Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Πατάτα: Οδηγός Λίπανσης

Για μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση και ποιότητα

H πατάτα έχει σηµαντικές ανάγκες σε Άζωτο, Φωσφόρο και Kάλι, η δε απρόσκοπτη προµήθεια τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για µια µεγάλη παραγωγή µε άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό ξηρής ουσίας και ικανοποιητική συγκέντρωση νιτρικών. Όµως, ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι µε την κατάχρηση των λιπασµάτων, ιδιαίτερα των αζωτούχων, στα τελευταία στάδια ανάπτυξης των φυτών, προκαλείται υποβάθµιση της ποιότητας (µείωση της
ξηράς ουσίας, αύξηση των νιτρικών, παραµόρφωση των κονδύλων κτλ.).[1]Άλλη επίσης σηµαντική διαπίστωση είναι η καθυστέρηση που παρατηρείται στη φυσιολογική ωρίµανση της πατάτας, σαν αποτέλεσµα της κατάχρησης των αζωτούχων λιπασµάτων[1]

Mια άλλη σηµαντική διαπίστωση που έχει προκύψει από τους αποδεικτικούς είναι ότι η ποσότητα των θρεπτικών στοιχείων που χρειάζεται µια πατατοφυτεία είναι ανάλογη µε την ποσότητα της παραγωγής και ανάλογη µε την πρωιµότητα της ποικιλίας. Όσο πιο πρώιµη και χαµηλότερη είναι η παραγωγή τόσο λιγότερες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων θα αξιοποιηθούν και όσο µεγαλύτερη είναι η βλαστική περίοδος και όσο πιο µεγάλη είναι η παραγωγή, τόσο µεγαλύτερες είναι οι ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία.[1]
 

Οι μέσες απαιτήσεις λίπανσης για απόδοση 3 - 4 τόνων κονδύλων ανά στρέμμα είναι:

Ανάγκες Θρεπτικών στοιχείων για την πατάτα (κιλά/στρέμμα)
ΑΖΩΤΟ (Ν) ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ205) ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο) ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MgO)
14 – 22 10 – 16 24 – 30 3 – 6

Προτάσεις Λίπανσης:
Το μεγαλύτερο μέρος του Αζώτου, μαζί με το Φώσφορο, το Κάλιο, το Μαγνήσιο και τα μικροθρεπτικά στοιχεία πρέπει να παρέχεται με τη βασική λίπανση. Η συμπληρωματική Αζωτούχος λίπανση πρέπει να χορηγείται τμηματικά, για την ικανοποίηση των συνεχών αναγκών του φυτού. Άριστα αποτελέσματα στην καλλιέργεια της πατάτας δίνει η Κοκκώδης Θειική Αμμωνία, χωρίς τα αρνητικά για την καλλιέργεια εγκαύματα στα φύλλα, που προκαλεί η Κρυσταλλική Θειική Αμμωνία.[2]
 
Βασική Λίπανση
Τύπος Λιπάσματος Δοσολογία (κιλά/στρέμ.)
20-10-15(S)+MgO + Ιχν. (Σταθεροποιημένo/Βραδίας) 80 – 100
Τύπου 10-10 (10-10-20-(15) + 4MgO + Ιχν.) 100 – 130
12-8-16 + 3MgO + Ιχν.
 (Σταθεροποιημένo/βραδείας αποδέσμευσης)
80 – 120
12-8-16 + MgO + Ιχν. 100 – 130
14-7-14-(12,5) + MgO + Ιχν. 70 – 120
15-9-15 + 3MgO + Ιχν. 70 - 120
12-12-12-(15) + 10% Οργ.Ύλη 90 – 130
8-10-14-(11) + 15% Οργ.Ύλη 100 – 130
11-15-15-(14) 110 – 150
Θειοφωσφ. Αμμωνία (16-20-0-(13)) 60 – 80
0-0-30 + 10MgO + 18S 50 – 60
Επιφανειακή Λίπανση
40-0-0 (Σταθεροποιημένo / βραδείας) 15 – 25
Θειϊκή Αμμωνία (21-0-0-(18)) 20 – 50
ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (33,5-0-0) 15 – 30
ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (26-0-0) 25 – 40
20-0-0 + 2 MG + Ιχν 20 - 40
 

Σημαντικότερη είναι η επίδραση του Αζώτου, το οποίο επιταχύνει την ανάπτυξη του φυλλώματος με συνέπεια την πρώιμη και άφθονη παραγωγή. Αντίθετα όμως, η υπερβολική Αζωτούχος λίπανση καθυστερεί την ωρίμανση των κονδύλων, μειώνει το βάρος τους και αυξάνει το ποσοστό των μη εμπορεύσιμων κονδύλων. Ο Φώσφορος επιταχύνει την ωρίμανση των κονδύλων, το δε Κάλιο έχει τη μεγαλύτερη ευεργετική επίδραση στην ποιότητα του προϊόντος.[2]

Ο φώσφορος προστίθεται ολόκληρος κατά την βασική λίπανση, πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας κατά την προετοιμασία του χωρα-φιού (1-2 εβδομάδες πριν τη φύτευση) με ενσωμάτωση σε βάθος 20cm. Συνιστάται η ανάμιξη του λιπάσματος μαζί με κοπριά.[3]

Το κάλιο προστίθεται κατά την βασική λίπανση, πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας κατά την προετοιμασία του χωραφιού με ενσωμάτωση σε βάθος 20cm. Η μισή δόση θα πρέπει να εφαρμοστεί τέλη φθινοπώρου - αρχές χειμώνα και η υπόλοιπη την άνοιξη.

Το ασβέστιο χορηγείται μέσα φθινοπώρου, τουλάχιστον 6 μήνες πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας και πριν από οποιαδήποτε λίπανση, με ομοιόμορφη διασπορά και καλή ενσωμάτωση στο έδαφος, σε βάθος 20 cm. Σε περίπτωση που στο έδαφος εμφανίζονται υψηλές τιμές pH ή και ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) μπορεί να προκληθούν τροφοπενίες στα φυτά. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται έλεγχος με φυλλοδιαγνωστική ανάλύση, στο μέσο της βλαστικής περιόδου (Αύγουστος - Σεπτέμβριος) για αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων με ψεκασμούς.

Το μαγνήσιο χορηγείται κατά την βασική λίπανση, πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας κατά την προετοιμασία του χωραφιού με ενσωμάτωση σε βάθος 20cm.

Όσο αφορά τον σίδηρο, σε περίπτωση ανεπάρκειας μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα χλώρωσης. Σε περίπτωση διέγνωσής της με φυλλοδιαγνωστική να χορηγηθεί χηλικός σίδηρος διαφυλλικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

Η χορήγηση του ψευδαργύρου εφαρμόζεται κατά τη βασική λίπανση, πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας κατά την προετοιμασία του χωραφιού ή μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης, πριν την έναρξη της βλάστησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Λόγω αλκαλικού pH μπορεί να απαιτηθούν και διαφυλλικοί ψεκασμοί με ψευδάργυρο κατά την άνθηση. Σε περίπτωση οριακής επάρκειας ψευδαργύρου, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα τροφοπενίας. Σε περίπτωση διάγνωσής της με φυλλοδιαγνωστική, να γίνουν διαφυλλικοί ψεκασμοί με ψευδάργυρο κατά την άνθηση.

Το μαγγάνιο χορηγείται στο στάδιο της σποράς. Σε περίπτωση αλκαλικού pH ή λόγω μηχανικής σύστασης του εδάφους, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα χλώρωσης. Σε περίπτωση διάγνωσής της με φυλλοδιαγνωστική, πρέπει να γίνουν και διαφυλλικοί ψεκασμοί με μαγγάνιο.

Ο χαλκός χορηγείται στο στάδιο της σποράς. Σε περίπτωση αλκαλικού pH μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα χλώρωσης. Σε περίπτωση διάγνωσής της με φυλλοδιαγνωστική, πρέπει να γίνουν και διαφυλλικοί ψεκασμοί με χαλκό.

Το βόριο είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο απαραίτητο στην πατάτα. Εφαρμόζεται στο έδαφος κατά την βασική λίπανση, πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας κατά την προετοιμασία του χωραφιού ή κατά τη φύτευση. Διαφυλλικοί ψεκασμοί με βόριο κατά την άνθηση πιθανόν να ευνοήσουν την καλλιέργεια.[4]
 

H επίδραση των θρεπτικών στοιχείων στην παραγωγή και στα χαρακτηριστικά ποιότητας της πατάτας [2]


 

Πηγές:
[1] 
Η καλλιέργεια της πατάτας, Έκδοση 9/2005, Λευκωσία - KYΠPOΣ
[2] Οδηγοί Θρέψεις των εταιριών, ELFE, ΓΑΒΡΙΉΛ, COMPO, KALI
[4] Επιστημονική έρευνα του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων.

Νέα / Ενημερώσεις

Γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020)
Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Αριθ. Πρωτ. 2139/55846 / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020)
Ενημερωτικό Δελτίο: Καλοκαίρι 2020 - Plantpro.gr / Ενημερώσεις (Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020)
Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων στην βαμβακοκαλλιέργεια της ΠΕ Λάρισας 1ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων στη Βαμβακοκαλλιέργεια / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020)
Απαλλάσσονται οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες από το τέλος επιτηδεύματος Για το φορολογικό έτος 2019 / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020)
Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης αμπελουργών στο μέτρο για τον «πράσινο τρύγο» Όπως ενημερώνουν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020)
Τεχνικές Προδιαγραφές Θερμοκηπίων Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την κατασκευή και τον εξοπλισμό / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Σάββατο 30 Μαΐου 2020)
Νόμιμα και Παράνομα γεωργικά φάρμακα: Πως να τα αναγνωρίσετε Οδηγίες για τους επαγγελματίες χρήστες / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Πέμπτη 14 Μαΐου 2020)
Εδαφοκάλυψη: πλεονεκτήματα και τρόπος εφαρμογής Τύποι εδαφοκάλυψης και οδηγίες για τη συνθετική εδαφοκάλυψη / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Παρασκευή 8 Μαΐου 2020)
Ανοικτή έως 15 Μαΐου η εφαρμογή Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2020 / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 4 Μαΐου 2020)