Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Καρότο: Τροφοπενίες και ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων

Οδηγός διάγνωσης, τροφοπενιών και ελλείψεων στοιχείων

 
Έδαφος και λίπανση
 
Η βασική λίπανση με τα κύρια στοιχεία άζωτο, φώσφορο και κάλιο εφαρμόζεται στο έδαφος πριν από το όργωμα για να ενσωματωθούν βαθιά στο έδαφος. Κατά τη βασική αυτή λίπανση προστίθεται μέρος του αζώτου και ολόκληρη η ποσότητα του φώσφορου και καλίου, που θα προστεθεί στο έδαφος σύμφωνα με χημική ανάλυση ή με βάση την εμπειρία και τις ανάγκες της καλλιέργειας. Ενδεικτκά αναφέρεται ότι για παραγωγή 2 τόνων/στρέμμα καρότου, αφαιρούνται από το έδαφος 7-12Kg αζώτου, 3-5Kg φωσφόρου και 3-6Kg καλίου. Όσο αφορά την επιφανειακή λίπανση, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των φυτών εφαρμόζεται συμπληρωματική αζωτούχος λίπανση, με σκοπό την τόνωση και μεγαλύτερη ανάπτυξη των φυτών. Στις σπορές του Οκτωβρίου, επιφανειακή λίπανση σε μία ή περισσότερες δόσεις εφαρμόζεται τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο με 8-12Kg/στρέμμα αζώτου ανάλογα με τον τύπο του εδάφους, την έκταση των βροχοπτώσεων και της κατάστασης των φυτών. Εάν η αζωτούχος επιφανειακή λίπανση θα δοθεί σε δύο δόσεις, τότε η πιο πάνω ποσότητα χωρίζεται στα δύο και μία δόση εφαρμόζεται προς το τέλος Ιανουαρίου - αρχές Φεβρουαρίου και η δεύτερη τέλος Φεβρουαρίου - αρχές Μαρτίου. Ο τύπος λιπάσματος που χρησιμοποιείται είναι η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία (26-0-0), η κρυσταλλική νιτρική αμμωνία (33,5-0-0) ή ουρία. Κατά τη διασπορά του λιπάσματος πρέπει να ακολουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή ώστε να απομακρυνθεί από τα φύλλα, που τυχόν παραμονή του θα προκαλέσει εγκαύματα.[1]
Το καρότο είναι ανθεκτικό στο χλώριο, παρόλα αυτά καλό είναι να αποφεύγετε η συχνή χρίση χλωριούχων λιπασμάτων, τα οποία ευνοούν την αλατότητα του εδάφους.

Σε ποιες περιπτώσεις τα φυτά δεν μπορούν να προσλάβουν όλα τα θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος:
  • Όταν είναι στρεσαρισμένα: από αντίξοες καιρικές συνθήκες, από φτωχό έδαφος ή από παθολογικά αίτια
  • Σε όξινα εδάφη: μειωμένη πρόσληψη Ν, P, K, Ca, Mg, S.
  • Επίσης παρατηρείται υψηλή διαλυτότητα με κίνδυνο φυτοτοξικότητας (για Mn, Fe).
  • Σε αλκαλικά εδάφη: μειωμένη πρόσληψη P, Fe, B, Mn, Cu, Zn
  • Σε αμμώδη εδάφη: Έκπλυση θρεπτικών στοιχείων (π.χ. αζώτου (Ν))
  • Σε πολύ υγρά εδάφη: έλλειψη Ο2
  • Σε αλατούχα εδάφη
 

Έλλειψη αζώτου (Ν)


Η ανάπτυξη του φυτού μειώνεται αισθητά, και τα φύλλα γίνονται λίγο πιο λεπτά. Τα νεότερα φύλλα αποκτούν ανοιχτό πράσινο χρώμα, τα μεγαλύτερα φύλλα κίτρινες και κόκκινες αποχρώσεις και ξεραίνονται νωρίς.

 

Έλλειψη καλίου (K)


 
Όταν υπάρχει έλλειψη καλίου έχουμε πιο αργή ανάπτυξη στο φυτό. Έχουμε μείωση της απόδοσης και οι καρποί γίνονται ευπαθείς κατά την μεταφορά. Σε συνθήκες αποθήκευσης υπάρχουν μεγάλες απώλειες και ο καρπός έχει ένα απαλό χρώμα.
Τα συμπτώματα της τροφοπενίας καλίου εμφανίζονται πρώτα στις άκρες των παλαιοτέρων φύλλων (κιτρίνισμα περιθωρίων) και αργότερα σε όλο το φύλλο. Η χλώρωση αργότερα κινείται και στα νεαρά φύλλα.[1]
H Έλλειψη καλίου μπορεί να προκαλέσει και ανωμαλίες στην ανάπτυξη της γογγυλόριζας, δηλαδή σχίσιμο, το σύμπτωμα του σχισίματος εκτός από την έλλειψη καλίου μπορεί να οφείλεται σε περιόδους ξηρασίας ή περίοδο εντόνων βροχοπτώσεων ή άρδευσης.
Θα πρέπει να εφοδιάσουμε το έδαφος με κάλιο πριν την φύτευση.
 

Έλλειψη φωσφόρου (P)


 
Τα συμπτώματα εμφανίζονται πρώτα στα παλαιότερα φύλλα όπου στην αρχή έχουν έντονο πράσινο χρώμα και αργότερα καφέ με καφε-κόκκινο αποχρωματισμό. Ο καρπός είναι εξαιρετικά υποανάπτυκτος και λεπτός.
Θεραπεία: Όταν αναγνωρίζουμε τα συμπτώματα νωρίς μπορούμε να επουλώσουμε τα συμπτώματα προσωρινά. Εφοδιάζουμε λίπασμα με φώσφορο (υδρολίπανση) κοντά στις σειρές των φυτών στο έδαφος, ώστε να μετριάσουμε το πρόβλημα.
Λίπανση: Η λίπανση με φώσφορο καθορίζεται ανάλογα με την περιεκτικότητα του εδάφους, την αναμενόμενη απόδοση και την ποικιλία. Μια μέση ανάγκη σε φώσφορο είναι 6 – 8 kg P2O5/στρ με την αντίστοιχη ποσότητα σε λιπάσματος φωσφόρου με ενσωμάτωση στο έδαφος.[1]
 

Έλλειψη ασβεστίου (Ca)


Στην έλλειψη ασβεστίου οι μίσχοι καταρρέουν και τα φύλλα μαραίνονται. H τροφοπενία ασβεστίου δεν είναι πολύ συνηθισμένη, Διορθώνετε αρχικά με διαφυλικό ψεκασμό, αλλά καλύτερα αποτελέσματα έχει η ενσωμάτωση ασβεστίου στο έδαφος.
 

Έλλειψη μαγνησίου (Mg)


 
Τα συμπτώματα εμφανίζονται στα κατώτερα παλαιότερα φύλλα με την μορφή κιτρινο-πορτοκαλί αποχρωματισμό. Η χλώρωση ξεκινάει από το μίσχο των φύλλων προς την άκρη των φύλλων. Τα νεύρα παραμένουν πράσινα.[1]
Λίπανση: Ανάλογα με την περιεκτικότητα του εδάφους σε μαγνήσιο, εφαρμόζουμε 4 – 5 kg MgO/στρ ή χρησιμοποιουνται στη βασική και στη δευτερεύουσα λίπανση άλλα λιπάσματα που περιέχουν μαγνήσιο.
 

Έλλειψη βορίου (B)


 
Συμπτώματα: Η αύξηση των νεαρών φύλλων περιορίζεται δίνοντας μια εικόνα που μοιάζει με ροζέτα, τα μεγαλύτερα φύλλα έχουν πορτοκαλί αποχρώσεις, και υπάρχει περίπτωση να ξεραθούν.[5]

 

 
 
Πηγές / Βιβλιογραφία:
[1] Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά. της εταιρείας K+S KALI
[2] Η τεχνική της καλλιέργειας των κηπευτικών στα θερμοκήπια, του Χρήστου Ολύμπιου, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα 2001.
[3] plantprotection προγραμά 
Leonardo Da Vinci της ευρωπαϊκής επιτροπής
[4] 'Τεχικές Βιολογικής Καλλιέργιας Ριζωδων Λαχανικών: 1. Καρότο' Χαράλαμπος Θανόπουλος, Γ.Π.Α.
[5] 
Color Pictures of Mineral Deficiencies in Carrots - Thomas Wallace, M.C., D.Sc., A.I.C. [link]

Νέα / Ενημερώσεις

Γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020)
Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Αριθ. Πρωτ. 2139/55846 / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020)
Ενημερωτικό Δελτίο: Καλοκαίρι 2020 - Plantpro.gr / Ενημερώσεις (Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020)
Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων στην βαμβακοκαλλιέργεια της ΠΕ Λάρισας 1ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων στη Βαμβακοκαλλιέργεια / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020)
Απαλλάσσονται οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες από το τέλος επιτηδεύματος Για το φορολογικό έτος 2019 / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020)
Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις ένταξης αμπελουργών στο μέτρο για τον «πράσινο τρύγο» Όπως ενημερώνουν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020)
Τεχνικές Προδιαγραφές Θερμοκηπίων Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την κατασκευή και τον εξοπλισμό / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Σάββατο 30 Μαΐου 2020)
Νόμιμα και Παράνομα γεωργικά φάρμακα: Πως να τα αναγνωρίσετε Οδηγίες για τους επαγγελματίες χρήστες / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Πέμπτη 14 Μαΐου 2020)
Εδαφοκάλυψη: πλεονεκτήματα και τρόπος εφαρμογής Τύποι εδαφοκάλυψης και οδηγίες για τη συνθετική εδαφοκάλυψη / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Παρασκευή 8 Μαΐου 2020)
Ανοικτή έως 15 Μαΐου η εφαρμογή Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2020 / Νέα / Ειδήσεις (Δευτέρα 4 Μαΐου 2020)