Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Καρπούζι: Οδηγός λίπανσης για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη λίπανση της Καρπουζιάς


 

Γενικά

Απαιτήσεις σε νερό: Το καρπούζι αποτελείται κατά 90% από νερό, οπότε η επάρκεια νερού είναι καθοριστική κατά την ανάπτυξη του φυτού και του καρπού. Έλλειψη νερού μπορεί να προκαλέσει κενά στον αγρό και μείωση της φυλλικής επιφάνειας και κυρίως της σοδειάς.
Κλάδεμα: Τα φυτά του καρπουζιού πρέπει να κλαδεύονται για αποφυγή υπερβολικής καρπόδεσης.
Μέθοδοι πολλαπλασιασμού: Ο πολλαπλασιασμός της καρπουζιάς μπορεί να επιτευχθεί είτε με το σπόρο είτε με μοσχεύματα. Η φύτευση γίνεται συνήθως με το χέρι σε υπερυψωμένες κλίνες που λέγονται λόφοι, ή μηχανικά σε αυλάκι σποράς. Η φύτευση πρέπει να γίνεται όταν το έδαφος είναι υγρό.
Σπόρος: Ο σπόρος του καρπουζιού φυτρώνει σε θερμοκρασίες μεταξύ 20oC -35oC.[1]
 

Λίπανση

Συνιστάται η ταυτόχρονη χορήγηση λιπάσματος με το νερό ποτίσματος. Έχει υπολογιστεί ότι μία καλλιέργεια που παράγει καρπούς γύρω στους 4 τόνους/στρέμμα, αφαιρεί από το έδαφος 6,8kg άζωτο, 5,2kg φώσφορο και 10,8kg κάλιο. Κατά τη βασική λίπανση, προσθέτουμε 4-6 τόνους χωνεμένης κοπριάς/στρέμμα. Σε γενιικές γραμμές η καρπουζιά είναι ένα φυτό που δεν είναι απαιτητικό σε άζωτο, εν αντιθέσει με το κάλιο και φώσφορο που είναι σχετικό απαιτητικό σε αυτά τα στοιχεία. Κατά την επιφανειακή λίπανση επιδιώκεται η σχέση άζωτο:κάλιο (Ν:Κ) 1:1 και επιτυγχάνεται με τη διάλυση 120gr KNO3 και 110gr ΝΗ4NO3 σε 1 λίτρο νερό και μετά αραίωση 1:250[2]. Επιπροσθέτως η καρπουζιά είναι απαιτητικά σε κάποια μικροστοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα σε πολλά εδάφη. Τόσο το χαμηλό μαγνήσιο όσο και η χαμηλή αναλογία καλίου και ασβεστίου προς το μαγνήσιο μπορούν να προκαλέσουν πτώση των φύλλων. Η χαμηλή ποσότητα ασβεστίου είναι επίσης ένα πρόβλημα. Μια σκούρα, δερματώδης περιοχή αναπτύσσεται στα καρπούζια όταν δεν υπάρχει επάρκεια νερού και το υπάρχον ασβέστιο δεν είναι διαθέσιμο για την ανάπτυξη του καρπού.[1]
 

Λίπανση Καρπουζιάς Υπαίθρου

Για την καρπουζιά ακολουθείται η ταυτόχρονη χορήγηση λιπάσματος με το νερό ποτίσματος.
 
Καρπουζιά Υπαίθρου
Ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία Κgr/στρέμμα
Ν P2O5 K20 MgO
15-20 8 - 15 18 - 20 6-8
 
Καρπουζιά Υπαίθρου
Προτάσεις για βασική λίπανσης (kgr / στρέμμα)
12-8-16(S)+Mg + Ιχν 60 - 100
15-9-15(S)+Mg + Ιχν 60 - 100
15-15-15(S)+ Ιχν 60 - 100
 
Καρπουζιά Υπαίθρου
Προτάσεις για επιφανειακή ή υδρολίπανση (kgr / στρέμμα)
12-0-34 8 - 15 kgr ανά εφαρμογή
Θειϊκή Αμμωνία 21-0-0
20-10-10+ Mg + Ιχν


 

Λίπανση Καρπουζιάς στο Θερμοκήπιο

Καρπουζιά Θερμοκηπίου
ΓΓια την παραγωγή 7-10 τόνων καρπουζιού ανά στρέμμα οι μονάδες που απαιτούνται (κιλά / στρέμμα) είναι:
Στοιχεία Ν P2O5 K20 Mg CaO
Κgr/στρέμμα 45- 55 20 - 25  80 - 85 10 - 15 20 - 30
  
Καρπουζιά Θερμοκηπίου
Προτάσεις για υδρολίπανση (kgr / στρέμμα)
Μεταφύτευση - Ξεσκέπασμα καλλιέργειας
Χρησιμοποιούμε λιπάσματα με υψηλό φωσφορικό τίτλο (ως starters) για να βοηθήσουμε την εγκατάσταση και να προωθήσουμε τη δημιουργία ικανοποιητικού στελέχους και εκτεταμένου ριζικού συστήματος.
13-40-13 +Ιχν
16-30-0
Ξεσκέπασμα καλλιέργειας - Ανθοφορία
Με ισόρροπα 1:1:1 ή 2:1:2 τύπους λιπασμάτων κρατάμε ψηλά τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχειών με σκοπό να καλύψουμε τις ανάγκες του αυξημένου ρυθμού ανάπτυξης. Επικουρικά, και εάν χρειάζεται, μπορούμε να ενισχύσουμε την ανθοφορία με κάποιο υδατοδιαλυτό με υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο. Στη περίπτωση που σε κάποια στιγμή θέλουμε να ενισχύσουμε τη βλαστική ανάπτυξη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιo λίπασμα πλούσιο σε άζωτο (π.χ. 20-5-10).[3]
20-20-20 +Ιχν
15-15-15 +Ιχν
15-10-15
Ανθοφορία - Ανάπτυξη καρπών - Έναρξη ωρίμανσης
Μπορούμε να συνεχίσουμε με την παροχή λιπασμάτων με την αναλογία Ν/Κ 1:1 ή 2:1:2 αλλά σταδιακά αυξάνουμε την παροχή καλίου προσέχοντας ωστόσο την επάρκεια του ασβεστίου και του άζωτου, κάνοντας εάν χρειαστούν διορθωτικές εφαρμογές.[3]
20-20-20 +Ιχν
10-15-20 +Ιχν
15-10-15
Ωρίμανση έως ολοκλήρωση της συγκομιδής
Σταδιακά αυξάνουμε τη χορήγηση του καλίου έναντι του αζώτου με σκοπό να καλύψουμε τις βαθμιαία αυξανόμενες ανάγκες της καλλιέργειας. Αντίστοιχα μεγαλώνουν και οι απαιτήσεις σε ασβέστιο, το οποίο πρέπει πάντα να βρίσκεται σε επάρκεια. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει και την επάρκεια του μαγνησίου αλλά και των ιχνοστοιχείων, ειδικά των Β, Fe, Zn.[3]

7-12-40 +Ιχν
12-0-30+Ιχν
10-15-20 +Ιχν
 


Πηγές / Βιβλιογραφία
[1] Plantprotection / 
Ευρωπαϊκό Προγραμμα Leonardo Da Vinci.
[2] Η τεχνική της καλλιέργειας των κηπευτικών στα θερμοκήπια, του Χρήστου Ολύμπιου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2001.

[3] Οδηγός λίπανσης Compo
 

Νέα / Ενημερώσεις

Τεχνικές Προδιαγραφές Θερμοκηπίων Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την κατασκευή και τον εξοπλισμό / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023)
Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων CLP: Νέα σήμανση / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023)
Ενημερωτικό Δελτίο Φθινόπωρο 2023 & Εφαρμογή για κινητά / Ενημερώσεις (Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023)
Λίστα κατάλληλων σκευασμάτων για χρήση στη βιολογική γεωργία Εισροές Εγκεκριμένες για Χρήση στη Βιολογική Γεωργία / Νέα / Ειδήσεις (Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023)
Spodoptera frugiperda: πληροφορίες για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Οι βασικές πληροφορίες για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας / Φυτοπροστασία (Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023)
Εμφάνιση στην Χώρα του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Spodoptera frugiperda Ανακοίνωση από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023)
Οδηγός Μέσων Ατομικής Προστασίας: Μάσκες, φίλτρα, στολές Μέσα ατομικής προστασίας για αγρότες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023)
Πότε τα έντομα γίνονται βλαβερά για τις καλλιέργειες; Η σημασία της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023)
Ελιά: Πώς απορροφά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα Η σχέση ελαιοκαλλιέργειας και κλιματικής αλλαγής / Blogs (Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023)
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πότε λήγει η προθεσμία των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023)