Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Ροδιά: Οδηγός λίπανσης

Γενικά στοιχεία για τι λίπανση τις Ροδιάς

Κατά την εγκατάσταση του οπωρώνα πρέπει στο τελευταίο σβάρνισµα, πριν τη µεταφύτευση, να γίνει ενσωµάτωση κοπριάς (1 - 2 τόνους ανά στρέµµα), µαζί µε 100 - 150 γραµµάρια Φώσφορο και 150 γραµµάρια Κάλιο ανά δέντρο (25 κιλά από το υπερφωσφορικό λίπασµα (0-20-0) ανά στρέµµα και 15 κιλά θειικό κάλιο (0-0-51) ανά στρέµµα.

Στα νεαρά δέντρα, από τον πρώτο µέχρι τον τρίτο χρόνο, η ροδιά χρειάζεται λίπανση µε Άζωτο. Ρίχνουµε 100 - 150 γραµµάρια άζωτο το χρόνο, σε κάθε φυτό, σε 3 δόσεις, από Μάιο µέχρι Ιούλιο (π.χ. τρεις φορές από 100 - 150 γραµµάρια Νιτρικής Αμμωνίας, σε κάθε δένδρο, πριν ή µαζί µε το πότισµα). Σημειώνεται ότι η υπερβολική λίπανση με Άζωτο, μπορεί να καθυστερήσει την είσοδο των δένδρων στην καρποφορία και να τα κάνει πιο ευαίσθητα στο ψύχος.

Η λίπανση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την εδαφική ανάλυση, την ηλικία των δένδρων, την ανάπτυξη του δένδρου, των καρπών και τα στοιχεία της φυλλοδιαγνωστικής, αν υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία από αναλύσεις μπορούν να εφαρμοστούς οι δώσεις των παρακάτω πινάκων:

Πίνακας βασικών στοιχείων Διατροφής
Ενδεικτικές ποσότητες σε καθαρά στοιχεία* (γραμμάρια / δένδρο/έτος)
Ηλικια δένδρων (χρόνια) Αζώτο (Ν)

(Καλό είναι να δίνεται σε 2 δόσεις)
Φώσφορος (Ρ2Ο5)
Κάλιο (Κ2Ο)
1 - 2 100 - 200 150 - 220 100 - 220
3 100 - 300 150 - 200 100 - 300
4 250 - 400 150 - 200 150 - 300
5 και πάνω 250 - 500
(Καλό είναι να δίνεται σε 2 δόσεις)
150 - 220 150 - 300
  

Καλό είναι η ποσότητα του αζώτου (Ν) να δίνεται σε 2 δόσεις. Η μισή ποσότητα το χειμώνα και η άλλη μισή την άνοιξη. Το άζωτο χορηγείται καθ’ όλη τη βλαστική περίοδο, εφόσον εφαρμόζεται στάγδην άρδευση, δια μέσου του δικτύου της άρδευσης, μέχρι 2 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των καρπών. Το κάλιο (Κ) εφαρμόζεται καθ’ όλη τη βλαστική περίοδο. Εφαρμόζονται ακόμη και διαφυλλικοί ψεκασμοί με σκευάσματα καλίου (ΚCl ή K2 SO4 ) προκειμένου να αυξηθούν τα επίπεδα του καλίου, όταν παρατηρείται έντονη έλλειψη.
Ο φωσφόρος (P) εφαρμόζεται είτε ως φωσφορικό οξύ δια μέσου του νερού άρδευσης, είτε ως μικτό λίπασμα. Ο φωσφόρος, ως φωσφορικό οξύ, εφαρμόζεται μια φορά στην αρχή της βλάστησης και κατόπιν στο τέλος για να καθαρίσει και το σύστημα άρδευσης από τα άλατα.[2] Η Ρόδια θέλει επίσης αρκετό Ασβέστιο, ανάλογα πάντα και την περιεκτικότητα του εδάφους στο στοιχείο.

Σχετικά με την αζωτούχα λίπανση στα πρώτα χρόνια της καλλιέργειάς απαιτείται προσοχή, γιατί η υπερβολική λίπανση µε άζωτο στα νεαρά φυτά (1ο εως 3ο χρόνο), μπορεί να καθυστερήσει την είσοδο των δένδρων στην καρποφορία και να αυξήσει την ευαισθησία τους στο ψύχος.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΑ 5 ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΝΤΟΝ
Τύπος Λιπάσματος Δοσολογία (Κιλά /δένδρο) Παρατηρήσεις
15-15-15
(Σταθεροποιημένo/βραδείας αποδέσμευσης)
1,4 - 3 Όπου απαιτείται ισορροπημένη λίπανση
15-2-16 + 2 Mg +Β (Σταθεροποιημένo/βραδείας αποδέσμευσης 1,4 - 3 Όπου απαιτείται ισχυρός εμπλουτισμός σε Κάλιο, Βόριο.
20-5-10-(8) +MgO + B 1,4 - 4 Όπου υπάρχει σχετική επάρκεια Φωσφόρου και Καλίου.
12-12-18-(12) + Β + Ιχν 1,4 - 3 Όπου απαιτείται ισχυρός εμπλουτισμός σε Κάλιο, Βόριο και ιχνοστοιχεία.
12-12-12-(15) + 10% Οργ.Υλη 1,5 - 4

Όπου απαιτείται ισορροπημένη λίπανση

11-15-15-(14) 1,4 - 4 Όπου απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα Φωσφόρου και Καλίου
21-7-14-(6) + MgO + B 1,4 - 4 Όπου χρειάζεται παραπάνω ποσότητα Αζώτου
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
0-20-0 (υπερφωσφορικό) 0,70 - 1,1 Όπου υπάρχει σχετική επάρκεια στοιχείων ή για συμπλήρωμα
ΘΕΙΪΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ (21-0-0-(24))
(Σταθεροποιημένo/βραδείας αποδέσμευσης)
0,70 - 1,1 Πηγή Αζώτου. Όπου χρειάζεται παραπάνω οξύτητα το έδαφος ή όπου υπάρχει σχετική επάρκεια στοιχείων, Για συμπλήρωμα μπορεί να μπει η μισή δόση 
 

Συχνά παρατηρείται έλλειψη ψευδαργύρου που διορθώνεται με ψεκασμό θειικού ψευδαργύρου το χειμώνα, με διαφυλλικούς ψεκασμούς ή και με εφαρμογή χηλικού ψευδαργύρου στο έδαφος. Εφαρμογή μικροστοιχείων όπως σίδηρος, μαγγάνιο εφαρμόζονται κατά περίπτωση στο έδαφος ή με διαφυλλικούς ψεκασμούς και βελτιώνουν την απόδοση και τη χυμοπεριεκτικότητα των ροδιών. [2]Φυσιολογικά Προβλήµατα και η Αντιµετώπισή τους [4]

Πρόβλημα

Πιθανή Αιτία

Αντιµετώπιση

Σχίσιµο καρπών

 1. Απότοµες εναλλαγές εδαφικής υγρασίας

 2. Έκθεση των καρπών στον ήλιο και µεγάλες διακυµάνσεις της ηµερήσιας θερµοκρασίας
   
 3. Τροφοπενία βορίου
   
 4. Καθυστέρηση συγκοµιδής
   
 5. Προσβολές από έντοµα ή ασθένειες
 1. ∆ιατήρηση της εδαφικής υγρασίας µε τακτικά και σωστά ποτίσµατα
   
 2. Σκίαση των καρπών, Τοποθέτηση διχτυών σκίασης (αντιχαλαζικά δίχτυα) Ψεκασµός των καρπών µε καολινίτη (άσπρισµα)
   
 3. ∆ιαφυλλικοί Ψεκασµοί µε βόριο
   
 4. Έγκαιρη συγκοµιδή
   
 5. Σωστή και έγκαιρη φυτοπροστασία

Καρπόπτωση

 1. Υπερβολικά ποτίσµατα

 2. Υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις
   
 3. Προσβολές από έντοµα (κάµπιες λεπιδοπτέρων)
   
 4. Υπερβολική ξηρασία ή βροχοπτώσεις
 1. Τακτικά και σωστά ποτίσµατα
   
 2. Σωστές λιπάνσεις
   
 3. Εφαρµογή ψεκασµών (µε σκευάσµατα Βάκιλου Θουριγγίας)
   
 4. Κανονικότητα ποτισµάτων

Μειωµένη καρπόδεση

 1. Υπερβολική υγρασία στο έδαφος

 2. Υπερβολική λίπανση µε Άζωτο
   
 3. Υπερβολικά ποτίσµατα και λιπάνσεις µε άζωτο (µαζί και τα δύο)
   
 4. Έλλειψη Αζώτου (πολλά ποτίσµατα ή βροχές)
   
 5. Βλαστοµανία από αυστηρό κλάδεµα
 1. Αποφυγή υπερβολικών ποτισμάτων κατά την άνθιση
   
 2. Κανονική λίπανση µε Άζωτο
   
 3. Κανονικά ποτίσµατα και αζωτούχες λιπάνσεις
   
 4. Κανονικά ποτίσµατα
   
 5. Αποφυγή αυστηρού κλαδέματος

Καστανός μεταχρωματισμός των καρπών, στην αποθήκευση

Ενζυµατική δραστηριότητα (ενζυματική μελάνωση) ή κακές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθήκευση σε αυστηρά ελεγχόµενη ατµόσφαιρα

 


Πηγές και βιβλιογραφία: 

[1] Οδηγία για Λίπανση στη Ροδιά, ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου Δράμας  - http://www.e-rodi.gr/site/wp-content/uploads/2014/02/lipansi-rodias.pdf [Last Access 01/01/2017]
[2] Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ,  Μάιος 2012 - http://www.nagref.gr/journals/publications/EGXEIRIDIO_RODIA.pdf [Last Access 01/01/2017]
[3] Πρόγραμμα λίπανσης της ροδιάς, Φεβρουάριο και Μάρτιο, μετά το κλάδεμα, Αρθρό της Ελένης Δούσκα στην ιστοσελίδα agronews.gr - http://www.agronews.gr/tehnikes/arthro/139785/programma-lipansis-tis-rodias-fevrouario-kai-martio-meta-to-kladema/ [Last Access 01/01/2017]
[4] Καλλιέργεια και πολαπλασιασμός της ροδιάς, πτυχιακή εργασία του σπουδαστή Νικόλαου Πετράκη, Α.ΤΕΙ Κρητης, 2007
[5] Ροδιά: Μια δυναµική καλλιέργεια, Νικόλας Κ.Παπακωνσταντίνου Γεωπόνος - naevias.gr  [Last Access 01/01/2017]
[6] Οδηγοί Θρέψεις των εταιριών , ELFE,ΓΑΒΡΙΉΛ, COMPO και τύποι λιπασμάτων

Νέα / Ενημερώσεις

Ανακλήσεις και εγκρίσεις σκευασμάτων - Ενημερωτικό Δελτίο PlantPro.gr - 4/2022 / Ενημερώσεις (Τρίτη 26 Απριλίου 2022)
Έγκριση σε βιολογικό εντομοκτόνο με άδεια χρήσης και για ερασιτέχνες (Azadirachtin) Τα καλά νέα για τους λάτρεις της ερασιτεχνικής κηπουρικής / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 15 Απριλίου 2022)
Indoxacarb (Steward): Ανάκληση έγκρισης κυκλοφορίας Steward, Segefos, Indoxa, Avaunt, Bolero, Sindoxa και άλλα σκευάσματα / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 15 Απριλίου 2022)
Phosmet (Imidan): Ανάκληση έγκρισης κυκλοφορίας στην αγορά Imidan, Campsis, Zignal, Chorus, Vivio και άλλα σκευάσματα / Νέα / Ειδήσεις (Πέμπτη 7 Απριλίου 2022)
Πότε και πού απαγορεύεται η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων σύμφωνα με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης για την προστασία του περιβάλλοντος / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Σάββατο 26 Μαρτίου 2022)
Κανονισμοί: ως προς τον κίνδυνο μεταφοράς ψεκαστικού νέφους Οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Σάββατο 12 Μαρτίου 2022)
Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουάριος 2022 - plantpro.gr / Ενημερώσεις (Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022)
Λιπάσματα: Οι λόγοι που είναι τόσο ανεβασμένες οι τιμές Τι λέει ο International Fertilizer Industry Association (IFA) / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022)
Μέχρι τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση βρώσιμης ελιάς και λεβάντας λέει η Κομισιόν / Νέα / Ειδήσεις (Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022)
Οι βασικές αρχές τις νομοθεσίας που πρέπει όλοι οι αγρότες να τηρούν σύμφωνα με τους Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης: Γενικές Υποχρεώσεις Γεωργών / Κανονισμοί / Ενημερωτικά δελτία (Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022)