύψεως.
1. Στην καλλιέργεια επιτραπέζια σταφύλια να λαμβάνεται υπόψη κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος ότι δεν πρέπει να ξεπεραστεί το όριο των 15 γρ. σκευάσματος στο στρέμμα, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του καταναλωτή.
2. Συνιστάται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόμων. Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των προνυμφών του εντόμου του Diabrotica virgifera στον αραβόσιτο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που εμφανίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αμειψισποράς ως ακολούθως:
α) 1:2 (δηλαδή στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβοσίτου προτείνονται οι εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά.
ή
β) 1:3 (δηλαδή στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβοσίτου προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή άλλα φυτά όπως της παραγράφου 2α).
Στο πρόγραμμα αμειψισποράς να αποφεύγεται η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας το έντομο αυτό έχει προσαρμοστεί και ωοθετεί στα φυτά της σόγιας (γιατί είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα ακμαία).
Διαχείριση ανθεκτικότητας,
Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφελίμων αρθροπόδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες.
Παρακολούθηση των πληθυσμών τοπικά και επέμβαση όταν φτάσουν τα όρια οικονομικής ζημιάς.
Εφαρμογές στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα.
Επεμβάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν του indoxacarb.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 3
Για τους βομβίνους συνιστάται η κυψέλη να διατηρείται κλειστή και να απομακρύνεται από το θερμοκήπιο για τουλάχιστον 72 ώρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος
Συνθήκες εφαρμογής: 1. Στην καλλιέργεια επιτραπέζια σταφύλια να λαμβάνεται υπόψη κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος ότι δεν πρέπει να ξεπεραστεί το όριο των 15 γρ. σκευάσματος στο στρέμμα, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του καταναλωτή. 2. Συνιστάται εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εντόμων. Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των προνυμφών του εντόμου του Diabrotica virgifera στον αραβόσιτο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που εμφανίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αμειψισποράς ως ακολούθως: α) 1:2 (δηλαδή στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβοσίτου προτείνονται οι εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά. ή β) 1:3 (δηλαδή στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβοσίτου προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή άλλα φυτά όπως της παραγράφου 2α). Στο πρόγραμμα αμειψισποράς να αποφεύγεται η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας το έντομο αυτό έχει προσαρμοστεί και ωοθετεί στα φυτά της σόγιας (γιατί είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα ακμαία). Διαχείριση ανθεκτικότητας, Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφελίμων αρθροπόδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες. Παρακολούθηση των πληθυσμών τοπικά και επέμβαση όταν φτάσουν τα όρια οικονομικής ζημιάς. Εφαρμογές στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα. Επεμβάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν του indoxacarb. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες: 3 Για τους βομβίνους συνιστάται η κυψέλη να διατηρείται κλειστή και να απομακρύνεται από το θερμοκήπιο για τουλάχιστον 72 ώρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος
Συνδυαστικότητα:
Συνδυάζεται με τα ακόλουθα σκευάσματα (στις συνιστώμενες για το καθένα καλλιέργειες και
δόσεις: Equation Pro WG (famoxadone+cymoxanil) και Equation Contact WG (famoxadone + mancozeb).
Φυτοτοξικότητα:
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές
εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Βάζο. 25, 50, 75, 165, 250 γρ. Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) μέσα σε χάρτινο κουτί.
2.Βάζο. 25, 50, 75, 165, 250 γρ. Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE).

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Indoxacarb (άθροισμα από indoxacarb και R enantiomer) (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία)0.06 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 31/10/2022
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09